Kunskapscentrum för demenssjukdomar

Enligt beslut i HSN 2015-04-01 skall kriterier för ett kunskapscentrum, inom ett specifikt område, vara att:

1. Bevaka, sammanställa och sprida kunskap

2. Analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat

3. Bidra till kompetensutveckling

4. Utveckla metoder och processer

För utförligare information, var god se Kunskapscentrums årsberättelser.

För att bidra till kompetensutvecklingen erbjuder vi en rad utbildningar.

Mer information samt möjlighet till anmälan hittar ni på vår hemsida www.skane.se/kcdemens under fliken ”Utbildning”.

Utöver våra färdiga utbildningar anpassar vi även utbildningar efter beställarens behov, kontakta oss på kc.minneskliniken.sus@skane.se med information om vad ni önskar så återkommer vi med svar på om detta är något vi kan lösa. Vi erbjuder även omvårdnadshandledning av auktoriserade omvårdnadshandledare.

Vissa av våra utbildningar genererar målrelaterad ersättning, vilka anges vid anmälan till respektive utbildning. 

Kunskapsträd

Kontaktinformation

Kunskapscentrum för demenssjukdomar
Minneskliniken
Skånes universitetssjukhus
Simrisbanvägen 14 
205 02 Malmö
 
Telefonnummer
0706-05 21 89
E-post
  • Sidan uppdaterad
    2016-06-27 av Brynja Gunnarsdottir kc.minneskliniken.sus@skane.se
    Faktaägare: Eva Granvik eva.granvik@skane.se
  • Kontakta Region Skåne