Kunskapsbank för geriatrik

Kunskapsbank för geriatrik

Kunskapsbank för geriatrik är samlad och granskad information särskilt riktad till vård- och omsorgspersonal. Navigera genom att välja ämnesområde i vänsterspalten.

Vad är Kunskapsbanken?
Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, har fått i uppdrag av Region Skåne att verka som ett Kunskapscentrum för geriatrik. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap. Därför har vi har samlat kunskap inom geriatrik i Kunskapsbanken – en plattform med länkar - för att du som är vårdpersonal, forskare, äldre, anhörig eller intresserad ska hitta relevant och aktuell information.

Syftet är att sprida kunskap till så många som möjligt för att öka kunnandet om äldre och deras sjukdomar. Målet är att bidra till en förbättrad vård och livskvalitet för äldre människor.

Varför ska du besöka Kunskapsbanken? 
Därför att informationen är kvalitetssäkrad och samlad på en webbplats. En grupp professionella och erfarna personer som kan svara på dina frågor ansvarar för kvaliteten och utvecklingen av Kunskapsbanken.

Varför har vi valt just dessa ämnesområden? 
Ämnesområdena har valts för att de är exempel på vanliga ofta kroniska tillstånd som påverkar äldres funktionsförmåga och livskvalitet. En del områden är även omvårdnadsindikatorer som används inom sjukvård och kommuners omsorg. Flera olika diagnoser och funktionstillstånd kan ingå i en del områden, men områdena är självfallet inte heltäckande för geriatrik. De valda områdena ingår även i ett regionalt geriatriskt kvalitetsregister som är under uppbyggnad av Geriatriska kliniken. Detta register anpassas för att fungera i hela vårdkedjan. Fler ämnesområden kommer att läggas till då Kunskapsbanken är levande och i ständig förändring och förbättring.

Hur hittar du bäst vad du söker? 
Kunskapsbanken består av en stor samling länkar. Enklast är att välja ett ämnesområde och sedan navigera i vänsterspaltens rubriker.

Kontakta oss! 
Undrar du över något, vill tipsa oss eller påpeka något är du välkommen att höra av dig. Eposta i första hand den som ansvarar för respektive ämnesområde. Du kan också eposta Anna-Mi Wendel, kommunikatör, på: anna-mi.wendel@skane.se så skickas ditt epost vidare till rätt person.

Ansvariga

ADL
vakant

Bilkörning
Vera Denvall,
neuropsykolog

Demens
Beth Dahlrup
leg. sjuksköterska, vårdutvecklare, Med Dr

Fall
Eva Nordell
sjukgymnast, Med Dr 

Livskvalitet
Henrik Ekström
forskare, Med Dr 

Läkemedel
Lydia Holmdahl
överläkare

Munhälsa
Marie-Louise Strandberg
sjuksköterska

Nutrition
Carin Andersson
dietist 

Smärta
Erik Nilsson
ST-läkare

Stroke
Arkadiusz Siennicki-Lantz
överläkare, Med Dr 

Trycksår
Katarina Frick
sjuksköterska

Urininkontinens
Karin Werner
ST-läkare

Palliativ vård
Carl-Magnus Edenbrandt
docent, läkare
Institutionen för kliniska vetenskaper,
Lunds universitet

Forskning
Sölve Elmståhl
överläkare, professor 

Medicin & omvårdnad  
Sölve Elmståhl/Beth Dahlrup

Mätmetoder
Vera Denvall,
neuropsykolog

Kommunikatör
Anna-Mi Wendel

Verksamhetschef 
Sölve Elmståhl 

  • Sidan uppdaterad
    2016-03-04 av Anna-Mi Wendel anna-mi.wendel@skane.se
    Faktaägare: Sölve Elmståhl solve.elmstahl@skane.se
  • Kontakta Region Skåne