Utbildningssatsning Psykoterapi

Legitimationsgrundande utbildning i KBT

Lunds Universitet ger på uppdrag av Region Skåne en Legitimationsgrundande utbildning i KBT som främst riktar sig till anställda inom psykiatrin i Skåne och vårdenheterna inom Hälsoval Skåne. Utbildningen startade HT 2013 och ges på halvfart under sex terminer. Utbildingen omfattar totalt 90 högskolepoäng.
 

Utbildning i IPT, Interpersonell Terapi

En utbildningsomgång i IPT startade HT 2013. Utbildningen följer svenska och internationella riktlinjer för utbildning i IPT till B-nivå. Ubildningen riktar sig till personal inom psykiatri och primärvård samt ungdomsmottagingar.Sista anmälningsdag har passerat. Antagningsprocess pågår.
   

Region Skånes satsningar

Region Skåne erhöll 8 mkr för åren 2009, 2010, 2011 och 2012 för att stödja utvecklingen av legitimerade psykoterapeuter och handledare inom psykoterapi bland hälso- och sjukvårdspersonal. 

Regin Skåne beviljades även medel om 1,8 mkr för bland annat kompletteringsutbildning i KBT, Kognitiv Beteende Terapi, samt utbildning i IPT , InterPersonell Terapi till verksamheter inom den psykiatri och primärvård som finansieras av Region Skåne.  

Kompletteringsutbildning KBT, för personal med psykodynamisk utbildning

Kursen vänder sig i första hand till psykologer och psykoterapeuter med avtal för KBT kort behandling i Vårdval Psykoterapi. Kursstart är januari 2015.
Här finns mer information om utbildningen

Familjeterapi

En utbildning i familjeterapi har genomförts under våren 2012. Utbildningsdeltagarna kom från BUP och från barnhälsovårdspsykologerna i primärvården.   

Handledarutbildning

En handledarutbildning i KBT har genomförts av Kognio.

Enkel adress till sidan