Barn- och ungdomshabiliteringen

Lättlästsymbol 

 

Målgrupp

Vi på Barn- och ungdomshabiliteringen vänder oss till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning.
 
Även din familj är välkommen till oss och vi ser till hela familjens behov när vi planerar habiliteringen.
 

Verksamhet

Hos oss möter du personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling.
 
Du får dessutom möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som också har en funktionsnedsättning. Du kan träna och utbyta erfarenheter med andra och knyta nya kontakter.

Tillsammans sätter vi upp mål och planerar vad vi ska göra för att nå målen. Ofta innebär det att hitta sätt att träna i vardagen. Därför kan det vara bra om personal från din skola eller förskola är med i planeringen. 
 

Enheter

Vi har lokala Barn- och ungdomshabiliteringar i Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Ängelholm.

Utöver de lokala enheterna har vi tre enheter med särskilda uppdrag:

 

BarnReHab Skåne
BarnReHab Skåne samlar kunskap och erfarenhet kring förvärvade hjärnskador, nutrition, uroterapi och kommunikation hos barn och ungdomar. Här kan du och dina och föräldrar vistas tillsammans under utredning och träning.
  

Habiliteringen vid Riksgymnasiet i Kristianstad
Riksgymnasiet är en skolform för dig med svåra rörelsehinder. På skolan finns ett habiliteringsteam som hör till Barn- och ungdomshabiliteringen.
 

Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi (SKED)
SKED arbetar för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi.

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Webbredaktionen Habilitering och Hjälpmedel
  • Kontakta Region Skåne

    • Habilitering & Hjälpmedel, 291 89 Kristianstad
    • 040-33 30 00
    • Om cookies