Mätmetoder ADL

Vårdverktyget, en databas med en samling kvalitetsgranskade vårdverktyg som riktar sig till kliniskt verksamma. Du hittar dem under Kliniskt arbete/Mätinstrument.

Barthel index

Katz' ADL-index

COPM - svensk version

Socialstyrelsen – Sök på  Bedömningsinstrument för äldre.

Ett flertal instrument för bedömning av ADL finns tillgängliga. Några av dessa är Canadian Occupational Performance Measure (COPM), Barthel Index (BI), Functional Independence Measure (FIM), Sunaas ADL-index och Katz ADL-index. Referenser till dessa fem instrument ges nedan.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)
Law, M., Polatajko, H., Pollock, N., McColl, MA., Carswell, A., Baptiste, S. 1994 The Canadian Occupational Performance Measure: Results of pilot testing.
Can. J. Occup. Ther. 61,191-197.

Wressle, E., Samuelsson, K., Henriksson, C. 1999. Responsivness of the Swedish version of the Canadian Occupational Performance Measure. Scand. J. Occup. Ther. 6,84-89.

Barthel Index (BI)
Mahoney, F., Barthel, D. 1965. Functional evaluation: the Barthel index.
Maryland State Medical Journal. 14,61-65.

Functional Independence Measure (FIM)
Grimby, G., Gudjonsson, G., Rodhe, M., Stibrant Sunnerhagen, K., Sundh, V., Östensson, M.,L. 1996. The Functional Independence Measure in Sweden: Experience for outcome measurement in rehabilitation medicine.
Scand. J. Rehabil. Med. 28,51-62.

Sunaas ADL-index  
Olsson, B.,L., Tervald, B.1992, Sunnaas ADL index. En kritisk granskning. Arbetsterapeuten. 12,6-11.

Bahten, T., Vardeberg, K. 2001. Test-retest reliability of the Sunnaas ADL Index. Scand. J. Occup. Ther. 8:140-147.

Katz-ADL index
Katz, S., Akpom, C., A.1976. A measure of primary sociobiological functions. Int. J.  Health Services. 6,493-507.

Katz, S., Ford, A.,B., Moskowitz, R.,W.,, Jackson, B.,A., Jaffe, M.,W. 1963. Studies of illness in the aged. The index of ADL: A standarized measure of biological and psycho-social function. JAMA.185, 914-919.

Brorsson, B., Hulter Åsberg, K. 1984. Katz´index of independence in ADL: reliability validity in short-term care. Scand. J. Rehab. Med. 16,125-132.

Hulter Åsberg, K., Nydevik, I. 1991. Early prognosis of stroke outcome by means of Katz’index of activities of daily living. Scand. J. Rehab. Med. 23,187-191.

Törnquist, K., Lövgren, M., Söderfeldt, B. 1990. Sensitivity, specificity and predictive value in Katz`s and Barthel`s indices applied on patients in long term nursing care. Scand. J. Caring. Sci. 4, 99-106.

  • Sidan uppdaterad
    2015-08-20 av Anna-Mi Wendel anna-mi.wendel@skane.se
    Faktaägare: Sölve Elmståhl
  • Kontakta Region Skåne