Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne erbjuder invånarna i Skåne ett brett utbud av psykiatrisk specialistvård.

Vinterkust, foto: Colourbox

AKTUELLT

Sjukskrivningsprojektet vuxenpsykiatri Lund

Sjukskrivningsprojektet förbättrar patienters sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.Sedan i september 2014 har vuxenpsykiatrin i Lund drivit ett förbättringsarbete i samarbete med Försäkringskassan, i syfte att förbättra patienters sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Läs mer


Två nya filmer i serien Victors Bok

I fem kortfilmer delar ungdomar och föräldrar med egna erfarenheter med sig av sin verklighet, om hur det är att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom. De två sista filmerna "Framtid" och "Omvärlden" finns nu på vårt Youtube.

Till Psykiatri Skåne på Youtube


Landskronas allmänpsykiatriska vuxenpsykiatrimottagning tillhör Helsingborg från 1 februari

Från den 1 februari 2016 kommer mottagningen att organisatoriskt tillhöra vuxenpsykiatrin i Helsingborg istället för vuxenpsykiatrin i Lund. Förändringen påverkar endast dig som patient när du är i behov av akut vård efter kontorstid, eller heldygnsvård.

Läs mer


Nu går det Pågatåg och stadsbuss till Skånes blivande rättspsykiatriska centrum i Trelleborg

I december 2015 öppnade Skånetrafiken Trelleborgsbanan för Pågatåg mellan Malmö och Trelleborg, och Trelleborgs stadsbussar fick sina tidtabeller anpassade till tågen. Vissa linjer fick också nya hållplatser, vilket bland annat nu gör det möjligt att med kollektivtrafik ta sig till Skånes blivande rättspsykiatriska centrum, RPC, i Mellanköpinge utanför Trelleborg. RPC beräknas vara färdigbyggt sommaren 2016.

Läs mer


Mjuk säng i stället för bälten

Inspirerade av arbetsmetoderna på Island har två psykiatrisjuksköterskor på akuten i Malmö medverkat till flera förbättringar som minskar tvångsåtgärderna i vården.

Läs mer


Brukarstyrda inläggningar för självskadepatienter

I oktober påbörjade vuxenpsykiatrin i Lund ett försöksprojekt med brukarstyrda inläggningar för patienter med självskadebeteende. Inom ett halvår är det tänkt att hela Skånes psykiatri ska ingå i studien. Sofie Westling, överläkare och forskare vid Lunds universitet, berättar mer.

Läs mer


Mellanvården i Lund fortsätter som permanent verksamhet

Ljus och glädje eller sårbarhet och ångest? När julen närmar sig kan känslorna vara blandade inför en högtid som för många kan innebära både ensamhet och höga förväntningar. Men för patienterna i mellanvården i Lund innebär mottagningens tillgänglighet i jul, men också under årets övriga dagar, en extra hjälpande hand i vardagen.

Läs mer


Omfattande handlingsplan för vuxenpsykiatrin

Skånevård Sund, den hälso- och sjukvårdsförvaltning som Psykiatri Skåne tillhör, har tagit fram en handlingsplan för vuxenpsykiatrin i Skåne. Detta efter ett uppdrag från sjukvårdsnämnden Sund till följd av de brister som uppmärksammats inom psykiatrin.

Läs pressmeddelandet


Vetenskapsrådet ger anslag till Ketaminstudie

Vetenskapsrådet har beviljat 9 milj kr till specialistläkare Pouya Movahed och hans forskarkollegor vid Lunds Universitet, för studien om Ketamin som alternativ till ECT vid svåra depressioner.

Läs mer


Om stöd vid psykisk ohälsa i LEVA I SKÅNE

Den 9 december delades årets sista nummer av Region Skånes medborgarmagasin LEVA I SKÅNE ut till alla hushåll i Skåne. I detta nummer berättar psykiatrins chefläkare Martin Hultén om hur vanligt det är med depressioner, och att det finns hjälp att få. Läs artikeln.

Läs också om Dan som fick KBT-terapi på sin vårdcentral och Rebecka som fick hjälp med sitt missbruk på Maria Malmö. Hela Leva i Skåne kan du läsa här.


Genomlysningen av vuxenpsykiatrin i Skåne är klar

– Vi välkomnar genomlysningen och tar till oss av det som framkommit. Allt som kan leda till en bättre och säkrare vård för våra patienter är bra. Mycket av det som lyfts fram i rapporten arbetar vi med, vissa delar är redan åtgärdade och andra delar har vi tagit fram planer för., säger Katarina Viebke, divisionschef i Psykiatri Skåne.

Rapporten visar bland annat att vi behöver utveckla än mer systematiska uppföljningar av våra aktiviteter. De brister som framkommit i rapporten kommer att vara prioriterade i vårt arbete framöver.

Läs pressmeddelandet


Torbjörns idé säkrar upp

Att skapa en säker miljö som också är vårdande kan vara livsavgörande. Därför har Torbjörn Britz utvecklat en gardinuppupphängning som minskar risken för att gardiner används för att skada sig själv och orsakar olyckor.

Läs mer


Journal på nätet för patienter i Psykiatri Skånes vuxenpsykiatri 

Från den 28 september har patienter i Psykiatri Skånes vuxenpsykiatri, såväl öppenvård som heldygnsvård, åtkomst till delar av sina journalanteckningar via e-tjänsten Journalen på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Journaler från barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri omfattas inte. 

Läs mer