HIV-test

HIV-testning i Malmö:

HIV-testning för allmänheten sker på  "Centrum för sexuell hälsa i Malmö". Mottagningen ligger på Claesgatan 7,  plan 3, mellan Södervärn och Möllevångstorget. Alla besök bokas i förväg via telefon 040-33 17 47.

Symtom på primär HIV-infektion:
Ca två veckor efter smittillfället kan en period med feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar, utslag med små röda prickar uppkomma. Detta sker dock inte alltid. Primärinfektionen kan vara utan symtom.

Inkubationstid:
Från smittillfälle till symtom på primärinfektion är tiden 2-4 veckor. Många får ingen symtomatisk primärinfektion.

Provtagning:
Blodprov.

Uppföljningstid:
HIV kan ofta upptäckas genom HIV-test 2-4 veckor efter smittillfället. I enstaka fall kan det ta längre tid. Uppföljningstiden är tre månader efter möjligt smittillfälle.

Samtal i samband med test:
Sjuksköterska, barnmorska, läkare eller kurator har ett samtal med alla som kommer för test, före provtagningen. I samtalet vill vi göra en riskbedömning, samt ge information om HIV, smittvägar etc.

Anonymt HIV-test:
Om man vill, kan man vara anonym vid HIV-testning. Annars användes personnummer och ID-handling.

Provsvar:
Provsvar ges genom personligt återbesök, då man legitimerar sig. Man kan också, om man vill, och om personal bedömer risken som liten, få svar på annat sätt. Provsvar brukar vara klara efter ca en vecka.

Behandling kan ibland vara aktuell i samband med testning:

1. Profylax: Om risken är stor, och personen vet att han utsatt sig för verklig risk med en HIV-positiv person, kan man, snarast och helst inom 24 timmar efter risktillfället, påbörja en antiviral behandling som pågår under ca en månad. Syftet med denna behandling är att förhindra serokonversion, att inte personen ska smittas av virus som han kan ha kommit i kontakt med.

2. Om hiv infektionen redan är ett faktum, och upptäcks vid primärinfektion, kan man ibland sätta in antiviral behandling. Syftet är då att trycka ner virusmängden, så att den långsiktigt lägger sig på en nivå som är lägre, än om man inte haft behandling. Denna behandling kan avslutas efter ca sex månader.

  • Sidan uppdaterad
    2011-03-15 av Leif Persson leif.b.persson@skane.se
    Faktaägare: Peter Lanbeck
  • Kontakta Region Skåne