Vårdavdelning 52

 
Allmänpsykiatrisk avdelning för akut korttidsvård finns beläget på Södra sjukhusområdet i Ängelholm. 
Här behandlas patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd.
Avdelningarnas läkare, sjuksköterskor och skötare ansvarar för att varje patient får en bra medicinsk/psykiatrisk bedömning /behandling samt god omvårdnad.
 
Vi arbetar i tätt samarbete med närstående och med patientens övriga vårdkontakter.

Kontaktuppgifter

Avdelning 52
Telefon 0431- 811 52
 
Växel 0431-810 00
 
Besöksadress
Södra Sjukhuset
Västersjögatan
Ängelholm
 
Postadress
Psykiatriska kliniken
262 81 Ängelholm