Verktyg och mallar

På denna sida hittar du generella verktyg och mallar som används i våra förbättringsprogram. Om du är intresserad av metodspecifika verktyg - titta under "Metodiker och arbetssätt" på de enskilda metodikerna.


Om Utvecklingscentrum och förbättringsarbete

Förbättringskunskap - hur det används och vad det leder till
Ca 60 bilder. Uppdaterad augusti 2010.
* Del 1


Verktyg

Arbetsblad i förbättringsarbete

PGSA-hjulet
(pp-bilder från Utvecklingscentrum) 
Detta verktyg används till förbättringsarbete inom en organisation. Hjulet fungerar interaktivt; det kan användas om och om igen.
Fiskbensdiagram
Verktyget används för att på ett strukturerat sätt belysa och identifiera orsakerna, inte "symptomen", till ett visst problem.  

Fiskbensdiagram - nätbaserat lärande
Arbetsblad Processutveckling              
- Strul- och riskrapport
- Att definiera en process
- Från krav till processmått-/ mål
 
Utvärderingsenkät - Gubbar
Mall för enkät med ansikten som värdeindikator
Checklista för förbättringsarbete 
Ger en överblick av era förutsättningar att genomföra ett förbättringsarbete utifrån hur det ser ut i just er verksamhet.

Offensiv kvalitetsutveckling
Bild av nyckelingredienserna
i modernt kvalitetsarbete

Tidsseriediagram
Ett enkelt verktyg för att komma igång med förändringsarbete, oavsett nivå.

Checklista för redovisning av förbättringsarbete

STAR-introduktion
(powerpoint. 7 bilder. 1,1 Mb)
STAR-arbetsblad (word)

Hatt-modellen
En övning i kreativt tänkande.
(2 bilder. 700 Kb)

Fokusgrupper
Bakgrund, checklista och intervjuguide

Kraftfältsanalys
Introduktion och
arbetsmaterial

SBAR - strukturerad kommunikation
* Kort för ökad patientsäkerhet
* Artikel från Läkartidningen
* Länk till SKL:s film
5S
Japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. (4 bilder, 87 kB)
Test - Har ni 5S?

Lathund Sharepoint

A3-metoden
Visuell kommunikation för att komma fram till beslut.
Aktiv målstyrning
www.c2management.se

SWOT-analys
SWOT-analys mall
Beskrivning
SWOT-analys är ett verktyg inom strategi som utförs för att analysera den interna och externa miljön kring ett företag. Den interna miljön utgörs av S och W i SWOT och består av styrkor (strength) och svagheter (weaknesses). Den externa miljön utgörs av O och T vilket står för möjligheter (opportunities) och hot (threats).

Användning
SWOT-analysen är ett välanvänt verktyg inom processen för att ta fram en lämplig strategi och ger ofta väldigt användbar information som ett steg i utformningen av en strategi. SWOT kan med fördel även användas i andra projekt där modellen kan anses vara lämplig och bidra med information. De externa faktorerna kan även sättas in i ett PEST/PESTLE-analys för en mer utförlig analys av den externa miljön i förhållande till politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, rättsliga och miljömässiga faktorer.

Enkätverktyg via Outlook och Google

Glädje- och välbefinnandeskala

Riskanalys - mall
   

PICK-chart

Källa: Lockheed MartinMallar för rapport och presentation

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Utvecklingscentrum
  • Kontakta Region Skåne

    • www.skane.se/utvecklingscentrum
    • Dockplatsen 26, 205 25 Malmö
    • Om cookies