Tolkcentralen

Lättlästsymbol 

 

Vi på Tolkcentralen förmedlar tolkservice till dig som är bosatt i Skåne och har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Du beställer tolk till situationer då du behöver kommunicera med andra. Tolkservicen kostar ingenting. 

Vi tolkar mellan svenskt teckenspråk och svenskt tal. Vi tolkar också från talad till skriven svenska.

Vi tolkar inte några andra språk.

På teckenspråk


 Våra tolkmetoder

Vardagstolkning

Vi på Tolkcentralen ansvarar för det som kallas vardagstolkning. Det kan till exempel gälla:

 • hälso- och sjukvårdskontakter
 • arbetsplatsrelaterade uppdrag
 • begravningar, dop och bröllop
 • fritidsaktiviteter
 • viss samhällsservice

Socialstyrelsens utredning om vardagstolkning
 

Ibland måste vi prioritera bland uppdragen

Det händer att vi får in fler beställningar än vi hinner med att utföra. Då använder vi bestämda regler för att välja ut de uppdrag som är viktigast.
 
Prioritering av tolkuppdrag

 

Praktisk information om att beställa tolk

Kan jag önska eller välja bort tolk? Vad händer om uppdraget tar längre tid än beställt.

Praktisk information om att beställa tolk

 

Tolkundersökning 2014

Här kan du läsa en sammanfattning av tolkanvändarundersökning som genomfördes 2014.

Vi vill tacka alla som medverkade i undersökningen.

Tolkundersökning 2014 sammanfattning

Klicka på symbolen till höger för att se undersökningen på teckenspråk.

På teckenspråk

 

Statistik över uppdrag och användare

Här kan du bland annat se hur många beställningar vi har fått in och hur många uppdrag vi har utfört.

Statistik över uppdrag och användare (pdf-format, öppnas i nytt fönster)
 

Årsstatistik 2014

Årsstatistik 2013

 • Sidan uppdaterad
  Faktaägare: Webbredaktionen Habilitering & Hjälpmedel
 • Kontakta Region Skåne

  • Habilitering & Hjälpmedel, 291 89 Kristianstad
  • 040-33 30 00
  • Om cookies