Göstorpsgården, Laholm

Göstorpsgården, Laholm

Adress                                             Göstorpsvägen 116a, 312 92, Laholm

Hemsida                                         www.hagagostorp.se

Kontaktperson                               Magnus Bengtsson, 070-3411998

Ägare                                               Haga Göstorps Psykiatri AB Göstorpsgården

 

Antal platser                                   24

Åldersgrupp                                   18-

Kön                                                  Män och kvinnor

Vårdformer                                     HSL, LPT, LRV

Pris                                                  1629 kr/dygn

 

Diagnosgrupp Psykossjukdomar

Anhörigarbete tillägg                    Nej

Behandlingsmetoder tillägg       Nej

Inkl. missbruksbehandling         Återfallsprevention

 

Övrig information

Ramavtal finns även för               Bipolär sjukdom

                                                          Depression- och ångestsjukdom