Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne erbjuder invånarna i Skåne ett brett utbud av psykiatrisk specialistvård.

Hand i hand i skogen, foto: Colourbox

AKTUELLT

Första brukarrevisionen i Psykiatri Skåne klar

Under vintern 2015 genomfördes en så kallad brukarrevision på Vuxenpsykiatri mellanvård Lund, där patienters upplevelser av vården undersöktes av andra brukare eller närstående. Nu har revisionen presenterats, med mycket positiva resultat. Revisionen är den första som genomförts inom Psykiatri Skåne.

Läs mer om brukarrevisionen på Vuxenpsykiatri mellanvård Lund


Första Linjen-mottagningen i Malmö bjuder in till föreläsningar

Vid tre tillfällen, 25 april, 17 maj och 24 maj, inbjuds du som förälder till föreläsningar som fokuserar på normala faser/reaktioner i barns utveckling och hur du som förälder kan bemöta ditt barn vid till exempel oro, stress och konflikter i familjen.

Läs mer


Läkarstudenter får hjälp av skådespelare

Mats Lindström, överläkare vid vuxenpsykiatrin i Malmö och universitetslektor vid Lunds universitet, funderade länge på hur man kunde få mer av praktiska moment också i psykiatrikursen när han hittade lösningen med simulerade patienter.
Läs mer


Psykiatrin välkomnar generöst bidrag från näringslivet

Mats Paulsson, en av grundarna till byggföretaget Peab, har donerat 3 miljoner kronor till projektet brukarstyrda inläggningar.

– Jag vill rikta ett stort och varmt tack till stiftelsen som har beviljat det generösa bidraget. För psykiatrin innebär donationen att forskningsprojektet med brukarstyrda inläggningar nu är totalfinansierat. Det är ett oerhört viktigt arbete som på sikt förväntas innebära stora förbättringar för våra patienter med självskadebeteende, säger Katarina Viebke, divisionschef i Psykiatri Skåne.

Läs mer


P1 Kaliber granskar sexuella trakasserier inom psykiatrin

Måndagen den 15 februari sände Sveriges Radio P1 Kaliber sitt inslag om sexuella trakasserier på slutenvårdsavdelningar i Sverige. Bland annat var PIVA i Malmö granskat.

Läs mer


Landskronas allmänpsykiatriska vuxenpsykiatrimottagning tillhör Helsingborg från 1 februari

Från den 1 februari 2016 kommer mottagningen att organisatoriskt tillhöra vuxenpsykiatrin i Helsingborg istället för vuxenpsykiatrin i Lund. Förändringen påverkar endast dig som patient när du är i behov av akut vård efter kontorstid, eller heldygnsvård.

Läs mer


Omfattande handlingsplan för vuxenpsykiatrin

Skånevård Sund, den hälso- och sjukvårdsförvaltning som Psykiatri Skåne tillhör, har tagit fram en handlingsplan för vuxenpsykiatrin i Skåne. Detta efter ett uppdrag från sjukvårdsnämnden Sund till följd av de brister som uppmärksammats inom psykiatrin.

Läs pressmeddelandet