Akutvård BUP Skåne

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning är regionövergripande och finns i Malmö. Till akutavdelningen vänder du dig när din lokala BUP-mottagning  har stängt. 
 
Vi tar emot ungdomar upp till 18 år som är i behov av akut bedömning och eller/inläggning på psykiatrisk indikation. Vi ansvarar även för jourverksamhet på kvällar, nätter och helger. Telefon: 040-33 17 11.
 
Vi arbetar med att ge ett kvalificerad akut omhändertagande över kortare eller längre tid till de ungdomar som behöver psykiatrisk behandling inom ramen för heldygnsvård.
 
På jourtid tar vi emot akuta förfrågningar och ger råd per telefon samt bedömer vilka patienter som behöver en akut läkarbedömning, telefon: 040-33 17 11.

 

Vi som arbetar här

Personalteamet består av sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, kurator, läkare, psykolog, arbetsterapeut, och sekreterare.
 
Vi samarbetar med andra enheter inom BUP, socialtjänst och skola. Efter utskrivningen överförs barnet/ungdomen till öppenvården inom BUP.

Akut hjälp BUP Skåne

Vardagar, dagtid 08.00-16.30 kontaktar du din lokala BUP-mottagning.

När de har stängt hänvisar vi dig till BUP Skånes psykiatriska akutmottagning, som finns i Malmö.

Telefon 040-33 17 11
 
Adress
Barn- och ungdomspsykiatri
Akutavdelningen
Cronquists gata, Ingång 130, Södra Sjukhusområdet 
205 02  Malmö
  • Sidan uppdaterad
    2012-03-29 av Bibbi Norlund bibbi.norlund@skane.se
    Faktaägare: Hans Brauer
  • Kontakta Region Skåne

    • Psykiatri Skåne, Baravägen 1, 221 85 LUND, psykiatriskane@skane.se
    • Om cookies