För patienter

För dig som är patient och som söker tandläkare, kan du söka tandläkare inom Folktandvårdens kliniker eller privata tandläkare eller på Tandvårdshögskolan i Malmö.

Vill du veta mer om undersökningar och behandlingar samt tandvård i stort för både vuxna och barn så ger sidorna om tandvård på webbsidan 1177 massor av information.
 
Försäkringskassans hemsida ger mycket information om tandvårdsstöd, tandvårdsbidrag och du kan även göra prisjämförelser mellan tandläkare.

För barn- och ungdomstandvård gäller speciella regler och vill du veta mer om dessa så klicka här.
Mer information om olika former av tandvårdsstöd hittar du under fliken Tandvårdsstöd.
När det gäller Tandvårdsintyg, eller så kallat grönt kort, är det i första hand sin hemkommun man ska vända sig till. Här hittar du en lista med kontaktuppgifter  till alla skånska kommuner. 
 
Vill du läsa mer om specifika priser och regler för sjukresor följer två länkar nedan.
På vår länksida finns bland annat information från Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting.
 
Har du frågor, synpunkter eller klagomål på den tandvård du fått kan kan du vända dig till patientnämnden i Region Skåne. De kan även slussa dig vidare till andra myndigheter. Gäller dina klagomål vård hos privattandläkare kan du vända dig till Privattandläkarnas förtroendenämnd.