Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne erbjuder invånarna i Skåne ett brett utbud av psykiatrisk specialistvård.

Hand i hand i skogen, foto: Colourbox

AKTUELLT

Skåneveckan för psykisk hälsa

Årets Skånevecka för psykisk hälsa arrangeras den 10-16 oktober. Själva världsdagen för psykisk hälsa, den 10 oktober, uppmärksammas och arrangeras i år av Lunds vuxenpsykiatri, på Lunds stadshall.

Skåneveckan är ett årligen återkommande evenemang för ökad kunskap och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Veckan vänder sig till alla som har ett intresse för psykisk hälsa.

Veckan samordnas av Region Skåne, NSPH Skåne och Hjärnkoll Skåne. Programpunkterna arrangeras av de olika organisationerna samt föreningar, företag och privatpersoner.

Värlsdagen för psykisk hälsa - i Lund 10 oktober
Region Skånes vuxenpsykiatri i Lund har fått i uppdrag att anordna programmet för firandet av världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober, på Lunds stadshall. Temat för arrangemanget är "Behandling med fokus på delaktighet och inflytande".

Läs mer om världsdagen för psykisk hälsa på Lunds stadshall den 10 oktober

Läs mer om Psykiatri Skånes arrangemang under Skåneveckan för psykisk hälsa 10-16 oktober 


Stort intresse för framtidens psykiatri i Psykiatri Skåne

Den 20 september kom drygt 150 intresserade besökare till Region Skånes nybyggda rättspsykiatriska centrum i Mellanköpinge utanför Trelleborg för att få mer information om hur det är att arbeta i Psykiatri Skåne.

- Det känns väldigt roligt att så många kom och var så intresserade, säger Psykiatri Skånes divisionschef Katarina Viebke. Det blev en väldigt bra dag för oss alla och vi hoppas att vi med detta har väckt ett intresse för psykiatrin och våra verksamheter.

Läs mer


Föreläsning om att hjälpa sitt barn hantera sina känslor

I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa bjuder BUP Ystad den 10 oktober in till en öppen föreläsning på temat: ”Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn att hantera sina känslor?” Föreläsningen riktar sig till alla föräldrar med barn/tonåringar i alla åldrar.

Läs mer i Skåneveckans program


Föreläsning om "Oro och stress hos barn"

Under Skåneveckan för psykisk hälsa arrangerar BUP Första linjen föreläsningen ”Oro och stress hos barn” i Lund den 15 oktober. Föreläsningen vänder sig till föräldrar och handlar om hur man kan förstå oro och stress som en normal del av sitt barns utveckling samt vad man som förälder kan tänka på i bemötandet med sitt barn och hur man kan hjälpa det.

Läs mer i Skåneveckans program


Orienteringsutbildning om ätstörningar och dess behandling, del 2

Kompetenscentrum Ätströningar - Syd inbjuder till en grundläggande utbildning om ätströningar för personal inom den psykiatriska vården.

Läs mer


Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg invigt

Den 1 september invigdes Region Skånes nya högspecialiserade anläggning för rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning i Mellanköpinge strax utanför Trelleborg.

Läs mer


Psykiatri Skåne blir oberoende av hyrläkare

Den 1 september påbörjar Psykiatri Skåne en utfasning av hyrläkare. Målet är att verksamheten ska vara helt oberoende av hyrläkare den sista januari 2017. Region Skånes sjukvårdsnämnd Sund beslutade i frågan på sitt sammanträde den 17 augusti.

Syftet med att bli oberoende av inhyrda läkare är bland annat att skapa mer kontinuitet och stabilitet för patienterna vilket också gynnar medarbetarna och patientsäkerheten. Psykiatri Skåne värnar om alla yrkesgrupper och betonar vikten av teamarbete.

-Stabila och kontinuerliga vårdkontakter är viktiga för våra patienter, säger Psykiatri Skånes divisionschef Katarina Viebke. Pengarna som vi idag lägger på hyrläkare kommer vi att kunna använda i våra verksamheter på ett annat sätt.

Läs mer i Sjukvårdsnämnd Sunds pressmeddelande

Läs mer om Psykiatri Skånes arbete för ett oberoende av hyrläkare


Psykiatrin i Skåne på bättringsvägen - förändringsarbete har gett resultat

En nyligen publicerad rapport från Region Skånes revisorer visar på förbättringar inom psykiatrin. Granskningen visar att verksamheten på förvaltningsnivån har en ändamålsenlig organisation och styrning men att det finns möjligheter att förbättra styrningen på den politiska nivån där roller och ansvar behöver förtydligas mellan de olika enheterna. Granskningen har även fokuserat på den psykiatriska slutenvården i Malmö och konstaterar att de omfattande satsningar som gjorts på heldygnsvården har lett till ökad patientsäkerhet och färre suicid. Det är dock av stor vikt att det framöver finns tillräcklig personal och kompetens för att fullfölja förändringsarbetet.

– Vi är nöjda och glada att vi är på rätt väg och att det förändringsarbete vi gjort har gett resultat. Detta mycket tack vare alla medarbetares kompetens och engagemang och även patienternas delaktighet. Vi fortsätter nu vårt arbete med att utveckla Psykiatri Skåne, säger divisionschef Katarina Viebke

Läs mer i revisorskollegiets pressnyhet


Information angående telefonkö En väg in 

Det senaste året har det varit en stor ökning av inkommande samtal och vi har i dagsläget tyvärr svårt att ta emot alla samtal inom rimlig tid, många får vänta alldeles för länge innan de kommer fram. Våra sjuksköterskor som besvarar samtalen gör sitt yttersta för att kunna hjälpa så många som möjligt. Vi arbetar intensivt med att öka tillgängligheten och planerar för att betydligt fler samtal ska kunna besvaras under hösten. Vi beklagar de långa väntetiderna och hoppas på överseende tills vi har löst situationen. 
Läs mer


Ständig kompetensutveckling i Kristianstads vuxenpsykiatri

Kristianstads vuxenpsykiatri har utvecklat ett koncept för kompetensutveckling med årligen återkommande utbildningsblock för att ge såväl nyanställda som mer erfarna medarbetare en gemensam kunskapsbas. 

Se filmen om Kristianstads kompetenutvecklingsarbete på Region Skånes Facebook-konto "Jobba i Region Skåne".


När Polisen möter personer med psykisk ohälsa

Den 8 juni medverkade Psykiatri Skånes medicinske rådgivare Gunnar Moustgaard i ett riksdagsseminarium om Polisens förutsättningar för att ge personer med psykisk ohälsa ett bemötande som skapar lugn och trygghet istället för stress och oro.

Läs mer


Spelberoendemottagning i Malmö

Spelberoendemottagningen i Malmö har öppnat sina portar. Mottagningen välkomnar dig som är över 18 år, bor i Skåne och som upplever att du har problem med spel om pengar.

Läs mer


Malmöpsykiatrin tar patienten till hjälp för att utveckla verksamheten

Psykiatri Skåne tar patienterna till hjälp för att förbättra verksamheten. Nu har resultatet från den andra så kallade brukarrevisionen presenterats, från vuxenpsykiatrin i Malmö.

Läs mer