Vuxenpsykiatriavdelning 52 allmänpsykiatri

Vuxenpsykiatriavdelning 52 allmänpsykiatri Helsingborg tar emot patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd
Allmänpsykiatrisk avdelning för akut korttidsvård finns beläget på Södra sjukhusområdet i Ängelholm. 
Avdelningarnas läkare, sjuksköterskor och skötare ansvarar för att varje patient får en bra medicinsk/psykiatrisk bedömning /behandling samt god omvårdnad.
 
Vi arbetar i tätt samarbete med närstående och med patientens övriga vårdkontakter.

Kontakt

Våra kontaktuppgifter, öppettider, utbud och e-tjänster hittar du på 1177.se

Vid frågor eller synpunkter på vården

Enhetschef
Anna-Karin Östman,
0431-811 79

Områdeschef
Peter Åberg, 042-406 50 85