Labmedicin inför skärpt kontroll avseende patientidentitet
Skärpt kontroll för ökad patientsäkerhet införs1 januari 2015

 • Labmedicin utför inte analyser på prover där en säker koppling patient-remiss-prov saknas.
 • All provtagning i Labmedicin regi, t ex på Provtagningarna runt om i Skåne, 
  ska föregås av kontroll av patientidentitet via godkänd legitimation.


Driftstörning

2014-12-04
uppdaterat 2014-12-16
Försenade provsvar - allergi
På grund av tekniska problem är det fortfarande förlängda svarstider på allergianalyser. Då inflödet med prover är stort och möjligheten till analys är mycket begränsat kommer de förlängda svarstiderna kvarstå under flera veckor framåt. Vi beklagar detta.

Öppet under jul- och nyår

Vi har öppet som vanligt med följande undantag:

 • Sidan uppdaterad
  2014-12-10 av labmedicin@skane.se
  Faktaägare: Labmedicin vid Medicinsk service i Region Skåne
 • Kontakta Region Skåne

  • Labmedicin, Kioskgatan 17, 221 85 Lund
  • Om cookies