Mammografi

Röntgenundersökningen görs av Unilabs

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten.
Till en mammografiundersökning kommer:

För mer information om mammografi, läs mer på Unilabs webbplats >>