BUP Eslöv

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Eslöv består av ett allmänt team

Allmänt team

På mottagningen arbetar vi huvudsakligen med rådgivning, diagnostisering och behandling. En liten del av verksamheten är också utredningar på uppdrag av andra myndigheter.

Till BUP kommer allt ifrån rådgivningsärenden i tillfälliga kriser t ex i livets naturliga övergångsfaser, till svåra och komplicerade relationsproblem. Det kan handla om barn som utsatts för misshandel eller incest, eller barn och tonåringar med svåra beteendestörningar, med ätproblem, autistiska tillstånd, tvångsproblem, depressioner eller psykoser.
 
 

Kontakt

Våra kontaktuppgifter, öppettider, utbud och
e-tjänster hittar du på 1177.se.


Akut hjälp

Vardagar, dagtid 08.00-16.30 kontaktar du din lokala BUP-mottagning.
 
När din lokala BUP-mottagning har stängt hänvisar vi dig till BUP Skånes psykiatriska akutmottagning, som finns i Malmö, telefon: 040-33 17 11.

Vid frågor eller synpunkter på vården

Områdeschef
Eva-Lena Palm, 046-17 45 95
  • Sidan uppdaterad
    2015-10-12 av Nina Winoy nina.winoy@skane.se
    Faktaägare: Eva-Lena Palm
  • Kontakta Region Skåne

    • Psykiatri Skåne, Baravägen 1, 221 85 LUND, psykiatriskane@skane.se
    • Om cookies