Utbildningssatsning Psykoterapi

Legitimationsgrundande utbildning i KBT

Lunds Universitet ger på uppdrag av Region Skåne en Legitimationsgrundande utbildning i KBT som främst riktar sig till anställda inom psykiatrin i Skåne och vårdenheterna inom Hälsoval Skåne. Utbildningen startade HT 2013 och ges på halvfart under sex terminer. Utbildingen omfattar totalt 90 högskolepoäng.
Här finns information om utbildningen!

Kompletteringsutbildning KBT, för personal med psykodynamisk utbildning

Kursen vänder sig i första hand till psykologer och psykoterapeuter med avtal för KBT kort behandling i Vårdval Psykoterapi. Kursstart är januari 2015. Anmälan är nu stängd då kursen är fulltecknad.
Här finns mer information om utbildningen

 

Utbildning i IPT, Interpersonell Terapi

En utbildningsomgång i IPT startade HT 2013. Utbildningen följer svenska och internationella riktlinjer för utbildning i IPT till B-nivå. Ubildningen riktar sig till personal inom psykiatri och primärvård samt ungdomsmottagingar.Sista anmälningsdag har passerat. Antagningsprocess pågår.
   

Region Skånes satsningar

Region Skåne erhöll 8 mkr för åren 2009, 2010, 2011 och 2012 för att stödja utvecklingen av legitimerade psykoterapeuter och handledare inom psykoterapi bland hälso- och sjukvårdspersonal. 

Regin Skåne beviljades även medel om 1,8 mkr för bland annat kompletteringsutbildning i KBT, Kognitiv Beteende Terapi, samt utbildning i IPT , InterPersonell Terapi till verksamheter inom den psykiatri och primärvård som finansieras av Region Skåne.  

Familjeterapi

En utbildning i familjeterapi har genomförts under våren 2012. Utbildningsdeltagarna kom från BUP och från barnhälsovårdspsykologerna i primärvården.   

Handledarutbildning

En handledarutbildning i KBT har genomförts av Kognio.

Enkel adress till sidan