Två priser på en vecka: Patienthotellet håller högsta skånska och svenska kvalitén

Pressmeddelande
Per Längby
presskontakt Universitetssjukhuset i Lund
046-17 12 53, 0706-17 12 53
per.langby@skane.se

I går torsdag mottog Patienthotellet vid Universitetssjukhuset i Lund sitt andra kvalitetspris på mindre än en vecka, landstingsförbundets utmärkelse Svensk kvalité vid en ceremoni i Stockholm. I måndags kom det första. Då överlämnade regionrådet Inge Garstedt Region Skånes pris Skånsk kvalité till patienthotellets chef Karin Rundberg.

Det är personalens starka engagemang för gäster, miljö och utveckling på universitetssjukhusets 13-åriga patienthotell som nu ger utdelning. Belöningen är frukten av ett långvarigt och medvetet kvalitetsarbete. Men också resultatet av en extremt noggrann genomlysning av hotellets alla kvalitéer.

Patienthotellets målmedvetna strävan att spela en central roll i vårdkedjan är ett av flera viktiga skäl till att utmärkelserna gick till hotellet. Men totalt bedömdes hotellet och dess medar-betare efter flera huvudkriterier och en mängd delkriterier. Sjukhuschef Leif Granath blev inte överraskad när det blev känt att utmärkelserna Skånsk respektive Svensk kvalité föll på patienthotellet vid universitetssjukhuset i Lund.
— Patienthotellet är universitetssjukhusets flaggskepp i detta sammanhang. Det är ett föredöme och en kunskapskälla för övriga verksamheter, säger han.

Bland de delmoment som ingår i granskningen finns ledarskap, strategisk planering, medarbetarnas utveckling och kundtillfredsställelse
— Men utan medarbetarnas stora engagemang hade vi inte nått så här långt, säger patienthotellets chef Karin Rundberg.
De nio sköterskorna och deras lika många kollegor i restaurang och kök är den viktigaste länken i kvalitetsarbetet. Men i prismotiveringarna framhålls också det engagerade och synliga ledarskapet, lagarbetet, miljösynen och kundorienteringen.

Karin Rundberg är tillgänglig under hela måndagen i Lund på telefon 046-17 86 66 och under fredagen på 0704-93 19 88. Leif Granath har telefon 046-17 27 00.

 • Sidan uppdaterad
  2005-07-25 av
  Faktaägare: Per Längby presskontakt Universitetssjukhuset i Lund
 • Kontakta Region Skåne

  • Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö. Besöksadress: Getingevägen 4, Lund.
  • Telefon: växel 046-17 10 00
  • Om cookies