Vårdavdelning 52

 
Här behandlas patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd som är i behov av heldygnsvård.

Kontaktuppgifter

Avdelning 52
Telefon 0431- 811 52
 
Växel 0431-810 00
 
Besöksadress
Södra Sjukhuset
Västersjögatan
Ängelholm
 
Postadress
Psykiatriska kliniken
262 81 Ängelholm