Labmedicin inför skärpt kontroll avseende patientidentitet
Skärpt kontroll för ökad patientsäkerhet införs1 januari 2015

Vårdhygien har flyttat
All information finns fr om 24 mars på Vårdgivare i Skåne


 

Provsvar från Klinisk Patologi

Införandet av Labmedicins nya produktionssystem, LIMS RS, medför under en tid framöver ändrade arbetsrutiner för kunder till Klinisk patologi:

 • Provsvar på nya länkar i Melior
 • Papperssvar istället för svar i Paraplyportalen
 • Risk för försening av provsvar
 • Ändrade faktureringsrutiner avseende kompletterande undersökningar och svar.
 • Frågor och svar
  Mer information
 • Sidan uppdaterad
  2015-03-24 av labmedicin@skane.se
  Faktaägare: Labmedicin vid Medicinsk service i Region Skåne
 • Kontakta Region Skåne

  • Labmedicin, Kioskgatan 17, 221 85 Lund
  • Om cookies