Länk till Lättlästsidor om Habilitering och Hjälpmedel
 
Läs mer om och ladda ned Talande Webb - programmet
 
Här finns länksamling till våra samtliga sidor på Teckenspråk
 
Beställa tolk
 
Länk till LSS - Råd och stöd
 
Länk till remiss-information

Vi gör livet mera möjligt

Lättlästsymbol
På teckenspråk


Den 1 juni byter DAHJM namn till KommSyn Skåne. KommSyn Skåne kommer att samla hela det regionala ansvaret för kommunikation, kognition och datorbaserade synhjälpmedel i den nybildade hjälpmedelsenheten. Även service och support för bild- och texttelefoni ingår i uppdraget.

Informationen på webbplatsen kommer att uppdateras under sommaren för att beskriva vårt nya uppdrag.


Under några veckor hösten 2015 genomfördes en nationell patientundersökning inom Habilitering och hjälpmedel. Nu kan du läsa om resultatet av enkäten.

Artikel om resultaten från nationell patientenkät 2015


Vi på Habilitering och hjälpmedel har ett viktigt uppdrag – att göra livet mera möjligt för dig med funktionsnedsättning. Hos oss får du behandling, träning, rådgivning och de hjälpmedel du behöver. Vårt mål är att du ska kunna leva ett gott liv utifrån dina egna val.

Tillsammans med dig och dina anhöriga planerar vi det stöd och de insatser du behöver. De kan vara medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala eller tekniska. Det är dina behov som styr.

Vi följer utveckling och forskning inom vårt område och erbjuder stöd och insatser som är både effektiva och säkra.

Välkommen till oss.

 

Habilitering och hjälpmedel

För dig som arbetar med...

Här har vi samlat information för dig som arbetar med habiliteringsfrågor eller möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete.

För dig som arbetar med...

En sajt för barn och ungdomar

Vill du veta hur andra upplever sin vardag? Vill du läsa spännande reportage av andra med funktionsnedsättning? Besök vår nya sajt

funkar.skane.se


 

Fråga kuratorn

Det har under 2015 varit ett allt mindre intresse av att ställa frågor till kuratorn via hemsidan därför stänger vi nu ner tjänsten tillsvidare.

Alla tidigare inkomna frågor och svar finns fortfarande att läsa
Frågor och svar

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Webbredaktionen Habilitering och Hjälpmedel
  • Kontakta Region Skåne

    • Habilitering & Hjälpmedel, 291 89 Kristianstad
    • 040-33 30 00
    • Om cookies