Välkommen till oss på
Vårdcentralen i Staffanstorp

Vi jobbar för att ge dig god tillgänglighet, gott bemötande och hög kvalitet. Tveka aldrig att kontakta Vårdcentralen Staffanstorp när du behöver.

Illustration - hjärta. Var rädd om dig.

 

Sommar

 OBS!!!
Laboratoriet är stängt den 24-25/9 endast akutverksamhet.

 
Angående vaccinbrist;

Det är fortsatt ansträngt läge avseende vaccinleveranserna och situationen diskuteras nationellt och i media. BHV-överläkarna i Sverige har i ett brev vänt sig till Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och SKL för att uttrycka sin oro för barns hälsa. Läs mer:

 Läkartidningen

Dagens Medicin

Enligt vaccintillverkare är orsaken till leveransproblemen en global brist på den komponent i vaccinet som skyddar mot kikhosta. Efterfrågan på kombinationsvacciner som innehåller kikhosta har ökad. Bakgrunden är bland annat att myndigheter, framförallt i Europa, inför nya vaccinationsprogram, ofta för gravida kvinnor för att skydda nyfödda mot kikhosta och därmed förhindra ytterligare utbrott. Vaccinationstakten i befintliga (booster-) program ökar också. Detta sker samtidigt som tillgången på vacciner som innehåller kikhostekomponenter är begränsad pga tillverkningsprocessen av vaccinet som tar många månader åt gången. I dagens bristsituation är det viktigast att prioritera de minsta barnen.

 

 

 Så här beställer du journalhandlingar 

 • Logga in på 1177.se
 • Eller fyll i blankett som finns att hämta på vårdcentralen
       Kostnad 50:-

 


Egen bedömning

1177 har nu på sin hemsida en möjlighet för alla medborgarna att göra en egenbedömning för att avgöra behov av vård.

  http://egenbedomning.se/ 
   Lista dig hos oss  

Hos oss kan du välja vårdcentral, barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Läs vad vi kan erbjuda dig på sidorna om 
våra mottagningar eller kontakta oss på 046-275 18 00.
Till hälsovalsblankett  vårdcentralen, barnmorskemottaging och barnavårdcentral 

 

 

Rena händer God handhygien förhindrar smittspridning

 Att tvätta händerna ofta, är ett enkelt sätt att minska risken för infektioner.

 


 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Vårdcentralen Staffanstorp
Öppet: Vardagar:  kl. 8-17 
Telefon: 046-275 18 00
Adress: Södergatan 2
245 31 Staffanstorp

Verksamhetschef
Bodil Knutson
 

Här finns vi: karta från hitta.se (nytt fönster)

Webbadress: vardcentralenstaffanstorp.se
 
  

Kvällar och helger 

Kvälls- och helgmottagning i Lund
Om du blir akut sjuk annan tid
 
Sjukvårdsrådgivningen
Telefon 1177
- öppet dygnet runt
www.1177.se/skane 
(Bland annat egenvårdsråd)

Akut livshotande tillstånd - ring 112 

 

Besök oss på Facebook - klicka här
 • Sidan uppdaterad
  2015-08-26 av Christin Nilsson-Lanzén christin.nilsson-lansen@skane.se
  Faktaägare: Bodil Knutson
 • Kontakta Region Skåne

  • Region Skånes primärvård, Medicon Village, 223 81 Lund,
  • växel till administrationen: 044-309 30 00
  • Om cookies