Artrosskola

Artrosskola

Sedan mer än 10 år har vi bedrivit artrosskola på Lyftet. Syftet med artrosskolan är att ge dig som har besvär med smärta och funktionsinskränkning, på grund av artros, den allra nyaste informationen om förhållningssätt, behandling och forskning relaterat till artros. Syftet är att öka din förmåga att bemästra de besvär som följer med artros för att bibehålla eller öka din livskvalité. Kunskapen om artros är idag stor och det är vedertaget att träning i stor utsträckning är den bästa behandlingsformen vid måttlig artros. Detta kan vi leverera på Lyftet.

 

Så anmäler du dig

 

 • Kontakta din vårdcentral för bokning till Lyftet.  

 

Artrosskolans upplägg

 

1. Inskrivningsundersökning - Vi gör alltid ett noggrannt status innan artrosskolan i syfte att fastställa ditt vårdbehov.

 

2. Teori, 4 tillfällen (1 gång per vecka) – Sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och patientinformatör från Reumatikerförbundet föreläser och leder diskussioner kopplade till artros.

  

3. Träning – Efter de 4 föreläsningarna erbjuds du olika träningsmetoder i syfte att fastställa ett program som du kan fortsätta använda i friskvården eller hemma. Om du väljer att träna på Lyftet eller hemma är upp till dig.

 

4. Utskrivning/uppföljning - Efter 3 månader kallar vi dig igen för att följa upp hur det går för dig. 

  

På Lyftet bedriver vi artrosskola enligt BOA (Bättre Omhändertagande av Artrospatienter).

http://www.boaregistret.se/sv/default.aspx

Välkommen till artrosskolan!

 

 
 • Sidan uppdaterad
  2015-01-22 av Charlotta Blomgren charlotta.blomgren@skane.se
  Faktaägare: Lena Serrander lena.serrander@skane.se
 • Kontakta Region Skåne

  • Region Skånes primärvård, Medicon Village, 223 81 Lund,
  • växel till administrationen: 044-309 30 00
  • Om cookies