Sektion för specialiserad stroke- och allmänrehabilitering

Område rehabiliteringsmedicin

Aktivitet i träningskök  Delaktighet vid trädgårdsarbete

Inom sektionen bedrivs specialiserad stroke- och allmänrehabilitering i både slutenvård (16 vårdplatser) och öppenvård. Vårdtiderna i slutenvård varierar mellan 3-5 veckor. Rehabilitering bedrivs av två specialistteam, ett placerat på Orup och ett i Lund. I Lund finns Strokerehabmottagning med öppenvårdsrehabilitering endast för strokepatienter. Denna mottagning tar även emot strokepatienter för bedömning/rehabilitering inför arbetsåtergång samt körkortsbedömningar (ej för yrkestrafik).

Teamen arbetar interdisciplinärt utifrån framtagna rehabiliteringsprogram. Teamen arbetar med gemensamma målsättningar som utformas tillsammans med patient och/eller anhöriga.

Vi tar främst emot patienter från SUS upptagningsområde.

Strokerehabilitering bedrivs för personer med funktionsnedsättning efter stroke och Allmänrehabilitering för personer med funktionsnedsättningar till följd av skada/sjukdom i rörelse- och/eller cirkulationsorganen.

Målgruppen är personer med behov av specialiserade rehabiliteringsinsatser som utförs av flera yrkesprofessioner i teamet. Deltagande i rehabiliteringen förutsätter att patienten är motiverad till och orkar aktivt medverka i sin behandling.

Målsättningen med rehabiliteringen är att möjliggöra för personen att bli så aktiv och självständig som möjligt, bevara personens integritet, och få denne att uppleva att han/hon kan uppfylla sina mål inom familjeliv, på arbetet och fritiden. Rehabilitering sker både individuellt och till viss del i grupp. Planering av fortsatta insatser och uppföljning efter utskrivning sker kontinuerligt under rehabiliteringsperioden efter varje enskild patients behov.

Inom sektionen pågår ständigt kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Det finns flera pågående förbättringsplaner, exempelvis bedrivs kvalitetsarbete med att utveckla sekundärprevention och nöjduppföljning av utskrivna patienter och anhöriga, mm.

Läs mer om

Rehabilitering vid stroke
Strokerehabmottagning, Lund
Rehabilitering vid skador och sjukdomar i rörelse- och cirkulationsorganen 
Rehabiliteringsprogram för sektionen, håller på att uppdateras men kommer läggas ut snart
Resultat slutenvården 2012

Kontakt

 

Telefon vardagar 08.00-16.00
0413-55 66 73
Fax 0413-55 66 77
Skicka e-post och brev

 

Hitta till oss 

Orup
Besöksadress Orupssjukhuset
Sanatorievägen 18, 243 95 Höör
Besökstid dygnet runt  
Karta och parkering  

Lund
Strokerehabmottagning
Karta (Direktlänk i wagnerkartan)
Parkering

Praktisk information för patienter

Inskrivningsinformation slutenvård till dig som ska bli inneliggande patient på Orup

Inskrivningsinformation slutenvård LÄTTLÄST till dig som ska bli inneliggande patient på Orup

Inskrivningsinformation öppenvård till dig som ska bli öppenvårdspatient på Orup

Strokerehabmottagning information till dig som är kallad till Strokerehabmottagning i Lund