KommSyn Skåne

På teckenspråk

Den 1 juni byter DAHJM namn till KommSyn Skåne. KommSyn Skåne kommer att samla hela det regionala ansvaret för kommunikation, kognition och datorbaserade synhjälpmedel i den nybildade hjälpmedelsenheten. Även service och support för bild- och texttelefoni ingår i uppdraget.

Informationen på webbplatsen kommer att uppdateras under sommaren för att beskriva vårt nya uppdrag.

Vår verksamhet vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och som har behov av dator som personligt hjälpmedel. 

Utprovningar av datorbaserade hjälpmedel

Vi provar ut datorbaserade hjälpmedel för synnedsättning, rörelsehinder eller kommunikationssvårigheter.

En utprovning hålls av en förskrivare t.ex. en synpedagog, arbetsterapeut eller logoped. Förskrivaren kan arbeta inom kommun, på en vårdcentral eller sjukhus.

Tillsammans träffar du och din förskrivare, oss på KommSyn Skåne för en utprovning eller en rådgivning.

Rådgivning på KommSyn Skåne
Vid en rådgivning kan vi ge dig eller din förskrivare råd om hur ett datorbaserat hjälpmedel fungerar och diskutera om det kan vara en lösning för dina behov. En rådgivning är inte ett alternativ till en utprovning och resulterar sällan i något hjälpmedel. Ibland kan det efter en rådgivning bli aktuellt att boka en utprovning.

KommSyn Skånes snabbguider
Enkla snabbguiderför de olika program som KommSyn Skåne ger kurser i.

KommSyn Skånes tipssida
Här hittar du  tips på AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och annat som rör datorbaserade hjälpmedel, både färdigt material och länkar till andra sidor som kan inspirera och erbjuda ytterligare tips.

 

KommSyn Skånes kurser och aktiviteter
Vi erbjuder utbildningar inom området för funktionsnedsättning och datorer; allt ifrån grundkurser till uppdragsutbildning kring specifik programvara eller avancerade styrsätt. Våra utbildningar vänder sig främst till skolpersonal, habiliteringspersonal, hjälpmedelspersonal, personal på synenheter och anhöriga.

 

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök. Det gör vi en gång i månaden. Då visar vi KommSyn Skåne, Datateket och DUMLE. Kontakta oss för aktuella datum.

Ett studiebesök kostar 600 kronor per grupp och tar vanligtvis cirka 2 timmar.

Du anmäler ditt intresse till Ingela Andersson på 046-77 09 40 eller via e-post till kommsyn@skane.se. Av utrymmesskäl tar vi emot grupper på max 15 personer.

Det går även bra att boka studiebesök till enbart DUMLE, detta kostar 200 kronor per timme per grupp.

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Webbredaktionen Habilitering och Hjälpmedel
  • Kontakta Region Skåne

    • Habilitering & Hjälpmedel, 291 89 Kristianstad
    • 040-33 30 00
    • Om cookies