Sveriges modernaste kvinnoklinik invigd på UMAS

Det har längtats och väntats och planerats i decennier – och byggts i fyra år. Nybyggnadsdelen påbörjades i augusti 2005, ombyggnadsdelen i mars 2007, och glädjen är stor hos alla berörda när hela huset äntligen står färdigt. Den 24 september invigdes nya Kvinnokliniken på UMAS av kronprinsessan Victoria.
 

Kronprinsessan Victoria klippte banden när den nyrenoverade Kvinnokliniken invigdes den 24 september.
 
– Två byggnader från 1940- och 1970-talen har byggts ihop med en ny halvmåneformad huskropp, medan verksamheten pågått som vanligt under tiden. Resultatet har blivit fantastiskt. Det är väldigt skönt att allt finns samlat i samma byggnad, vi har till exempel avvecklat patienthotellet och öppnat ett familje-BB, berättar Catharina Holmberg, barnmorska och projektsekreterare för bygget.
 
Det nya KK är samlat i tre plan – det födande, det gynekologiska och det reproduktiva planet. Tillbyggnaden består i huvudsak av vårdplatser, en- och tvåpatientsrum med dusch, toalett och balkong. På utsidan är det tydligt att byggnaderna kommer från olika decennier, men inomhus har arkitekten strävat efter enhetlighet, en rogivande och lugn upplevelse i färg och gestaltning.
 
Nya flöden och mötesplatser
Flödena in i byggnaden har separerats genom att det byggts till en akuthiss och en ambulansinfart, allt material kommer via kulvertarna och en speciell transporthiss. Det finns även fler mötesplatser än tidigare – nödvändigt i mångkulturella Malmö.

– Det har varit en lång resa och vi har bedrivit högkvalitativ sjukvård på en byggarbetsplats i fyra år! Entreprenörerna har arbetat mitt i vården, varje dag. Det krävs av alla inblandade parter att man har ett gemensamt synsätt, en ömsesidig respekt. Den tredje etappen, ombyggnadsdelen som dockades till 70-talshuset, var mest komplicerad, våra vägar korsades i trappan och hissen, allt och alla skulle in och ut den vägen, men det gick.
 
Harmonisk miljö
När det gäller vårdarbetet understryker verksamhetschef Gunilla Bodelsson de positiva förändringarna – ombyggnaden stödjer ett modernt arbetssätt och leder till mindre stress.
– Det är en harmonisk miljö att arbeta i och hygieniskt en fantastisk förbättring, t ex med toalett på rummet. Vi kan utveckla verksamheten under helt andra förutsättningar. Ljud- och ljusmässigt är det också en helt annan arbetsmiljö, med dagsljusinsläpp och ljuddämpande innertak. Dessutom har vi sett över möblerna och utrustningen, berättar Gunilla Bodelsson och Catharina Holmberg.
 
Flexibel kapacitet
På förlossningsavdelningen anas inte att nästan alla rummen är upptagna, det är lugnt och tyst i korridoren. Antalet förlossningar på Malmö KK har ökat med 50 procent under de senaste tio åren och trenden ser inte ut att minska. Byggnaden har redan nu kapacitet att utvidga antalet platser – en inbyggd flexibilitet på lång sikt.
– Men KK handlar inte bara om förlossningar, hit kommer kvinnor under hela livet – gynekologi, öppenvård, vård i livets slutskede. Många av patienterna tycker det är fantastiskt att ha fått vara med om utvecklingen, avslutar Gunilla Bodelsson.
 
Text: CAROLINE ALESMARK

Kontakt

Maila webbredaktionen
webbredaktion.umas
@skane.se
 
Pressansvarig
Hans-Göran Boklund
040-33 33 01
 
Kommunikations-
avdelningen
 
 
 
 

Utställning i KKs foajé

Blir du nyfiken? Bilderna kan ses i Kvinnoklinikens foajé, ing 74