Barn som anhöriga i psykiatrin

Om du har länkats hit via "survivalkid.se" beror det på att den webbsidan numera är nedlagd. Vi hoppas att du finner det du söker på den här sidan. Annars går det bra att kontakta Anna M Jonsson, regional samordnare inom BUP, som hjälper dig vidare. Telefon: 040-33 31 68, anna.m.jonsson@skane.se

 

Barn är också anhöriga. När föräldrar har kontakt med sjukvården har deras barn rätt till information, råd och stöd från sjukvården.

Denna sida vänder sig till dig som är barn eller tonåring och har en en förälder med psykisk ohälsa eller en förälder med missbruksproblem. Här finns även information till dig som är förälder och har kontakt med psykiatrin i Skåne.  

 foto på ungdomars fötter och skor

Foto: Preciouspeople.se

Vem kan jag vända mig till? Fråga efter barnombudet!

Inom alla verksamheter i Region Skånes psykiatri (där patienterna är vuxna personer över 18 år) finns så kallade barnombud. Barnombuden känner till vilka möjligheter till stöd som finns för barn och föräldrar –  både inom kommunen och inom andra delar av hälso- och sjukvården.

Du kan också prata med din behandlare om att du vill ha hjälp – det finns flera anställda inom varje verksamhet som är extra utbildade i metoder för att prata med vuxna om barnen och hålla i familjesamtal. Du kan också få hjälp att hitta vem du ska vända dig om du kontaktar det barnombud som samordnar barnombuden på din ort.

Listan hittar du här; Samordnare för barnombud i Skåne

Kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin

Om du är under 18 år och vill söka hjälp för egen psykisk ohälsa, eller om du är förälder och tror att ditt barn behöver hjälp, kan du vända dig till telefonrådgivningen En väg in, tel 020-51 20 20. 

En väg in

Du kan läsa mer på 1177.se om barnpsykiatrin.