Senaste nytt

2015-03-19
Information till ackrediterade vårdgivare inom allmän och/eller specialiserad barn- och ungdomstandvård 

Fortbildning: Att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa inom tandvården
Kunskapscentrum för barnhälsovård, Uppdrag – barn som far illa arrangerar tillsammans med Enheten för tandvårdsstyrning en fortbildningseftermiddag för dig som är kontaktperson (befintlig eller ny) eller som vill fördjupa dig inom området.

 • 18 maj kl. 13.00 – 16.00 Kristianstad, Rådhus Skåne
 • 26 maj kl. 13.00 – 16.00  Malmö, Regionhuset Dockan

 För Program och anmälan, se bifogat länk
http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/utbildningar-2015/barn-som-riskerar-fara-illa-inom-tandvarden/ 

I de nya ackrediteringsvillkoren som börjar gälla from 1 april 2015 framgår under rubriken Hälsoinriktat arbetssätt att i arbetet med att identifiera barn som far illa är det viktigt och därför kravställt att det vid tandvårdsenheten finns en utsedd kontaktperson som är väl insatt i aktuell lagstiftning, vårdpersonalens ansvar och rutinerna kring kontakter med Socialtjänsten. Flera tandvårdsenheter kan ha en gemensam kontaktperson.

Om ni saknar en utsedd kontaktperson, går det bra att redan nu fylla i anmälningsformulär för ny kontaktperson som finns på  www.skane.se/barnsomfarilla.

2015-03-17
Ny version av Tandvårdsfönster
2015-03-31 införs version 2.5 av Tandvårdsfönster. Information om stängning finns på inloggningssidan. Se under Nyheter vilka förändringar som införs.

2015-03-13
Hemsidan är under omarbetning
Under våren kommer en ny hemsida för vårdgivare i Skåne, en hemsida med samlad information för alla vårdgivare i Skåne och då även tandvården. Detta gäller både utförare av tandvård och kommuner. Information kommer kontinuerligt här på Senaste nytt. Information om den nya hemsidan kommer även att ske på Dialogmöte 20 och 22 april.
//Pia Bagewitz

2015-03-05
Inbjudan Dialogmöte Tandvårdsreform och hantering i Tandvårdsfönster
Enheten för tandvårdsstyrning, inom Region Skåne, planerar att genomföra dialogmöte i Kristianstad och Malmö. Dialogmötet vänder sig till alla som arbetar med patienter inom Tandvårdsreformen samt användare i Tandvårdsfönster. Välkommen med din anmälan. Sista anmälningsdag är 10 april 2015.

2015-02-27

Lördagen den 14 mars 2015 startar den nya telefonlösningen för Region Skånes helgjour.  Den nya telefonlösningen bygger på en talsvarslösning där medborgaren genom att ringa det nya journumret
0771 / 160 170 via talsvar vidarekopplas till den jourtandläkare i aktuellt jourområde som har helgjour.

På vår hemsida under fliken ”Region Skånes helgjour” finns ett informationsbrev och en Lathund för den nya telefonlösningen. Information har gått ut till alla utförare av   helgjouren via mail från Enheten för tandvårdsstyrning eller via information från den organisation man tillhör. Det är viktigt att ta del av informationen för att övergången till den nya telefonlösningen ska ske så smärtfritt som möjligt för alla parter.

Informera gärna via anslag på era tandvårdsenheter att fr.o.m. 2015-03-14 är det nya helgjournumret för Region Skånes helgjour 0771 / 160 170.

 

2015-01-29

Regelverk Tandvårdsreform 1999/2013 gällande fr.o.m. 2015-02-01 finns nu publicerat på vår hemsida www.skane.se/tandvard under fliken Regelverk tandvårdsreform. Förändringarna i regelverket för 2015 är i stort sett enbart förtydligande av texter gällande regler och villkor. Notera speciellt förtydligandena på sidan 7, andra stycket ”I grupp 4…..”, fjärde stycket ”Omvårdnad…..”, sidan 8 andra stycket ”I grupp 4…..” och sidan 44 punkterna ”Tidigare under…..” samt ”Redan utförda…..”. Från Enheten för tandvårdsstyrning rekommenderar vi, precis som vanligt, att ni läser igenom regelverket så att ni är väl insatta i gällande regler. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Enheten för tandvårdsstyrning. Kontaktuppgifter till oss finner ni på vår hemsida.

 

2015-01-19

"Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård” är publicerat på nytt. Vid den första publiceringen av ”Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård” var där två små fel i texten i vårdprogrammet. På sidan 5 under Riskgruppering stod åtgärd 101 eller 102 inom parentes. Detta är borttaget. Under rubriken Specialisttandvård på sidan 7 stod Regelverk Ortodonti 2014. Året 2014 är borttaget.   

 

2015-01-19

Ledigkungörelsen för ansökan om forskningsanslag gällande år 2015 för forskningsprojekt inom OFRS – Odontologisk Forskning i Region Skåne finns nu publicerade på vår hemsida (www.skane.se/tandvard) under fliken Odontologisk Forskning i Region Skåne – OFRS.

 

2015-01-16

VIKTIG INFORMATION OM ACKREDITERINGSVILLKOREN 2015  
FÖR DEN ALLMÄNNA OCH SPECIALISERADE BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRDEN

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 15 december 2014 om de nya ackrediteringsvillkoren för allmän respektive specialiserad barn- och ungdomstandvård. 

De nya ackrediteringsvillkoren anger vad som gäller för dig som ackrediterad vårdgivare inom den allmänna respektive specialiserade barn- och ungdomstandvården from 1 april 2015.

Den 1 april 2015 träder också ett nytt vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i kraft och Regelverk Ortodonti uppdateras.

Frågor kring ackrediteringsvillkoren gällande barn- och ungdomstandvården, vänligen maila till enhet.tandvard@skane.se

Kontaktperson: Susanne Jönsson, 044 -309 35 27

Vi ser gärna att ni kontaktar oss via e-post!

För mer information se Informationsbrev daterat 2015-01-16

2014-12-05
För tillfället har Enheten för tandvårdsstyrning en hög arbetsbelastning vilket medfört att handläggningstiden för förhandsbedömningar och F-kort blivit längre. Vår målsättning är maximalt fyra veckors handläggningstid och vi arbetar för att kunna nå denna målsättning. Under tiden kan vi ha svårt att svara i telefon och hänvisar då till vår mail enhet.tandvard@skane.se.

2014-11-06
Inbjudan till fortbildning
Hur kan vi samarbeta för barns bästa i Sydöstra Skåne? Tid och plats: d. 23 januari 2015 kl. 09.00 – 16.00, Ystad Saltsjöbad.
Målgrupp politiker, chefer och personal inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård i Sydöstra Skåne.
Anmälan via webformulär senast 2015-01-09.

2014-10-30
Tandvårdsfönster
Ny lathund för att beställa tandvårdsintyg finns nu publicerad.

2014-10-23
Tandvårdsfönster
Ny lathund för allmän barn- och ungdomstandvård finns nu publicerad.

2014-10-21
Ny version Tandvårdsfönster
Imorgon ca kl 12-13 införs ny version av Tandvårdsfönster:
En del buggar rättade.
Förbättringar i vårdrapportering för allmän barn- och ungdomstandvård.
Från inloggningssidan nås en ny sida med information om tekniska krav för Tandvårdsfönster och där Net-Id kan testas.

2014-08-29
Tid och plats Dialogmöten
MALMÖ:
Tisdagen den 2 september 2014 kl. 17.00 - 19.00
WorldTrade Center, lokal Tokyo
Adress: Jungmansgatan 12
Kaffe/the/smörgås från kl. 16.30

KRISTIANSTAD:
Tisdagen den 9 september 2014 kl. 17.00 - 19.00 
Quality Hotel Grand
Adress: Västra Storgatan 15
Kaffe/the/smörgås från kl. 16.30
Kostnadsfritt, men uteblivande debiteras med 300 kr/person. Eventuell avanmälan mailas till
enhet.tandvard@skane.se

2014-08-27
Tandvårdsfönster - Inloggning
Inloggningsproblemet är löst. (kl 12:15). Systemunderhållet är framflyttat till annan dag.

2014-08-27
Tandvårdsfönster - Inloggningsproblem
Ett antal användare har drabbats av inloggningsproblem, dock ej alla. Felsökning pågår.

2014-08-18
Nytt regelverk Tandvårdsreformen fr o m 2014-09-01
Ett nytt Regelverk Tandvårdsreform 1999/2013 gäller fr.o.m. 2014-09-01. Det nya regelverket innehåller huvudsakligen förändringar anpassade mot de nya åtgärdskoder som gäller enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författning med nummer TLVFS 2014:6 gällande fr.o.m. 2014-09-01.

2014-08-11
Påminnelse om dialogmöte
Enheten för tandvårdsstyrning påminner om att sista dagen för anmälan till dialogmöte rörande den allmäna och specialiserade barn- och ungdomstandvården är den 15/8-2014.
Välkommen med din anmälan.

2014-07-02
Dialogmöten rörande barn- och ungdomstandvård (LOV)
Enheten för tandvårdsstyrning kommer i år, precis som förra året, att tillsammans med Tandvårdsutskottet genomföra dialogmöten i Skåne för att kunna ta del av era synpunkter på de införda vårdvalen och dess ackrediteringsvillkor. Dialogmötena vänder sig till vårdgivare inom såväl den allmänna som specialiserade barn- och ungdomstandvården och kommer att äga rum  i Malmö den 2/9 och i Kristianstad den 9/9.
Sista anmälningsdag är 15/8. Välkommen med din anmälan.

2014-06-30
Felaktiga listningar gällande sistahandsansvar för specialisttandvårdsenhet.
Ett tekniskt fel har uppstått i samband med listning med anledning av sistahandsansvar hos specialisttandvårdsenhet.
Detta har lett till att patienter blivit listade enligt sistahandsansvar på specialisttandvårdsenhet som inte varit den geografiskt närmaste.
Felet är nu tillrättat och patienterna har blivit omlistade till den geografiskt närmaste kliniken.

2014-06-30
Frågor & svar från vårens dialogmöte publicerade
Nu finns ett dokument gällande frågor, önskemål och svar från dialogmöte  LOV Specialiserad barn- och ungdomstandvård juni 2014 publicerat på Tandvårdsfönsters hemsida, se  http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Tandvardsnamndens-kansli/Tandvardsnamndens_kansli/Tandvardsfonster1/ under rubriken Stöd och support.
Dokumentet finns även här.

2014-06-19
Enligt nytt avtal med Region Skåne från den 16 juni 2014 utför tandvårdsföretaget Oral Care AB munhälsobedömningar. Läs mer här

2014-06-17
OFRS - tilldelningsbeslut av forskningsmedel
Ledningsgruppen i OFRS (Odontologisk forskning i Region Skåne) har den 10 juni 2014 fattat tilldelningsbeslut. Detta finner du här.

2014-06-04
Styrande dokument
Nu är det styrande dokumentet Tandvård i Skåne – visions- och planeringsdokument publicerat. Se länken här: http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/Organisation/Styrande%20dokument/Tandv%c3%a5rden_vision.pdf

 

2014-05-24
Påminnelse anmälan till Dialogmöte rörande barn- och ungdomstandvård (LOV) 
Enheten för tandvårdsstyrning anordnar dialogmöte, den 17/6 i Malmö och den 18/6 i Kristianstad, rörande det nya vårdvalet för den specialiserade barn- och ungdomstandvården. Dialogmötena vänder sig till alla ackrediterade vårdgivare inom både den specialiserade och allmänna barn- och ungdomstandvården. För anmälan klicka på fliken "Utbildning/Informationsmöte" www.skane.se/sv/Webbplatser/Tandvardsnamndens-kansli/Tandvardsnamndens_kansli/Utbildning-informationsmoten/
Senaste anmälningsdag är 2014-05-28. Välkommen!

2014-05-06
Ny lathund publicerad
För att förtydliga och underlätta hanteringen av digitala röntgen och/eller kliniska foto i Tandvårdsfönster har vi nu publicerat en lathund (Hantering av röntgenbilder och kliniska foto i TVF) på vår hemsida www.skane.se/tandvard under fliken Tandvådsfönster
Länk till sidan: http://skane.se/sv/Webbplatser/Tandvardsnamndens-kansli/Tandvardsnamndens_kansli/Tandvardsfonster1/

2014-04-29
Faxen stängs
Vår fax med nr 044-309 32 32 kommer att stängas 2014-04-30.
Frågor angående avstängningen hänvisas till vår gemensamma mail enhet.tandvard@skane.se

2014-04-17
Dialogmöte rörande barn- och ungdomstandvård (LOV) 
Enheten för tandvårdsstyrning kommer att bjuda in till dialogmöte, den 17/6 i Malmö och den 18/6 i Kristianstad, rörande det nya vårdvalet för den specialiserade barn- och ungdomstandvården. Dialogmötena vänder sig till alla ackrediterade vårdgivare inom både den specialiserade och allmänna barn- och ungdomstandvården. På dialogmötena kommer också representant från AddPro, som tillsammans med Enheten för tandvårdsstyrning utvecklat Tandvårdsfönster, att deltaga. 
Fokus kommer att ligga på remisshantering, allmän och specialiserad ortodonti, rapportering och fakturering i Tandvårdsfönster. 
Inbjudan och anmälningsblankett kommer att publiceras efter påsk på vår hemsida under fliken "Utbildning/Informationsmöte" www.skane.se/sv/Webbplatser/Tandvardsnamndens-kansli/Tandvardsnamndens_kansli/Utbildning-informationsmoten/
Senaste anmälningsdag är 2014-05-28.
Välkommen med din anmälan.

2014-04-16
Återinför utskick av lista på valbara specialisttandvårdsenheter inom tandreglering.
I samband med att vårdvalet för den specialiserad barn- och ungdomstandvården infördes 1 mars 2014 ändrade Enheten för tandvårdsstyrning rutinen gällande att skicka med en lista över valbara auktoriserade ortodontiser i samband med utskick av betalningsgarantier. Då vi har uppmärksammat att det har orsakat problem för våra medborgare/patienter/vårdgivare, återinförs nu utskick av listan över valbara specialisttandvårdsenheter inom tandreglering i samband med utskick av betalningsgarantier. Aktuell lista finns under fliken Hitta tandläkare på vår webbsida med rubrik Lista över valbara specialisttandvårdsenheter inom tandreglering.

För de betalningsgarantier som redan har skickat till medborgare/patienter utan lista över valbara specialisttandvårdsenheter inom tandreglering, görs inget nytt utskick. På betalningsgarantin finns kontaktuppgifter till Enheten för tandvårdsstyrning och vi är behjälpliga till de som så önskar.

2014-04-15
Tandvårdsfönster
Ny hantering för beställning av tandvårdsintyg medför att patienten inte längre får ett kort. Intyget registreras i Tandvårdsfönster och kan ses där. Se information till tandvårdspersonal under Lathundar

2014-04-07
Utbildning i ämnet ”Barn som far illa”
Region Skåne bjuder in all tandvårdspersonal i Skåne till en utbildning i ämnet ”Barn som far illa”. Utbildningen startar med en kick-off då tandläkaren och polisen Anna Jinghede föreläser i ämnet. Därefter vid fyra valbara tillfällen en fördjupning med professor Gunilla Klingberg tillsammans med lokal socialtjänst. Under fliken Utbildning/Informationsmöten finner du en inbjudan till utbildningen. Anmälningsformuläret finns på adressen www.skane.se/barnsomfarilla
Välkomna till utbildningen i ”Barn som far illa”

2014-04-04
Tandvårdsfönster
Driftstörningarna ska nu vara åtgärdade.

2014-04-04
Tandvårdsfönster
Driftstörningar i Tandvårdsfönster. Felsökning pågår.

2014-04-03
Lathund Tandvårsstöd
Den lathund som beskriver de olika tandvårdsstöden som visats på dialogmötena om tandvårdsreformen är nu publicerad under Nytt tandvårdsstöd 1 januari 2013.

2014-03-19
Inbjudan till informationsmöte urval ortodonti
Under fliken Utbildning/ informationsmöten finns den förhandsinformation som är publicerad via TendSign gällande upphandling för urval ortodonti i Region Skåne. I förhandsinformationen finns en inbjudan till informationsmöte för urval ortodonti. Informationsmötet äger rum på Rådhus Skåne i Kristianstad den 25/3 2014 mellan klockan 13.30 – 15.00.

Anmälan om deltagande i informationsmötet lämnas till Karin Forsberg på Koncerninköp i Region Skåne via mail karin.l.forsberg@skane.se 

Välkomna till informationsmötet.

2014-03-19
Regelverk Tandvårdsreform 1999/2013 gällande fr.o.m. 2014-01-01 publicerat
Regelverket för Tandvårdsreform 1999/2013 som kommer att gälla fr.o.m. 1 april 2014 är nu publicerat under fliken Regelverk tandvårdsreform. Viktiga förändringar är bl.a.:

 • I det nya regelverket tydliggörs rutinerna kring tandvårdsintyg och F-kort (sid 5)
 • I N- och F-tandvård ersätts vissa åtgärder högst 4 gånger utan förhandsbedömning (sid 9 och 16).
 • I S-tandvård och gruppen S9 ersätts nu apnéskenan olika beroende på om det är ett Monoblock eller Duoblock. Ett kontrollbesök för utvärdering av insatt behandling ersätts separat (sid 29-30).
 • Begreppet Hemtandvård införs 2014-07-01 (sid 11-13).
 • Åtgärdskoden  016 Sedering med bensodiazepiner införs.

Förtydligande av F-tandvårdens grupper

Viktigt att påpeka är också att kravet på fakturering senast 30 dagar efter utförd åtgärd kvarstår.

2014-03-17
Dialogmöten Tandvårdsreformen 1999/2013
Dialogmötena kommer att äga rum enligt följande:
Onsdagen den 19 mars 2014 kl 17.00-19.00 
Rådhus Skåne, Rum 114 (RS-salen), Västra Storgatan 12, Kristianstad

Onsdagen den 2 april 2014 kl 17.00-19.00
World Trade Center, lokal Tokyo, Jungmansgatan 12, Malmö

Torsdagen den 3 april 2014 kl 17.00-19.00
Jacob Hansens Hus, lokal Blå salen, Norra Storgatan 21, Helsingborg

 

2014-03-11
Tandvårdsfönster Specialiserad Barn- och ungdomstandvård – ortodonti
Överföringen av information från vårt tidigare system för ortodonti till Tandvårdsfönster är nu färdig. Detta innebär att Tandvårdsfönster nu kan användas för hanteringen av ortodontin inom såväl allmän som specialiserad barn- och ungdomstandvård.

2014-03-06
Utskick av fakturor rörande avräkning av riskpott Sveriges Privattandläkarförening
I enlighet med det brev, rörande avräkning av den gemensamma riskpotten, som Sveriges Privattandläkarförening skickade ut för en tid sedan har nu ett utskick av fakturor gjorts från Region Skåne. Dessvärre har dessa fakturor fått fel fakturadatum och förfallodatum. Region Skåne beklagar detta tekniska missöde. Efter överenskommelse med Svensk Privattandläkarförenings lokale ordförande Anders Johansson ska förfallodatum vara 30 dagar dvs den 28/3 2014. Region Skåne beklagar det inträffade som berodde på ett tekniskt missöde och naturligtvis kommer det inte att utgå några påminnelser eller förseningsavgifter i samband med detta.

2014-03-04
Tandvårdsfönster Specialiserad Barn- och ungdomstandvård
Information gällande vårdval (LOV) specialiserad barn- och ungdomstandvård
Den 1 mars 2014 infördes vårdval för specialiserad barn- och ungdomstandvård 0-19 år i Region Skåne. Det är viktigt att du i din egenskap av remittent säkerställer patientens eller dess vårdnadshavares rätt till att välja var aktuell remiss ska skickas. Valet av specialisttandvårdsenhet ska ske i samråd mellan patient och remittent där patientinflytandet ska vara säkerställt. För dig som ackrediterad vårdgivare och remittent finns den remiss som du ska skriva och skicka till en avtalad specialisttandvårdsenhet nu i Tandvårdsfönster. I Tandvårdsfönster skriver, skickar och följer du upp din remiss. Om du som inte ackrediterad vårdgivare och utförare av barn- och ungdomstandvård har en patient som är i behov av specialisttandvård skickar du remissen utanför Tandvårdsfönster till vald avtalad specialisttandvårdsenhet. Specialisttandvårdsenheten lägger sedan in remissen i Tandvårdsfönster. Avtalade specialisttandvårdsenheter finner du på vår hemsida under ”Hitta tandläkare”.
Lathundar för remisshantering och för ortodontihantering inom vårdvalet för den specialiserade barn- och ungdomstandvården finns också på vår hemsida under fliken ”Tandvårdsfönster”.

2014-03-04
Tandvårdsfönster
För tillfället är det vissa störningar i systemet, framför allt de funktioner som hanterar åtgärdskoder (t ex fakturera FHB) och felsök pågår.

2014-03-03
Tandvårdsfönster Specialiserad Barn- och ungdomstandvård – ortodonti
Arbete pågår med att föra över information från vårt gamla system för Ortodonti till Tandvårdsfönster. Det betyder att just nu går det endast att rapportera Urval för Urvalsansvariga. Information läggs ut när överföringen till Tandvårdsfönster är färdig. Senare idag kommer lathunden för ortodontihantering att publiceras på www.skane.se/tandvardsfonster.

2014-02-19
Ny fakturablankett
Tandvårdsfaktura - Barn- och ungdomspatienter med skyddad identitet, asylsökande, gömda, papperslösa, utländska medborgare och utlandssvenskar finns nu på sidan för blanketter.

2014-02-17
Tandvårdsfönster
Tandvårdsfönster kommer att vara stängt fr.o.m. 28/2 kl 17.00 – 3/3 kl 06.00 p.g.a. driftsättning av det nya IT-stödet till vårdvalet för den specialiserade barn- och ungdomstandvården. Vi hoppas att denna stängning inte ska innebära några större problem för dig som användare.

 

2014-02-04
Vårdval för specialiserad barn- och ungdomstandvård
Viktig information
Inför starten av vårdvalet (LOV) för den specialiserade barn- och ungdomstandvården vill vi från Enheten för tandvårdsstyrning i Region Skåne delge er denna viktiga information.

 • Avtalen för specialisttandvårdsenheterna kommer att skickas ut till vårdgivarna med början 2014-02-05. Vi är tacksamma om ni med skyndsamhet, dock senast två veckor efter det att ni mottagit avtalen, återsänder dem påskrivna till Enheten för tandvårdsstyrning. 
 • Fr.o.m. 2014-02-17 klockan 00:00 kommer Enheten för tandvårdsstyrning inte att ta emot insända Excel-rapporter avseende konsultations-, listnings- och behandlingsrapporter. Detta för att möjliggöra driftsättning av det nya IT-stödet till den specialiserade barn- och ungdomstandvården. 
 •  Fr.o.m. 2014-03-03 klockan 06:00 kommer det att vara möjligt att använda sig av Tandvårdsfönstret för att rapportera uppgifter i den specialiserade barn- och ungdomstandvården.

2014-01-22
Tandvårdsfönster
Problemet med Internet Explorer 11 är nu löst.

2014-01-16
Regelverk ortodonti
"Regelverk Ortodonti 2014-01-01 – 2014-02-28” är nu publicerat under Tandreglering. Detta regelverk gäller från den 1 januari och fram till den 28 februari. Den 1 mars träder vårdvalet inom den specialiserade barn- och ungdomstandvården i kraft och då gäller det regelverk för ortodontin (Regelverk Ortodonti 2014) som finns publicerat under  Vårdval för specialiserad barn- och ungdomstandvård (LOV) 2014.

2014-01-13
Region Skånes avtal med 3D Dentomed uppsagt
Enligt utsänd information idag är avtalet uppsagt.

2014-01-08
Datum framflyttade för dialogmötena Tandvårdsreformen 1999/2013
På grund av tekniska problem på vår hemsida har vi inte fått ut information om vår inbjudan på senaste nytt. Därför har vi beslutat att flytta fram mötena från februari till mars/april. Vi ber om överseende till er som redan har hunnit anmäla er. Välkomna med er nya anmälan.

2013-12-12
Tandvårdsreformen 1999/2013
Dialogmöten om Tandvårdsreformen 1999/2013 kommer att äga rum på tre orter i Skåne i februari 2014.

2013-12-04
Tandvårdsfönster - Problem med signering
En del användare har fått problem med signering och får då ett vitt fönster med underskrift Telia. Detta kan bero på version Internet Explorer 11. Det går att logga in i denna version men inte signera. Se vidare information 2013-11-21: Problem vid inloggning i Internet Explorer 11. Om ni ännu inte fått version 11 installerad med automatik, så ta bort krysset i rutan "Installera nya versioner automatiskt", under Hjälp om Internet Explorer. Om ni redan fått version 11 installerad så avinstallera den och återgå till version 10 eller lägre.

2013-12-03
Patientavgifter - Barn- och ungdomstandvård
I ackrediteringsvillkoren för såväl den allmänna barn- och ungdomstandvården 2014 under 8.1.6 ”Patientavgifter” som för den specialiserade barn- och ungdomstandvården 2014 under punkt 8.2.10 ”Patientavgifter” står det enligt följande ”Patienter 0-18 år som uteblir från besök får inte debiteras någon särskild avgift enligt beslut i Regionfullmäktige. Detta gäller även patientens vårdnadshavare.”

Vi vill från Enheten för tandvård förtydliga denna skrivning. Skrivningen grundar sig på ett beslut avseende patientavgifter taget i Regionfullmäktige 2012-11-26—27. Innebörden i texten i ackrediteringsvillkoren är att ingen särskild avgift får debiteras en patient eller dess vårdnadshavare vid uteblivande från 0 år till den sista dag man är 17 år. Från och med den dag man fyller 18 år är det möjligt att debitera patienten avgift för uteblivande.

2013-11-25
Tandvårdsfönster - Fakturering inom 30 dagar
Utförd tandvård inom Tandvårdsreform 1999/2013 ska enligt regelverket faktureras inom 30 dagar. Fr.o.m. den 1 december 2013 införs en spärr i Tandvårdsfönster på att utförd vård ska vara fakturerad inom 30 dagar. Detta innebär att endast de fakturor som registreras i vårt Tandvårdsfönster inom 30 dagar från behandlingsdatum kommer att bli föremål för utbetalning.

2013-11-21
Specialiserad  Barn- och Ungdomstandvård
Informationsträff gällande ackrediteringsvillkor för den specialiserade barn- och ungdomstandvården den 26/11 kl. 17.00-18.00 kommer att hållas på World Trade Center, lokal ”Tokyo”, plan 1 i Malmö. Glöm inte att anmäla er till specboutandvard@skane.se.  Vet ni redan nu frågor ni vill ställa kan ni gärna skicka dem till specboutandvard@skane.se så att vi kan förbereda svaren.

2013-11-21
Informationsutbildning i antibiotikahantering
Denna informationsutbildning kommer att äga rum enligt följande:
• Tisdagen den 26 november 2013 kl 18.00 - 20.00 
            World Trade Center, lokal Tokyo, Jungmansgatan 12, Malmö

• Torsdagen den 28 november 2013 kl 18.00 - 20.00
            Jacob Hansens hus, lokal Blå salen, Norra Storgatan 21, Helsingborg

• Tisdagen den 3 december 2013 kl 18.00 - 20.00
            Skånehuset, lokal Lilla Sessionssalen, JA Hedlunds väg, Kristianstad

2013-11-21
Tandvårdsfönster
Problem vid inloggning i Internet Explorer 11. Om ni ännu inte fått version 11 installerad med automatik, så ta bort krysset i rutan "Installera nya versioner automatiskt", under Hjälp om Internet Explorer. Om ni redan fått version 11 installerad så avinstallera den och återgå till version 10 eller lägre.

2013-11-12
De nya ackrediteringsvillkor och ansökningsblanketter som är publicerade på www.skane.se/lov2014abou gällande vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård (LOV) 2014 stipulerar vad som gäller för dig som ackrediterad vårdgivare för 2014. Om du som vårdgivare redan har ett avtal för din eller dina tandvårdsenheter krävs ingen ny ansökan om att bli ackrediterad till den allmänna barn- och ungdomstandvården för 2014.

Det är bara i de fall när du som vårdgivare inte är ackrediterad och önskar bli det som du måste skicka in en ansökan. I de fall när du som ackrediterad vårdgivare vill söka avtal för en ytterligare tandvårdsenhet som det inte finns något avtal för måste du också skicka in en ansökan för den nya tandvårdsenheten.

I ansökningshandlingarna finns Katis Malmqvist angiven som kontaktperson. Detta är felaktigt och vi beklagar detta. Rättelse är på gång.

Kontaktperson i vårdvalet är Susanne Jönsson. Tel nr 044 / 309 35 27.   E-post för vårdvalet  allmanboutandvard@skane.se    E-post susanne.jonsson@skane.se   Vi ser gärna att ni kontaktar oss via e-post

2013-11-11
Tandvårdsfönster- Specialiserad Barn- och Ungdomstandvård
Som ni säkert vet kommer den specialiserade barn- och ungdomstandvården bli föremål för införande av ett vårdval 2014-03-01. För att du som vårdgivare/behandlare ska kunna utföra specialiserad barn- och ungdomstandvård finansierad av Region Skåne efter vårdvalets införande krävs att du i din egenskap av vårdgivare ansöker om ackreditering till vårdvalet för att teckna avtal för din eller dina specialisttandvårdsenhet/specialisttandvårdsenheter. Ansökningshandlingar och bilagor till ansökningshandlingarna finner du på www.skane.se/lov2014sbou Skriv ut ansökningshandlingarna och fyll i dem. Notera att det finns tre olika dokument som ska fyllas i (vårdgivare, specialisttandvårdsenhet, behandlare)  Kompletta ansökningshandlingar ska vara Region Skåne tillhanda senast den 16 december 2013 för att du som vårdgivare ska kunna vara säker på att kunna bedriva specialiserad barn- och ungdomstandvård, finansierad av Region Skåne, efter den 2014-03-01. Adressen dit ansökningshandlingarna ska skickas framgår av ansökningshandlingarna.

Frågor i anslutning till vårdvalet kontakta Enheten för tandvård på e-post specboutandvard@skane.se eller Caroline Olsson på tel nr 044 – 309 31 74. Vi ser gärna att du i första hand kontaktar oss via e-post.

Välkomna till vårdvalet för den specialiserade barn- och ungdomstandvården

2013-11-11
Tandvårdsfönster- Allmän Barn- och Ungdomstandvård
Nu finns nya ackrediteringsvillkor och ansökningsblanketter publicerade på www.skane.se/lov2014abou gällande vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård (LOV) 2014.

2013-11-08
Tandvårdsfönster- Allmän Barn- och Ungdomstandvård
Rapport finns nu publicerad med de frågor som uppkom vid dialogmötena i september 2013 i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Svar redovisas. Läs på sidan om LOV 2013.

2013-11-06
Tandvårdsfönster
På grund av installation av ny version 2013-11-07 kan störningar uppstå från kl 9.00 och så länge installationen pågår. Om möjligt undvik inloggning under denna tid för att slippa bli utslängd och att eventuellt arbete går förlorat.
Se under Nyheter vad som är nytt i nya versionen 2013-11-07 av Tandvårdsfönster.

2013-11-01
Informationsutbildning i antibiotikahantering
Du har väl inte glömt att anmäla dig till denna utbildning i november/ december? Sista anmälningsdag är 5 november. Välkomna med anmälan!

2013-10-09
Tandvårdsfönster
Problemet med listning av barn födda 2012-11 i den allmänna barn- och ungdomstandvården är nu löst.
Blankett  för uppsägning av anslutning till Tandvårdsfönster för vårdgivare finns nu.

2013-10-04
Informationsutbildning i antibiotikahantering
Region Skåne och Enheten för tandvård kommer att vid tre tillfällen under sen höst anordna informationsutbildning i antibiotikahantering för dig som receptförskrivare. Utbildningen sker på kvällstid och är kostnadsfri. Det är vår förhoppning att du ser denna utbildning som intressant och viktig i din kliniska vardag. Kursgivare är övertandläkare Bengt Götrick och övertandläkare Bo Sunzel. Inbjudan och anmälan sker via formulär. Sista anmälningsdag är 5/11 2013. Välkommen med din anmälan.

2013-09-27
Tandvårdsfönster
Observera att Region Skåne inte supportar Windows 8 eller Mac-datorer. Gäller er som har SITHS-certifikat via Region Skåne.

2013-09-05
Tandvårdsfönster- Allmän Barn- och Ungdomstandvård
Vi ber om ursäkt för dröjsmålet gällande utbetalning av kapitationsersättning för juli månad. För er med bankgiro kan ni se insättningen redan idag torsdag. För er med plusgiro kan ni se insättningen imorgon fredag.


2013-09-04
Tandvårdsfönster
Fr.o.m. 2013-09-01 gäller en ny prislista inom Tandvårdsreform 1999/2013. Arbetet med att ändra prislistan i vårt Tandvårdsfönster pågår för fullt. All vård som faktureras innan prisändringarna blir synliga i Tandvårdsfönster, med behandlingsdatum från 2013-09-01, kommer att ändras med automatik så att de nya priserna blir gällande vid utbetalningen av fakturerad vård.

2013-09-02
Tandvårdsfönster- Allmän Barn- och Ungdomstandvård
Dialogmötena om vårdval kommer att äga rum enligt följande:

* Tisdagen den 3 september 2013 kl 17.00-19.00 i Kristianstad

Plats: Skånehuset, lokal Lilla Sessionssalen, J A Hedlunds väg

* Onsdagen den 4 september 2013 kl 17.00-19.00 i Malmö

Plats: Regionhuset, lokal Babord/Styrbord, Dockplatsen 26

* Torsdagen den 5 september 2013 kl 17.00-19.00 i Helsingborg

Plats: Jacob Hansens Hus, lokal Blå salen, Norra Storgatan 21

2013-08-09
Tandvårdsfönster- Allmän Barn- och Ungdomstandvård
Du har väl inte glömt att anmäla dig till våra dialogmöten i september? Sista anmälningsdag är 14 augusti. Välkomna med anmälan!

2013-07-02
Tandvårdsfönster- Allmän Barn- och Ungdomstandvård
Utbetalning har skett för de barn som var listade på vårdenheten i maj månad och denna utbetalning syns i Tandvårdsfönster. Dessutom har en sista utbetalning skett till de tandläkare vars barn blivit färdigrapporterade i vårt tidigare system Tandbågen 1.5 och denna utbetalning syns inte i Tandvårdsfönster.

2013-06-20
Tandvårdsfönster
Nya lathundar för Barn- och Ungdomstandvården (BoU) och Sök Patient.
Brev är idag via mail skickade till vårdenheter om kommande dialogmöten om vårdval allmän Barn- och Ungdomstandvård i september på tre orter i Skåne. Välkomna med er anmälan!

2013-06-10
Tandvårdsfönster
Se under Nyheter vad som är nytt i nya versionen 2013-06-11 av Tandvårdsfönster.
Nya Frågor & Svar innehållande även Allmän barn- och ungdomstandvård.

2013-06-05
Tandvårdsfönster
Ny lathund för Barn- och Ungdomstandvården (BoU).

2013-06-03
Semestertider
Bemanningen på Enheten för tandvård är begränsad under veckorna 28 - 30 på grund av semester.

2013-05-31
Tandvårdsfönster - BoU
Det går inte att registrera Munhälsobedömning – hälsosamtal i Tandvårdsfönster för barn 11-13 månader. Detta skulle åtgärdas i samband med en driftsättning den 3 juni. Pga av sjukdom så är uppdateringen av Tandvårdsfönster uppskjuten en vecka och kommer istället att genomföras 11 juni. Vi beklagar detta problem!

2013-05-17
Telefonförfrågningar
Vi har på  Enheten för Tandvård på senaste tiden blivit hårt belastade med en mängd telefonsamtal i olika ärenden.  Vi svarar gärna på frågor men hänvisar i första hand till befintliga regelverk och avtal.

2013-05-14
Tandvårdsfönster
Se under Nyheter vad som är nytt i nya versionen 2013-05-14 av Tandvårdsfönster.

2013-05-10
Barn- och ungdomstandvård
Vi vill från Enheten för Tandvård i all vänlighet påminna om att sista dag att rapportera in färdigbehandlade barn i Tandbågen är den 14 maj. Detta gäller barn och ungdomar som är färdigbehandlade t.o.m
2013-04-30. Den 15 maj stänger vi Tandbågen och sedan går det inte längre att rapportera in dessa barn och ungdomar. Har ni frågor om denna rutin ber vi er kontakta Susanne Jönsson susanne.jonsson@skane.se  på Enheten för Tandvård.

2013-04-30
Tillägg till ackrediteringsvillkoren
Beslutsförslaget som avser ett tillägg till ackrediteringsvillkoren för den allmänna barn- och ungdomstandvården och beslutades i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-21.

2013-04-29
Tandvård fönster
Se under Nyheter vad som är nytt i nya versionen 2013-05-01 av Tandvårdsfönster.
Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård (LOV) införs.

2013-04-26
Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård - påminnelse
Som ni säkert alla vet, kommer vårdvalet för allmän barn- och ungdomstandvård träda i kraft den 1 maj. Ni som ännu inte skickat tillbaka ett undertecknat exemplar av ert avtal, vill vi påminna om att göra detta så att vi har avtalet oss tillhanda senast 30 april.
Tandvårdsfönster
Ny lathund för Barn- och Ungdomstandvården (Bou) som införs 1 maj.

2013-04-24
Digitalt underhållsarbete i Tandvårdsfönster 26/4 kl 17.00  - 29/4 kl 08.00
Från klockan 17.00 den 26/4 – klockan 08.00 den 29/4 kommer Tandvårdsfönster att ligga nere p.g.a. digitalt underhållsarbete i samband med införandet av Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård (LOV). Vi beklagar och hoppas att detta inte kommer att ställa till för stora problem för er.

2013-04-22
Tillfälligt avbrott Tandvårdsfönster tisdag 23/4 efter kl 17.00
på grund av installation av anpassning till Internet Explorer 10 i form av en hotfix.

Driftstörningar Tandvårdsfönster 27-30 april
27-30/4 kan det komma att vara begränsad åtkomlighet i Tandvårdsfönster på grund av digitalt arbete inför införandet av Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård (LOV).
Vi beklagar om detta ställer till problem för er, men hoppas på förståelse.

2013-04-11
Listning/omlistning av Barn- och Ungdomstandvård
Som vi tidigare meddelat via brev och i "Senaste nytt" kommer man under april månad 2013 inte kunna "lista" eller "lista om" barn på grund av systemarbete inför införandet av LOV 2013. De barn som finns listade hos er som vårdgivare/vårdenhet till och med 2013-03-31 kommer automatiskt att flyttas över i det system som införs i samband med LOV.
Detta medför att ni som vårdgivare/vårdenhet måste spara blanketten "Vårdgivaranmälan" hos er och sedan den 2 maj "lista" barnen på er vårdenhet. Listningen kommer ni kunna göra i vårt Tandvårdsfönster: Med anledning av det ovan nämnda, kommer inkomna "Vårdgivaranmälan" till enheten för Tandvård med listningsdatum under april månad att sändas i retur för att ni själva ska lista patienterna i vårt Tandvårdsfönster.

2013-04-02
Tandvård fönster
Vi vill uppmana er som lämnar synpunkter på sidan inne i Tandvårdsfönster att uppge ert namn och e-postadress om ni vill ha svar på era frågor/ synpunkter.

Uppdaterad blankett för användarinformation inklusive Barn- och ungdomstandvård. 

Tandbågen 1.5 (System för registering av färdigbehandlade barn tom 2013-05-15)
Problem med Internet Explorer 10 kan åtgärdas på samma sätt som för Tandvårdsfönster:  Webbservrarna klarar inte Internet Explorer 10 ännu. Men det går att använda Internet Explorer 10 i kompatibilitetsvyn och då gör du så här: http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-10. Alternativt kan du nedgradera till Internet Explorer 9. 

2013-03-27
Tandvård fönster
Se under Nyheter vad som är nytt i nya versionen 2013-03-27 av Tandvårdsfönster.

2013-03-26
Tandvård fönster
Ny fråga med svar om problem med Internet Explorer 10.

2013-03-26
Tandvård för asylsökande - uppdaterat dokument
Här hittar du uppdaterat dokument, som reglerar tandvård för bland annat asylsökande barn, ungdomar samt vuxna.

2013-03-13
Uppdaterade regelverk
Regelverk Tandvårdsreform 1999/2013 

Regelverk Ortodonti 2013 (gäller fr o m 2013-05-01) 

Regelverk Ortodonti 2012 (gäller t o m 2013-04-30)

2013-02-28
Förändringar i samband med Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård
1 maj

Vi har skickat ut ett nytt brev med information och förändringar i samband med Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård (LOV). 
Vårt tidigare brev, anmälningsblanketter och övrig information om Vårdvalet hittar du här.

Notera följande förändringar

 • Fr o m 2013-03-01 kan man inte längre redovisa barn som FL
 • Notera och skicka in epidata på de 3, 6, 9, 12 och 19-åringar som kommer på undersökning under perioden fram till 2013-04-30, så du undviker efterregistrering efter införandet av LOV 2013.
 • Under april månad 2013 kommer man inte kunna "lista" eller "lista om" barn- och ungdomspatienter.
 • Ingen nyteckning av "gamla" avtal under april månad 2013
 • Tandbågen 1.5 stängs för inrapportering 2013-05-15

2013-02-15
Tandvårdsfönster
Ny lathund Fakturering.
Några nya Frågor och svar.

2013-01-16
Tandvårdsfönster
På förekommen anledning vill vi meddela att analogt material som inskickas per post ska vara märkt med patientens namn, personnummer och behandlande tandläkare. För att kunna returnera materialet rätt krävs dessutom att returadress framgår. Vi vill också gärna påminna om att Tandvårdsstöd, regelverk Tandvårdsreform 1999/2013 sedan 2013-01-01 finns att ta del av på vår hemsida.

Se under Nyheter vad som är nytt i nya versionen 2013-01-16 av Tandvårdsfönster. 

2013-01-14
Tandvårdsfönster
Ny lathund beställa F-kort.
Tandvårdsfönster hålls stängt för produktionssättning onsdag 2013-01-16 mellan kl 17 - 19.

2013-01-04
Tandvårdsfönster
Ny lathund Hantera boenden (för kommunerna)

2012-12-20
Påminnelse
1.  Fakturahantering

 • Fakturor, som avser tandvård som utförts tom den 31/12 2012, ska vara Region Skåne tillhanda senast den 9/1 2013 under adress Region Skåne, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Er referens xxxxxx, 205 01  Malmö.
 •  Från och med den 1/1 2013:
  Ska all utförd tandvård fakureras senast 30 dagar efter utförd behandling.
  All begäran om Förhandsbedömning sker via Tandvårdsfönster (Projektnamn: Tandbågen 2)
  from 2/1 2013. Likaså fakturering av utförd vård oavsett om den är förhandsbedömd (förhandsbedömd i Tandvårdsfönster) eller inte, sker via Tandvårdsfönster.
 •  Förhandsbedömningar inskickade i pappersformat  tom 31/12 2012 hanteras manuellt under 2013. Faktureringen sker enligt manuell rutin (samma rutin som  under 2012).       

 2. Färdigbehandlade barn 2012
Sista datum att rapportera in färdigbehandlade barn och ungdomar i Tandbågen 1.5 för 2012 är den 31/12 2012. Ej inrapporterade barn och ungdomar per den 31/12 2012 kommer inte att bli föremål för ekonomisk ersättning.  

Tandbågen 1.5, för att rapportera in färdigbehandlade barn och ungdomar kommer att vara stängd 1/1 2013 - - 6/1 2013 pga driftunderhåll.

3. Ortodonti
Sista datum för inrapportering FAS UT 2012 är den 4/1 2013.

Tandvårdsfönster 
Ny lathund för Begäran Förhandsbedömning.
Tandvårdsfönster hålls stängt för produktionssättning under tiden 130102 kl 12:00 -- 130103 kl 12

2012-12-19
Nytt regelverk 2013-01-01
2013-01-01 kommer ett nytt regelverk för Tandvårdsreform 1999. Det nya regelverket kommer att innehålla en del förändringar samt ett helt nytt avsnitt om F-tandvård. Samtidigt ändras namnet till ”Regelverk Tandvårdsreform 1999/2013”. Det nya regelverket finner du på vår hemsida under rubriken Regelverk tandvårdsreform. 

2012-12-18
Tandvårdsfönster 
Nya lathundar som är lättare att ladda upp är nu publicerade.

2012-12-13
Vårdval barn- och ungdomstandvård
2012-12-10 beslutade HSN om införande av vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård fr.o.m. 2013-05-01. Detta innebär att du som vårdgivare måste ansöka om att bli ackrediterad inom vårdvalet för allmän barn- och ungdomstandvård för att kunna utföra barn- och ungdomstandvård, finansierad av Region Skåne, efter den 30:e april 2013. Information om detta är skickad via brev till de som idag har avtal med Region Skåne om utförande av Region Skåne finansierad barn- och ungdomstandvård. Utskickat brev, ackrediteringsvillkor, ansökningsblanketter samt övriga dokument/material finns på vår hemsida under rubriken ”Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård”.

För frågor om vårdvalet för allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år i Skåne kontakta Region Skåne, Enheten för tandvård via allmanboutandvard@skane.se

Administrativ kontaktperson i vårdvalsfrågor är Katis Malmqvist 044 - 309 33 39. Vi ser gärna att du i första hand kontaktar oss via e-post

2012-12-12
Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kräver i vissa fall läkarintyg
Ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar gäller från den 1 januari 2013. Stödet ska ge möjlighet för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad och uppmuntra till förebyggande behandlingar.
Tandvårdsstödet består av två delar:
 Den ena delen av stödet riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som uppfyller förutsättningarna för denna del av stödet kan, efter prövning av landstinget som är huvudman, få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. För att patienten ska få ta del av stödet krävs i de flesta fall läkarintyg, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-17/Documents/2012_17_bilagan.pdf
Den andra delen är ett bidrag som kan användas till förebyggande tandvård. Bidraget, som hanteras av Försäkringskassan kallas särskilt tandvårdsbidrag, STB, och riktar sig till personer som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få en försämrad tandhälsa. I vissa fall krävs läkarintyg, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-16/Documents/2012_16_bilaga.pdf
Läs mer på socialstyrelsens hemsida där riktlinjer och läkarintygen finns tillgängliga http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttandvardsstod2013 
Regionalt regelverk kommer att publiceras på www.skane.se/tandvard

2012-12-11
Färdigbehandlade barn 2012
Sista datum att rapportera in färdigbehandlade barn och ungdomar i Tandbågen 1.5 för 2012 är den 31/12 2012. Ej inrapporterade barn och ungdomar per den 31/12 2012 kommer inte att bli föremål för ekonomisk ersättning.  

Tandbågen 1.5, för att rapportera in färdigbehandlade barn och ungdomar kommer att vara stängd 1/1 2013 - - 6/1 2013 pga driftunderhåll.

Förhandsbedömningar S13 och S14
Region Skåne har beslutat att viss form av tandvård inom grupperna S13 och S14 ska omfattas av övergångsregler med giltighetstid 2013-01-01 – 2013-09-30. Den tandvård som omfattas av övergångsreglerna är enbart permanent rekonstruktiv tandburen (fast) och implantatburen protetisk vård inkluderande implantatbehandling.

Den 31:e december 2012 upphör grupperna S13 -Tandvårdsbehandling till följd av muntorrhet vid Sjögrens Syndrom och S14 – Tandvårdsbehandling till följd av muntorrhet efter strålbehandling mot huvud- och halsregionen inom Tandvårdsreform 1999 och Led i sjukdomsbehandling-LIS. Samtidigt införs det tredje steget i svensk tandvård och dessa patienter kommer att omfattas av det nya STB som administreras av Försäkringskassan. För information om STB hänvisar vi till Försäkringskassan.

I och med att dessa bägge grupper inte längre sorteras in under LIS i Tandvårdsreformen 1999 kommer det inte att vara möjligt att fr.o.m. 2013-01-01 utföra tandvård till hälso- och sjukvårdens avgiftssystem i dessa bägge grupper utom i speciella fall då man kan slutföra påbörjad tandvårdsbehandling. På vår hemsida under rubriken ”Regelverk avseende övergångsbestämmelser för grupperna S13 och S14” finner du samtliga övergångsbestämmelser. Här kan du se vad som kan hanteras till hälso- och sjukvårdens avgiftssystem inom de tidigare grupperna S13 och S14 gällande perioden 2013-01-01 – 2013-09-30.

Tredje Steget
Då det tredje steget i svensk tandvård införs 2013-01-01 kommer ”Regelverk Tandvårdsreform 1999” att genomgå vissa förändringar. TLV ändrar också i sina föreskrifter och en del förändringar sker på åtgärdskodningen vilket också kommer att synas i regelverket för tandvårdsreformen.

Inom tandvårdsreformen 1999 kommer den uppsökande verksamheten med munhälsobedömning att finnas kvar, likaså nödvändig tandvård (”grönt kort”) och led i sjukdomsbehandling (LIS). Förändringarna som kommer med det tredje steget är att S13 och S14 tas bort och överförs till Försäkringskassans hantering under STB. Inom led i sjukdomsbehandling tillkommer en grupp benämnd S15 (Tandvård efter medicinskt färdigbehandlad anorexi, bulemi eller refluxsjukdom). En helt ny grupp kommer in i Tandvårdreform 1999 benämnd F-grupp. För att få rätt till viss tandvård till hälso- och sjukvårdens avgiftssystem ska en person i denna personkrets ha stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. För att få ett F-kort krävs ett speciellt läkarintyg.

Alla dessa förändringar och dess tillämpning mot tandvården kommer att finnas i Regelverk Tandvårdsreform 1999 (2013).     

Regelverket kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida innan det nya året.

 Fakturahantering

 • Fakturor, som avser tandvård som utförts tom den 31/12 2012, ska vara Region Skåne tillhanda senast den 9/1 2013 under adress Region Skåne, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Er referens xxxxxx, 205 01  Malmö.
 •  Från och med den 1/1 2013:
  Ska all utförd tandvård fakureras senast 30 dagar efter utförd behandling.
  All begäran om Förhandsbedömning sker via Tandvårdsfönster (Projektnamn: Tandbågen 2)
  from 2/1 2013. Likaså fakturering av utförd vård oavsett om den är förhandsbedömd (förhandsbedömd i Tandvårdsfönster) eller inte, sker via Tandvårdsfönster.
 •  Förhandsbedömningar inskickade i pappersformat  tom 31/12 2012 hanteras manuellt under 2013. Faktureringen sker enligt manuell rutin (samma rutin som  under 2012).                

2012-12-10
Tandvårdsfönster
Läs vårt informationsbrev del 2

2012-11-29
Driftstörning i Tandbågen 1.5 på måndag kl 18-24
På måndag den 3 december kommer det inte vara möjligt att rapportera barn i Tandbågen 1.5 mellan klockan 18 och 24.

2012-11-20
Tandvårdsfönster - nytt IT-stöd
Läs vårt informationsbrev del 1

2012-11-08
Viktig information till vårdgivare/behandlare
På Enheten för tandvård pågår för närvarande en rad olika projekt.
Här kan du läsa mer om de förändringar som är på gång och från vilka datum de börjar gälla.

2012-11-08
Underhållsarbete Tandbågen
Systemen Tandbågen 1.5 och Tandbågen 2 kommer att stängas för underhåll måndagen den 12 november från klockan 18.00. Under tiden arbetet pågår, går det inte att logga in.
Systemen beräknas vara åtkomliga igen efter klockan 21.00.

2012-10-11
Till er som skickat in fakturor till oss
Vi vill göra er uppmärksamma på att era fakturor kan komma att ersättas senare än på förfallodagen.
Det beror på att Region Skåne har problem med inskanning av fakturor. Leverantören arbetar på att lösa problemet.

2012-08-20
Nya blanketter
Ny version 2012-08 av blanketten "Vårdgivaranmälan" och en helt ny blankett för "Vårdgivaranmälan Ortodonti omlistning"  finns nu att ladda ner på vår sida för blanketter. De går att fylla i direkt på datorn och skrivas ut.

2012-07-30
Fakturering av barn- och ungdomstandvård
Vi vill än en gång påminna om att vårdgivare/behandlare, som tecknat avtal med Region Skåne om att få utföra barn- och ungdomstandvård, inte ska skicka fakturan direkt till  vårdnadshavaren.
(Naturligtvis under förutsättning att den utförda tandvården omfattas av regelverket för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne och inte per definition är egenfinansierad.) Vid oklarhet avseende fakturering, är ni välkomna att  maila oss på enhet.tandvard@skane.se.

2012-07-02
Inloggningsproblem i Tandbågen 1.5 lösta
Tandbågen 1.5 fungerar nu åter normalt. Under några dagar har det varit stora problem för användarna med att logga in i systemet men de problemen är nu lösta.

2012-06-29
Nya avtal om kostnadsfria munhälsobedömningar
Sedan 2008 upphandlar Region Skåne entreprenör, enligt LOU, som utför kostnadsfria munhälsobedömningar och om så patienten önskar , sjukdomsbehandling. Under 2012 har en ny upphandling gjorts och den gäller från och med 2012-07-01. Mer information om de nya avtalen och vilken kommun respektive företag ansvarar för finns i det brev som skickats ut till alla kommuner och som du även kan läsa här. I den nya upphandlingen finns två entreprenörer, Oral Care och 3D Dentomed som delar på ansvaret för munhälsobedömningarna i Skåne.  Detaljer kring avtal, erbjudande om munhälsobedömning och avvikelserapporter finns på vår sida om tandvårdstöd.

2012-06-27
Namnbyte och förändringar i regelverk
Enheten för tandvårds regelverk för Tandvårdsreform 1999 har fått ett nytt namn. Nya upplagor kommer i fortsättningen att heta "Regelverk Tandvårdsreform 1999" vilket ersätter tidigare namn "Råd och anvisningar". I den nya upplagan "Regelverk tandvårdsreform 1999" som nu gäller finns det förändringar under grupperna S4, S7, S8 och S9. Den nya "Regelverk Tandvårdsreform 1999" finns på vår hemsida under fliken Tandvårdsstöd och här.

2012-05-31
Förtydlingande angående FHB inom gruppen S10
På förekommen anledning vill Enheten för tandvård upplysa om att det är viktigt att skicka in en "Förhandsbedömning steg 1" in samband med remissförfarandet till en legitimerad psykolog. Detta är en förutsättning för att Enheten för tandvård ska kunna ersätta utförd vård hos den legitimerade psykologen.

2012-05-09
Korrekta fakturor ger snabbare utbetalningar
Handläggningstiden för inkomna fakturor avseende utförd tandvård tenderar till att öka. En förklaring till detta är att ett stort antal fakturor inte är fullständigt eller korrekt ifyllda. Enheten för tandvårdi måste få alla vårdgivares hjälp med att se till att insända fakturor följer Folktandvården Skånes prislista och regelverket inom Tandvårdreform 1999. Detta är viktigt så att vi i vår tur kan garantera er utbetalning i rätt tid. 

2012-04-10
Viktig information angående förhandsbedömningar
Principen om att alla förhandsbedömningar (FHB) ska bedömas liknande är ett grundläggande krav i Enheten för tandvårds arbete och detta stärker patientsäkerheten och vårdgivarens rättigheter. Enheten för tandvård vill därför informera om att all vård som utförs inom Tandvårdsreform 1999 (nödvändig tandvård, led i sjukdomsbehandling) och som är föremål för förhandsbedömning, ska det på FHB finnas åtgärdskodning enligt TLV:s föreskrifter. Förhandsbedömningen ska också innehålla ett kostnadsförslag prissatt enligt Folktandvården Skånes prislista (prissättning enligt beslut i regionfullmäktige). Schablonersättningar godkänns inte inom någon grupp. FHB som inte innehåller fullständiga uppgifter (uppgifter om vårdgivare och vårdtagare, grupptillhörighet inom N eller S, åtgärdskodning och kostnadsförslag) avskrivs och skickas tillbaka. Vi vill gärna att statusuppgifterna finns på FHB då det underlättar bedömningen och minskar antalet kompletteringar.

 

2012-03-26
Kontaktuppgifter till urvalsansvariga
Listan över urvalsansvariga för tandreglering i Skåne är uppdaterad. Utöver telefonnummer innehåller den numera även e-postadresser. Listan hittar du på vår sida för tandreglering men den finns även här.

2012-03-22
Unik forskningsplan för skånsk tandvård
Region Skånes tandvårdsutkott antog på sitt möte den 21 mars en forskningsplan för perioden 2013-2018 som ska etablera forskningssamverkan mellan Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och Högskolan Kristianstad för att stärka forskningen och därmed höja kvalitén i tandvården. Läs pressmeddelandet här.

2012-03-19
Nytt telefonnummer till urvalsansvarig
Rolf Lindman som har urvalsanvar för Hässleholm, Osby; Örkelljunga, Perstorp, Klippan, Höör och Hörby har bytt telefonnummer. Nytt telefonnummer är 0763-92 67 77. 

2012-03-14
Ny blankett angående tandreglering
På vår webbsida angående tandreglering finns nu en blankett för avvikelsrapport/förbättringsförslag. Blanketten finns både som excel och i pdf-format. Vi vill också passa på att upplysa om resterande möten för "second opinion" kring tandregleringsfrågor under 2012 äger rum 8/5, 11/9 och 4/12.

2012-03-13
Avtalsförändring för vissa privata rådgivare
Praktikertjänst har beslutat att inte längre vara anslutna till Svensk privattandläkarförening och det innebär förändringar i utbetalningen av kapitationsersättningen. Det brev som skickats ut till berörda parter finns att läsa här.

2012-03-01
Klargörande i "Råd och anvisningar 2012"
I "Råd och anvisningar 2012" under gruppen S5 "Förändring i munslemhinnan på grund av sjukdom eller allmänt nedsatt immunförsvar" har vissa förtydliganden i inledningen gjorts och krav på fotodokumentation vid förhandsbedömning tillförts. Den nya versionen (2012.4)  hittar du här.

2012-02-21
Upphandling till urval till ortodontibehandling klar
Upphandlingen av det sista avtalsområdet för urval till ortodontibehandling är nu klar. Område D (Örkelljunga, Klippan, Hässleholm, Perstorp, Hörby, Höör och Osby) får som leverantör Ortodonti Syd. Fullständig lista över urvalsansvariga i respektive avtalsområde och deras underleverantörer hittar du här.

2012-02-03
Kötider till specialister i tandregelering
Eventuella kötider till av Region Skåne auktoriserade tandregleringsspecialister är uppdaterad. Kötiderna finns här.

2012-02-02
Problemen med inloggning i Tandbågen är lösta
De problem som förekommit de senaste dagarna med att logga in i Tandbågen 1.5 är nu åtgärdade och systemet fungerar åter normalt.

 

 


2012-01-30
Långa handläggningstider för förhandsbedömningar
Enheten för tandvård arbetar för närvarande under stor tidspress eftersom vi har brist på bedömningstandläkare och detta leder till långa handläggningstider för förhandsbedömningar. 
Under en relativt kort tid har några av våra bedömningstandläkare slutat på Enheten för tandvård bland annat genom pensionsavgångar. Rekryteringsprocessen har pågått under en längre tid men dragit ut på tiden som en effekt av Regions Skånes ekonomi.
Dessutom har även antalet förhandsbedömningar ökat. Enheten för tandvård har under 2011 mottagit 6 437 förhandsbedömningar vilket är en ökning med 906 förhandsbedömningar (16 procent) jämfört med 2010. Detta har bidragit till att handläggningstiderna för förhandsbedömningar bölivit längre de senaste månaderna. 
För att råda bot på den uppkomna situationen arbetar Enheten för tandvård på en kortsiktig och en långsiktig lösning. Den kortsiktiga lösningen är att bedömningstandläkartid tillförs för att lösa den akuta situationen och parallellt sker annonsering efter bedömningstandläkare (för tillsvidareanställning) så att en långsiktig stabil lösning skapas.
Enheten för tandvård beklagar den uppkomna situationen och arbetar kontinuerligt med att korta handläggningstiden och hoppas snart kunna presentera en kortsiktig lösning. Vi publicerar fortlöpande handläggningstiden på vår hemsida och där kommer vi även att gå ut med information gällande bland annat rekryteringar av bedömningstandläkare .
 

2012-01-01
Mycket nytt på gång under 2012 hos Enheten för tandvård
Enheten för tandvård kan lägga ett händelserikt 2011 bakom sig. Omorganisation, namnbyte och att inrapporteringssystemet Tandbågen kom i drift var några av de störtsa förändringarna under året.
2012 ser ut att bli lika händelserikt. Tandbågen 2, som ska hantera alla förhandsbedömningar digitalt,  tas i drift under första kvartalet och det innebär en stor positiv förändring för alla. Fram till driftstart kommer därför alla berörda av Tandbågen 2 att få löpande information både via brev och vår hemsida. Första informationsbrevet hittar du här.
Före det att Tandbågen 2 kommer i drift kommer vi dessutom att ordna demonstrationer av och information kring systemet runt om i Skåne. 

2012-01-01
Höjd nivå för högkostnadskyddet
Sveriges riksdag beslutade den 19 december att höja nivåerna på patienters högkostnadskydd från och med årsskiftet. Den nya högkostnadsnivån som gäller från 2012-01-01 är 1 100 kronor i patientavgifter inom en 12-månadersperiod (tidigare 900 kronor)  inom sjuk- och tandvård. I tandvården handlar det enbart om patienter inom Tandvårdsreform 1999. Uppnås den summan har patienten rätt till "Frikort " som gäller  i 12 månader från första stämpeln/betalningen i högkostnadskortet.

2012-01-01
Uppdaterade ”Råd och anvisningar”
Enheten för tandvård har uppdaterat och till viss del förändrat ”Region Skånes tandvårdsstöd, Råd och anvisningar, tandvårdsreform 1999”. Den nya upplagan som gäller från första januari 2012 innehåller en hel del förändringar och förtydliganden. Bland förändringarna kan nämnas att beloppet för bastandvård som får utföras utan förhandsbedömning inom Nödvändig tandvård höjts från 10 000 kronor till 15 000 kronor. Den nya versionen av ”Råd och anvisningar” innehåller dessutom förändringar och förtydliganden kring olika åtgärder och därför uppmanar vi alla berörda att läsa genom den nya upplagan. Version 2012 av ”Råd och anvisningar” hittar du här.  

  

  

Du kan prenumerera på denna sida och få de senaste nyheterna till din mailadress.