Vårdavdelningar

I Malmö ligger Rättspsykiatris vårdavdelningar på Sege parksområdet.
 
Området uppfördes ursprungligen av staten som Malmö Östra Sjukhuset och stod klart år 1936. När sjukhuset invigdes hade sjukhuset 512 vårdplatser vilka fylldes med malmöpatienter som tidigare vårdats i Lund, Helsingborg och på andra sjukhus i Malmö.  Sjukhuset byggdes ut under 1970-talet och hade som mest 800 vårdplatser. Avvecklingen av sjukhuset  påbörjades i början av 1990-talet som slutligen stängdes år 1995.
Idag återstår endast rättspsykiatrins vårdavdelningar 2, 4, 8 och 10, område Malmö.