Myelografi

Förberedelser:
 • Patienten ska medföra journal
 • Patienten får äta och dricka som vanligt
 • Patienten ska transporteras i säng
 • Ingen rutinmässig premedicinering. Vid smärtor bör dock alltid effektiv smärtlindrande medicinering ges på vårdavdelningen före transport till neuroröntgen
 • Patient som behandlas med antikoagulantia eller har känd koagulationsrubbning ska ha aktuella PK (INR), APTT och trombocyter. Indikation för undersökningen bör noga diskuteras med remitterande läkare och om möjligt bör MRT göras istället för myelografi på patienter med patologiskt blödningsstatus.
 • Obs! Om patienten behandlas med Metformin (t.ex. Glucophage, Metformin Norcox) v.g. se observandum
 • LP bör helst ej vara gjord de senaste 3 dagarna före

Undersökningen sker antingen via lumbal eller cervikal punktion. Kontrast injiceras, nålen avlägsnas och därefter sker bildtagning.
Oftast utförs en datortomografi över aktuellt område direkt efter myelografin.

Biverkningar:
Efter undersökningen kan biverkningar förekomma. Vanligast är huvudvärk av varierande grad och ibland iakttages psykisk påverkan - tröghet, koncentrationssvårigheter. Varaktighet <24 timmar. I undantagsfall kan ryckningar i extremiteterna förekomma, ansvarig läkare ska då underrättas. Behandlas med intravenös injektion av diazepampreparat.

Eftervård:
Sängläge 4 timmar, gärna plant (huvudvärk orsakas till största delen av liquorläckage). Undersökningsjournal skickas med varje patient till vårdavdelningen efter undersökningen.
Patienten ska hämtas av personal från avdelningen.
Om vid uppstigandet besvär (huvudvärk, illamående, yrsel etc.) ånyo sängläge.
Beräknad tid på röntgenavdelningen är ca. 1,5 timme, efterföljande CT inkluderad.

Kontakt:

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänsterKontakta mottagningen och gör dina vårdärenden på 1177.se
Länk till mottagningens e-tjänster


Lund

Besöksadress
Neuroradiologi och Odontologi

C-blocket, hissball A, våning 3
Skånes universitetssjukhus

Besökstid
Vardagar 07.30-16.20

Neuroradiologi
Reception samt telefontid

Mån-Tors kl. 09.00-11.00
                  kl. 13.00-15.00
Fredag     kl. 09.00-11.00

Telefon    046-17 53 63

Odontologi
Reception samt telefontid
Mån-Fre kl. 08.00-16.00
Telefon    046-17 30 77

Fax

046-17 30 67

E-post
Kontakt via e-post

Postadress
Skånes universitetssjukhus
Bild och funktion
Neuroröntgen och Odontologi
221 85 LUND

Hitta hit
Karta
Parkera


Webbadress

 • Sidan uppdaterad
  2012-09-24 av Annika Samuelsson annika.samuelsson@skane.se
  Faktaägare: Birgitta Ramgren, Ann Olsson
 • Kontakta Region Skåne