Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne erbjuder invånarna i Skåne ett brett utbud av psykiatrisk specialistvård.

Hand i hand i skogen, foto: Colourbox

AKTUELLT

Öppet hus och rundvandring på Rättspykiatriskt Centrum i Trelleborg

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg (RPC), Region Skånes nya anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning, står nu färdigt. RPC blir Sveriges största passiv- och plusenergihus, det första inom offentlig sektor. I början av oktober flyttar de första patienterna in på RPC.

Söndagen den 4 september kl 13-16 välkomnas allmänheten till öppet hus och rundvandring i lokalerna på Mellanköpingevägen 6-8, i Mellanköpinge strax utanför Trelleborg.

För mer information


Framtidens psykiatri - i Psykiatri Skåne! Träffa oss den 20 september!

Vill du göra skillnad för medmänniskor med psykisk ohälsa? Är du nyfiken på specialistpsykiatrin? Då är du välkommen att träffa Psykiatri Skåne tisdagen den 20 september kl 13-17, på Region Skånes helt nybyggda rättspsykiatriska centrum utanför Trelleborg, till vilket patienter flyttar in i början av oktober.

Du får träffa våra chefer, medarbetare och vår HR-enhet, och ta del av intressanta föreläsningar om specialistpsykiatrin.

Du får också lyssna på Charlie Eriksson, grundare av informationsprojektet ”Aldrig ensam” som startades för att bidra till en mer öppen dialog kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland unga vuxna.

För mer information och anmälan


Psykiatri Skåne blir oberoende av hyrläkare

Den 1 september påbörjar Psykiatri Skåne en utfasning av hyrläkare. Målet är att verksamheten ska vara helt oberoende av hyrläkare den sista januari 2017. Region Skånes sjukvårdsnämnd Sund beslutade i frågan på sitt sammanträde den 17 augusti.

Syftet med att bli oberoende av inhyrda läkare är bland annat att skapa mer kontinuitet och stabilitet för patienterna vilket också gynnar medarbetarna och patientsäkerheten. Psykiatri Skåne värnar om alla yrkesgrupper och betonar vikten av teamarbete.

-Stabila och kontinuerliga vårdkontakter är viktiga för våra patienter, säger Psykiatri Skånes divisionschef Katarina Viebke. Pengarna som vi idag lägger på hyrläkare kommer vi att kunna använda i våra verksamheter på ett annat sätt.

Läs mer i Sjukvårdsnämnd Sunds pressmeddelande

Läs mer om Psykiatri Skånes arbete för ett oberoende av hyrläkare


Psykiatrin i Skåne på bättringsvägen - förändringsarbete har gett resultat

En nyligen publicerad rapport från Region Skånes revisorer visar på förbättringar inom psykiatrin. Granskningen visar att verksamheten på förvaltningsnivån har en ändamålsenlig organisation och styrning men att det finns möjligheter att förbättra styrningen på den politiska nivån där roller och ansvar behöver förtydligas mellan de olika enheterna. Granskningen har även fokuserat på den psykiatriska slutenvården i Malmö och konstaterar att de omfattande satsningar som gjorts på heldygnsvården har lett till ökad patientsäkerhet och färre suicid. Det är dock av stor vikt att det framöver finns tillräcklig personal och kompetens för att fullfölja förändringsarbetet.

– Vi är nöjda och glada att vi är på rätt väg och att det förändringsarbete vi gjort har gett resultat. Detta mycket tack vare alla medarbetares kompetens och engagemang och även patienternas delaktighet. Vi fortsätter nu vårt arbete med att utveckla Psykiatri Skåne, säger divisionschef Katarina Viebke

Läs mer i revisorskollegiets pressnyhet


Information angående telefonkö En väg in 

Det senaste året har det varit en stor ökning av inkommande samtal och vi har i dagsläget tyvärr svårt att ta emot alla samtal inom rimlig tid, många får vänta alldeles för länge innan de kommer fram. Våra sjuksköterskor som besvarar samtalen gör sitt yttersta för att kunna hjälpa så många som möjligt. Vi arbetar intensivt med att öka tillgängligheten och planerar för att betydligt fler samtal ska kunna besvaras under hösten. Vi beklagar de långa väntetiderna och hoppas på överseende tills vi har löst situationen. 
Läs mer


Ständig kompetensutveckling i Kristianstads vuxenpsykiatri

Kristianstads vuxenpsykiatri har utvecklat ett koncept för kompetensutveckling med årligen återkommande utbildningsblock för att ge såväl nyanställda som mer erfarna medarbetare en gemensam kunskapsbas. 

Se filmen om Kristianstads kompetenutvecklingsarbete på Region Skånes Facebook-konto "Jobba i Region Skåne".


När Polisen möter personer med psykisk ohälsa

Den 8 juni medverkade Psykiatri Skånes medicinske rådgivare Gunnar Moustgaard i ett riksdagsseminarium om Polisens förutsättningar för att ge personer med psykisk ohälsa ett bemötande som skapar lugn och trygghet istället för stress och oro.

Läs mer


Spelberoendemottagning i Malmö

Spelberoendemottagningen i Malmö har öppnat sina portar. Mottagningen välkomnar dig som är över 18 år, bor i Skåne och som upplever att du har problem med spel om pengar.

Läs mer


Malmöpsykiatrin tar patienten till hjälp för att utveckla verksamheten

Psykiatri Skåne tar patienterna till hjälp för att förbättra verksamheten. Nu har resultatet från den andra så kallade brukarrevisionen presenterats, från vuxenpsykiatrin i Malmö.

Läs mer