Migrationsskolan

                                       

Migrationsskolan arbetar för att främja en jämlik demensvård för alla oavsett bakgrund. Varje år insjuknar cirka 24 000 svenskar i någon form av demenssjukdom. Cirka 150 000 personer i Sverige beräknas idag lida av någon typ av demenssjukdom.

Drygt 16 % av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Prognoser visar att denna siffra ökar över tid. Detta innebär att andelen personer med utländsk bakgrund som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Kunskapen om demenssjukdomar är många gånger bristfällig. Demens är inte en del av det naturliga åldrandet utan är en sjukdom och det är viktigt att söka vård i tidigt skede. Det är av stor vikt att öka kunskapen om demenssjukdomar för personer som är drabbade av sjukdomen samt för deras anhöriga.

Kontakt

migrationsskolan.kc.sus@skane.se

Josephine Sörenson, projektledare
josephine.sorenson@skane.se

Rozita Torkpoor, sjuksköterska
rozita.torkpoor@skane.se

 

 

Här finns vi


Minneskliniken, SUS Malmö
Kunskapscentrum för demenssjukdomar
Migrationsskola
Simrisbanvägen 14, plan 4
205 02 Malmö

Hitta hit

  • Sidan uppdaterad
    2015-06-09 av Brynja Gunnarsdottir brynja.gunnarsdottir@skane.se
    Faktaägare: Josephine Hermansson Josephine.Hermansso@skane.se
  • Kontakta Region Skåne