Vårdavdelningar

I Malmö ligger Verksamhetsområde Rättspsykiatris vård-avdelningar på Sege parksområdet.
 
Området uppfördes ursprungligen av staten som Malmö Östra Sjukhuset och stod klart år 1936. När sjukhuset invigdes hade sjukhuset 512 vårdplatser vilka fylldes med malmöpatienter som tidigare vårdats i Lund, Helsingborg och på andra sjukhus i Malmö.  Sjukhuset byggdes ut under 1970-talet och hade som mest 800 vårdplatser. Avvecklingen av sjukhuset  påbörjades i början av 1990-talet som slutligen stängdes år 1995. Av vårdavdelningar ligger idag endast Verksamhetsområde Rättspsykiatri, område Malmö kvar med avdelningarna 2, 4, 8 och 10 samt område Lund med avdelning 12.