Arbets- och Miljömedicin (AMM)

Arbets- och miljömedicin samordnar all arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Södra sjukvårdsregionen, dvs Skåne, Blekinge och Kronobergs län samt södra Halland.  Våra patientmottagningar finns i Lund, Kristianstad, Karlshamn/Karlskrona och Växjö. För Halland finns en självständig länsenhet i Halmstad. 

Våra tre främsta uppgifter är: 

 1. Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
 2. Att förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
 3. Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom arbetsmiljö- och miljömedicinska området.

Vår kliniska verksamheten och forskningen vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin, medicinska fakulteten, Lunds Universitet är väl integrerad och möjlligör att vi kan bibehålla spetskompetens inom våra kompetensområden.

  Södra sjukvårdsregionen 

Aktuellt

Verksamhetsberättelse

AMMs verksamhetsberättelse för 2013 finns nu publicerad under "Publikationer" > "Rapporter".


Checklista värmebölja

Checklista för värmebölja finns att ladda ner i vänstermenyn under "För vårdgivare och remittent". Den fullständiga rapporten finns under "Publikationer".


Angående förorenat dricksvatten i Kallinge

>> Rapport från de första provtagningarna i befolkningen i Kallinge finns att läsa här. <<

För mer information
Kristina Jakobsson
Verksamhetschef, överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
Telefon: 046-17 31 85
E-post: amm@skane.se


Den 1 april introducerar vi ett elektroniskt remissystem för laboratorietjänster, WebbRemiss.


Senaste Bulletin är ett Blandat nummer
Bulletin 2:2014


Ackreditering

 • Sidan uppdaterad
  2014-05-28 av amm@skane.se
  Faktaägare: Arbets- och miljömedicin
 • Kontakta Region Skåne

  • Labmedicin Skåne, Arbets- och miljömedicin
  • Om cookies