Ersättningsetablering

Anmälan om ersättningsetablering
Lagstiftning som möjliggör ersättningsetablering trädde i kraft 1 april 2009. Den innebär i korthet en möjlighet för vissa vårdgivare att genom försäljning, överlåta en verksamhet och rätten till samverkansavtal med (i det här fallet) Region Skåne. Överlåtelse sker till högstbjudande.
 
I lagstiftningen har en begränsning införts, som innebär att ersättningsetableringar inte genomförs inom specialiteter där det finns ett valfrihetssystem i landstinget, t ex Hälsoval. 
 
Landstingets åtagande omfattar att hantera annonsering och den rent administrativa delen av försäljningen.
 
 
För frågor och information kontakta Stefan Karlegärd, 
stefan.karlegard@skane.se, 040 – 675 36 70
Hör gärna av dig med frågor kring ersättningsetablering!
 
 
 

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den tillsammans med bilaga till:
 
Region Skåne
Avdelningen för hälso- och sjukvård
291 89 Kristianstad