Urologmottagning åter i Lund efter nyår

2010-09-10
För kort tid sedan inleddes byggandet av det nya huset för strålbehandling vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Som direkt följd av detta har verksamheter flyttats till andra lokaler, vilket inneburit att urologmottagningen tillfälligt stängts. Den urologiska kliniken är sedan tidigare koncentrerad till Malmö och här utökas nu kapaciteten för att göra det möjligt att ta emot patienter som skulle ha besökt mottagningen i Lund.
Enligt det beslut som togs i Proluma ska emellertid Lund även i fortsättningen rymma en urologmottagning. Den kommer att öppna på nytt den 1 januari 2011 i anslutning till den kirurgiska mottagningen.

/Bent Christensen
sjukhuschef

 

 

 
 
 
 
  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Kommunikationsavdelningen
  • Kontakta Region Skåne