Anestesisjuksköterska

arbetar oftast på en anestesiavdelning eller operationsavdelning med att lokalbedöva eller söva patienter som ska opereras och övervaka och bedöma patientens tillstånd under operationen. Information till patienten innan sövning om vad som ska hända är också anestesisjuk-sköterskans uppgift. Anestesisjuksköterskan ger också behandling som läkaren ordinerar, till exempel blodtransfusioner eller läkemedels- och näringslösning. Anestesisjuksköterskan använder avancerad teknisk och elektronisk utrustning för att ge narkos och framförallt vid övervakningen av patienterna under narkosen. Samtidigt är det ett arbete som man kommer i nära kontakt med patienterna. Anestesisjuksköterskan kan även kallas narkossjuksköterska. Anestesi betyder bedövning.

 

 

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Marianne Meijer marianne.meijer@skane.se
  • Kontakta Region Skåne