Akutmottagning psykiatri

Psykiatriska Akutmottagningen

Vuxenpsykiatrins Akutmottagning är gemensam för psykiatrin i Malmö, Trelleborg, Ystad, Skurup.

Huvuduppgiften är akuta psykiatriska bedömningar. Vi utför även konsultationer inom den somatiska heldygnsvården som sköts av specialistläkare från akutmottagningen.

Telefonrådgivning ges av sjuksköterskor.

Vi har öppet dygnet runt och tar emot sökande från 18-års ålder som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk vård.

Söka vård
Vi finns i Psykiatrihuset på SUS-området i Malmö, Carl-Bertil Laurells gata 7.
Telefonen är öppen dygnet runt för råd och information: 040-33 80 00.

 

PIVA

PIVA är en högspecialiserad psykiatrisk intensivvårdsavdelning med
12 vårdplatser.

Vi tar emot patienter som har ett stort vårdbehov och behov av avgränsad miljö med tät personalnärvaro under en kort tid. Övervägande patienter vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det är viktigt för oss att patienterna och om det är möjligt anhöriga är delaktiga i vården. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare och kurator.

De första dagarna på avdelningen upprättas en vårdplan där patienten och personalen sätter upp mål för vården. Under vårdtiden kommer patienten att erbjudas samtal där uppföljning av vårdplanen görs. Vid vårdtidens slut görs en utvärdering av tiden på avdelningen.

Besökstider
Besök sker i besöksrummet som finns på avdelningen från kl.18.20 på vardagar och på helger kl.13.00-15.00 och 18.00-20.00. Anhöriga är välkomna att ringa till avdelningen under hela dygnet.

Kontakt

Våra kontaktuppgifter, öppettider, utbud och e-tjänster hittar du på 1177.se
  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Ann Boutis
  • Kontakta Region Skåne

    • Psykiatri Skåne, Baravägen 1, 221 85 LUND, psykiatriskane@skane.se
    • Om cookies