Akutläkare ersätter jourer…

2003-10-20

Diskussion på femte nationella konferensen om akutsjukvården

I veckan samlas 80-tal medarbetare inom den svenska akutsjukvården till konferens i Lund, den Femte nationella konferensen om akutsjukvård, som hålls i aulan på Universitetssjukhuset i Lund den 22-23 oktober.

På programmet står bland annat framtidens akutsjukvård, dels som den gestaltas i Skånsk Livskraft – vård och hälsa, dels erfarenheterna på Karolinska Sjukhuset i Solna och från landets största akutklinik, Område akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Lund.

På KS ersätts nu de gamla jourerna av schemalagda akutläkare, i Lund finns det beslut om en liknande nyordning, samtidigt som de mindre sjukhusen söker sina lösningar.

– Modern akutsjukvård är inte bara en akutmottagning. Alla andra delar – intensivvård, vårdavdelningar och gränsöverskridande samarbete – måste stärkas och utvecklas, säger Bosse Erwander, verksamhetschef på Område akutsjukvård i Lund.

Du är välkommen till en presskonferens klockan 11.00 onsdagen den 22 oktober i aulan, Blocket, Universitetssjukhuset i Lund.

Vid presskonferensen medverkar sjukhuschef Leif Granath, chefläkare Karin Prellner och verksamhetschef Bo Erwander från Universitetssjukhuset i Lund samt representanter från Karolinska sjukhuset i Solna.

Vid presskonferensen medverkar också ansvariga från mindre sjukhus, bland dem Jerker Persson, verksamhetschef vid akutkliniken i Ystad. Du är också välkommen att lyssna på enskilda föredrag, bland dem

 • om kardiologen Max Ingemanssons unika tippbräda som botar förmaksflimmer
 • om anestesiologen Hans Fribergs framgångsrika metod med nedkylning vid hjärtstillestånd
 • om intensivvårdschefen Andreas Hvarfners recept på hur intensivvård kan undvikas.

Välkommen!


Text:
Per Längby
presskontakt Universitetssjukhuset i Lund
046-17 12 53, 0706-17 12 53
per.langby@skane.se

 • Sidan uppdaterad
  2005-07-29 av Webbredaktionen webbredaktionen.usil@skane.se
  Faktaägare: Per Längby, mediestrateg
 • Kontakta Region Skåne

  • Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö. Besöksadress: Getingevägen 4, Lund.
  • Telefon: växel 046-17 10 00
  • Om cookies