Amyotrofisk lateralskleros, ALS

Det finns många olika typer av ALS. Gemensamt är att de är fortskridande (progressiva) och bryter ned det motoriska nervsystemet, varvid musklerna försvagas. Neurologiska kliniken

ALS är en mycket allvarlig, gravt invalidiserande och obotlig sjukdom som kräver specifika insatser från ett helt team. I teamet ingår läkare, undersköterska, sjuksköterska, dietist, logoped, sekreterare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Sjukdomen är obotlig men ändå behandlingsbar genom olika symtomlindrande mediciner och åtgärder mot nutritions- och andningsproblem.

Kontakt

Bild på Gert Staaf
Teamchef ALS-teamet SUS
Gert Staaf, överläkare
Gert.Staaf@skane.se

Bild på Hélène Pessah Rasmussen

Överläkare
Hélène Pessah Rasmussen
Helene.Pessah@skane.se

  • Sidan uppdaterad
    2012-11-07 av Gunilla Moullin, Lisbeth Szantai gunilla.moullin@skane.se, Lisbeth.Szantai@skane.se
    Faktaägare: Gert Staaf, Helene Pessah gert.staaf@skane.se, Helen.Pessah@skane.se
  • Kontakta Region Skåne