Arbets- och Miljömedicin (AMM)

Arbets- och miljömedicin samordnar all arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Södra sjukvårdsregionen, dvs Skåne, Blekinge och Kronobergs län samt södra Halland.  Våra patientmottagningar finns i Lund, Kristianstad, Karlshamn/Karlskrona och Växjö. För Halland finns en självständig länsenhet i Halmstad. 

Våra tre främsta uppgifter är: 

 1. Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
 2. Att förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
 3. Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom arbetsmiljö- och miljömedicinska området.

Vår kliniska verksamheten och forskningen vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin, medicinska fakulteten, Lunds Universitet är väl integrerad och möjlligör att vi kan bibehålla spetskompetens inom våra kompetensområden.

  Södra sjukvårdsregionen 

Aktuellt

Den 1 april introducerar vi ett elektroniskt remissystem för laboratorietjänster, WebbRemiss.


Senaste Bulletin är ett TEMA-nummer om Förskolemiljöer
Bulletin 1:2014


FRÅGA: Jag är orolig eftersom jag dagligen får i mig flera liter av vatten som innehåller bisfenol A efter det att man renoverat vattenledningsrör med relining-metod. Behöver jag nu kontrollera bisfenol A-halten i kroppen?
SVAR: Du behöver inte vara orolig för din hälsa, även om du dagligen dricker extremt mycket sådant kranvatten. Det finns inte heller anledning att kontrollera din halt av bisfenol A i kroppen.
LÄS MER


DDT Toftanäs, Malmö
Arbets- och miljömedicin samarbetar med Miljöförvaltningen vid Malmö Stad och för närvarande pågår analys av prover. För mer information, kontakta Arbets- och miljömedicin på tfn 046-173185 eller Miljöförvaltningen på tfn 040-341000.

Bisfenol A i dricksvatten

Ackreditering

 • Sidan uppdaterad
  2014-03-19 av amm@skane.se
  Faktaägare: Arbets- och miljömedicin
 • Kontakta Region Skåne

  • Labmedicin Skåne, Arbets- och miljömedicin
  • Om cookies