Arbets- och miljömedicin Syd

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) bedriver arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Södra sjukvårdsregionen, dvs Skåne, Blekinge och Kronobergs län samt södra Halland.

Våra tre främsta uppgifter är:

  • Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
  • Att förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
  • Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbetsmiljö- och miljömedicinska området.

Vår kliniska verksamhet och forskningen vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, är väl integrerad och möjliggör att vi kan bibehålla spetskompetens.

Loggor Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg

Aktuellt

Laboratoriemedicins sida
finns nu på vardgivare.skane.se


Ögonfransförlängning

Läs aktuell information här.


Senaste Bulletin

Tema: Blandat nummer
Bulletin 2:2016