Labmedicin inför skärpt kontroll avseende patientidentitet
Skärpt kontroll för ökad patientsäkerhet införs1 januari 2015

 • Labmedicin utför inte analyser på prover där en säker koppling patient-remiss-prov saknas.
 • All provtagning i Labmedicin regi, t ex på Provtagningarna runt om i Skåne, 
  ska föregås av kontroll av patientidentitet via godkänd legitimation.

 


 

Driftstörning

Klinisk kemi Malmö och Trelleborg
26 februari
Akuta prover analyseras, övriga fördröjs. 


 Klinisk kemi, Kristianstad
26 februari kl. 18-20
Endast akuta prover analyseras.


Gäller analyserna Metylmalonat (MMA) och Hepcidin.
Klinisk kemi Helsingborg.
Försening av analyssvar på grund av tekniska problem.
Driftstörningen förväntas vara åtgärdad under vecka 9.

Viktig information om provsvar från Klinisk Patologi

I samband med införandet av det nya produktionssystemet LIMS RS finns avseende Klinisk patologi:

 • Ändrade namn på länkar i Melior
 • Papperssvar istället för svar i Paraplyportalen
 • Risk för försening av provsvar
 • Ändrade faktureringsrutiner avseende kompletterande undersökningar och svar.
  Läs hela meddelandet
 • Sidan uppdaterad
  2015-02-06 av labmedicin@skane.se
  Faktaägare: Labmedicin vid Medicinsk service i Region Skåne
 • Kontakta Region Skåne

  • Labmedicin, Kioskgatan 17, 221 85 Lund
  • Om cookies