Hjälpmedel Skåne

Lättlästsymbol 

 

Verksamhet

Inom Hjälpmedel Skåne provar vi ut, anpassar och underhåller hjälpmedel för att ge dig som har funktionsnedsättning förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.  
  
Vi har ett nära samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen och Syn-, hörsel- och dövverksamheten. Vi jobbar också tillsammans med läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut inom primär- och kommunal vård.
 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, talskada eller kognitiva svårigheter.
 
Vi har ansvar för hjälpmedel till dig som är under 20 år. För dig som är över 20 år ansvarar vi för elektriska rullstolar, vissa kommunikationshjälpmedel, fjärrstyrsystem, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar och hjälpmedel till personer med hörselnedsättning, dövhet, omfattande synnedsättning och blindhet. Kommunen ansvarar för övriga hjälpmedel för dig som är över 20 år. 
 
Om du har behov av hjälpmedel ska du i första hand kontakta din förskrivare. Förskrivaren kan vara en arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller läkare.  
  

Enheter

Lokala hjälpmedelsenheter finns i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Här kan du få hjälp av våra hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker. 
  
I Hjälpmedelsverksamheten ingår även tre specialenheter:
 • KommSyn Skåne - datorbaserade hjälpmedel
 • DUMLE - idébank med motiverande och aktiverande material
 • Datateket - idébank för lek och spel vid dator och surfplatta
 • Sidan uppdaterad
  Faktaägare: Webbredaktionen Habilitering och Hjälpmedel
 • Kontakta Region Skåne

  • Habilitering & Hjälpmedel, 291 89 Kristianstad
  • 040-33 30 00
  • Om cookies