Vård i andra landsting s k utomlänsvård

Utomlänsvård är reglerat i Riksavtal för utomlänsvård och Regionavtalet

Patienter kan remitteras till vårdinrättning i annat landsting än hemlandstinget (där patienten är bosatt). Orsaken till remittering kan vara medicinska skäl eller fritt vårdsökande.

Inom Skåne gäller fritt vårdsökande till samtliga vårdenheter.

Inom Södra sjukvårdsregionen kan patienter boende i något av de 4 landstingen, Skåne, Blekinge, Halland eller Kronobergs läns landsting fritt söka vård utan remiss till vårdcentral (offentliga och privat bedrivna) och till offentligt bedrivna sjukhus, dock ej högspecialiserad vård. Då patienten söker fritt till privata vårdgivare behöver patienten också en remiss/betalningsförbindelse (denna remiss ska stärka patientens fria vårdsökande) från hemlandstinget.

Fritt vårdsökande gäller också till övriga landsting med undantag av kostnadskrävande (över ½ prisbasbelopp) vård och högspecialiserad vård. Då patienten söker till privata vårdgivare med vårdavtal behövs alltid remiss/betalningsförbindelse.

Kontaktuppgifter till respektive landstings funktion som svarar för att vidareförmedla remisser finns här.

……………………………………………………………………………………………………………………

Information för:

Patient
Verksamhetschef
Vårdpersonal på offentligt drivet sjukhus
Privata vårdgivare med vårdavtal
Vårdpersonal inom Hälsoval Skåne, familjeläkare, privata vårdgivare nationella taxan

 

 

 

 

Remissen


Blanketten Remiss/betalningsförbindelse är förtydligad och ska användas vid utomlänsvård. 
Remissblanketter beställs via webbshop på Mediq Sverige AB.  Ring 0770-11 11 00 menyval 1, så tilldelas du ett lösenord på några minuter. Därefter loggar du in, lägger artiklarna i varukorgen och skickar beställningen.
 
De verksamheter som använder sig av egna remissblanketter eller e-remiss vid utomlänsvård ska kolla dessa och komplettera i enlighet med framtagen remissblankett.