Vuxenpsykiatriavdelning 52 allmänpsykiatri

Vuxenpsykiatriavdelning 52 allmänpsykiatri Helsingborg tar emot patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd
Allmänpsykiatrisk avdelning för akut korttidsvård finns beläget på Södra sjukhusområdet i Ängelholm. 
Avdelningarnas läkare, sjuksköterskor och skötare ansvarar för att varje patient får en bra medicinsk/psykiatrisk bedömning /behandling samt god omvårdnad.
 
Vi arbetar i tätt samarbete med närstående och med patientens övriga vårdkontakter.

Kontak

Våra kontaktuppgifter, öppettider och utbud hittar du på 1177.se

Vid frågor eller synpunkter på vården

Enhetschef
Anna-Karin Östman,
0431-811 79

Områdeschef
Peter Åberg, 042-406 50 85

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Rose-Marie Sandberg
  • Kontakta Region Skåne

    • Psykiatri Skåne, Baravägen 1, 221 85 LUND, psykiatriskane@skane.se
    • Om cookies