SKED - Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi

På SKED arbetar vi för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi.
  
SKED Sofiavägen 2a

Skånes Kompetenscentrum
för Elever med Dyslexi SKED
Byggnad 05
Sofiavägen 2A
222 41 Lund

Telefon: 046-77 09 30
Telefon, växel: 040-33 30 00

E-post: kompetenscentrum.dyslexi@skane.se

Enhetschef Cecilia Sjöbeck
Telefon: 046-77 09 33

Telefontider

Måndag till torsdag 08.00-16.00

Öppettider

Måndag till fredag 08.00-16.00

Läs mer om SKED

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Webbredaktionen Habilitering och Hjälpmedel
  • Kontakta Region Skåne

    • Habilitering & Hjälpmedel, 291 89 Kristianstad
    • 040-33 30 00
    • Om cookies