Nyfött barn dog

Ett nyfött barn dog trots intensivvårdsbehandling och andningshjälp på såväl Universitetssjukhuset MAS som Universitetssjukhuset i Lund. Barnet föddes på UMAS. Händelsen anmäls enligt Lex Maria.
Barnet visade tecken på svårigheter att andas redan när det föddes. Behandling som skulle underlätta andningen gavs. Barnet förbättrades till en början.
 
Men efter några timmar försämrades barnet och ytterligare behandling gavs. Trots detta fortsatte barnet att försämras. Barnet sändes då akut till neonatalavdelningen på UsiL, men trots intensivvård kunde barnets liv inte räddas. Orsaken till det allvarliga förloppet är okänd men möjligen en blodförgiftning.
 

Fördröjning

 
Det är inte säkert att den tragiska utgången hade kunnat förhindras. Men eftersom det skedde en fördröjning anmäls händelsen enligt Lex Maria. Socialstyrelsen får bedöma om fördröjningen påverkade dödsfallet.

Lex Maria

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Hans-Göran Boklund
  • Kontakta Region Skåne