Verksamhetsförändring

Klinisk immunologi - nya kontaktuppgifter
Den 4 juni flyttade Klinisk immunologi till F-blocket, sjukhusområdet. Flytten har medfört nya adresser och telefonnummer.
Läs hela nyheten 

  • Sidan uppdaterad
    2015-08-27 av labmedicin@skane.se
    Faktaägare: Labmedicin vid Medicinsk service i Region Skåne
  • Kontakta Region Skåne

    • Labmedicin, Kioskgatan 17, 221 85 Lund