Välkommen till
barnavårdscentralen i Åkarp

Hos oss på barnavårdcentralen får du och ditt barn en bra start i livet. Vi befinner oss nära dig och ditt barn.
 
Vi kan barn
 

Barnavårdscentralen i Åkarp finns till för att ge dig stöd som förälder under barnets uppväxt. Vår strävan är att ge dig och ditt barn bästa tänkbara service och vård. Vi, både sjuksköterskor och läkare, som arbetar på barnavårdscentralen är specialistutbildade inom barnhälsovård.

Barnavårdscentralen erbjuder bl a följande:

 • Basprogram för BVC*
 • Vaccinationer*
 • Hembesök
 • Amningsstöd
 • Öppen mottagning
 • Läkarmottagning
 • Telefonrådgivning
 • Rådgivning när ditt barn blir sjukt
 • Hälsoundersökningar
 • Stödjande samtal
 • Remiss till olika specialister
 • Hälsosamtal
 • Föräldragrupper
 • Råd och stöd i föräldraskapet

* Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och det allmänna vaccinationsprogrammet. 

Vi erbjuder även speciella föräldragrupper till nyblivna pappor.

 

Vi är specialister på barns hälsa

 
På vår barnavårdscentral får du och ditt barn en bra start. Redan några dagar efter att du och ditt barn kommit hem från KK så erbjuder vi ett första hembesök hos dig. Vi undersöker barnet och kontrollerar att du och ditt barn mår bra. Känner du dig osäker och vill ha råd så får du det.
 
Sedan följer vi på vår barnavårdscentral ditt barns hälsa och utveckling fram till skolstarten. Eftersom vi arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer, så vidareutbildar vi oss regelbundet för att bl a ta del av nya forskningsrön.
 
Vår utbildning och vår erfarenhet gör att vi kan det mesta om barn och föräldraskap. Till vår hjälp har vi ett brett nätverk av andra specialister som vi samarbetar med. Dessutom har vi ett nära samarbete med förskolor i våra närområden.
 
Tveka inte att höra av dig till oss!

Kontaktuppgifter

Här befinner vi oss
Harakärrsvägen 30
232 53 Åkarp
 
 
Öppen mottagning
Mån 10.30 - 12.00
 
Telefontid
Mån - fre 08.30 - 09.00
Övrig tid telefonsvarare.
 
Distriktssköterska
Katarina Lindvall
Tel: 040 - 623 41 84
Michael Johansson
Tel: 040 - 623 41 75
 
Läkare
Annika Pahlmblad
 
Undersköterska
Aino Sandberg
 
Om du blir akut sjuk annan tid
Kvälls- och helgmottagning i Lund
 
Sjukvårdsrådgivningen
Telefon 1177
- öppet dygnet runt
 

Akut livshotande tillstånd - ring 112

 • Sidan uppdaterad
  Faktaägare: Ingrid Castro
 • Kontakta Region Skåne

  • Region Skånes primärvård, Medicon Village, 223 81 Lund,
  • växel till administrationen: 044-309 30 00
  • Om cookies