Kvinnors företagande

Tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor 

Detta program avslutas under 2014, och det finns inte några medel möjliga att söka.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år 2011-2014 inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Tillväxtverket samordnar det nationella programmet och Region Skåne har tilldelats nästan 3,5 miljoner kronor per år för innovations- och affärsutvecklingsinsatser i Skåne.  

Målgrupper för programmet

Målgrupp 1: Kvinnor som driver företag, ensamma eller tillsammans med andra, och som vill att deras företag ska utvecklas
Målgrupp 2: Kvinnor som vill starta företag
Målgrupp 3: Kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor och koncept
 
Programmet ställer inga krav på företagsform eller företagsstorlek hos målgrupperna.

Projektsökande bör fokusera på en av målgrupperna.

Vem kan söka projektmedel?

Företag och organisationer (t ex branschorganisationer) som erbjuder utbildning, rådgivning, coachning, mentorskap och/eller nätverksaktiviteter.
 
Insatserna ska ge kvinnor, enskilt eller i grupp, tillgång till affärs- och innovationsutveckling för att öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft. Det kan handla om att utveckla nya tjänster, varor eller processer, att höja kvaliteten på tjänster eller varor eller att förbättra marknadsföringen, relationen till kunder eller andra affärsutvecklande insatser.
 
Projektledaren eller den som leder insatsen ska ha kompetens inom företags- eller innovationsutveckling samt inom kvinnors företagande, jämställdhet och genus.
 
Observera att medel INTE kan sökas av enskilda företagare som vill starta eller utveckla det egna företaget.
 

Metoder och koncept för genomförande

Tillväxtverket har tagit fram ett antal metoder och koncept som kan användas i affärs- och innovationsutvecklingsinsatser:

● Till er tjänst
● Konsten att öka lönsamheten – handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag
● Kunden i fokus – professionell affärsrådgivning
● Future Management
● Mentorringar, via SUF/QUIS
 
Dessa publikationer kan beställas eller laddas ner på Tillväxtverkets hemsida: www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagandeÖppnas i nytt fönster

Medfinansiering

Programmet Främja kvinnors företagande medfinansierar högst 65 procent av insatsernas kostnader. Resterande medfinansieras med egen finansiering och/eller annan medfinansiär. Deltagaravgift bör tas ut, vilket kan användas som en del av medfinansieringen.

Max 20 procent av projektens totala budget får utgöras av medfinansiering i annat än pengar, (t.ex förvärvsarbete, lokaler, utrustning eller material). Denna medfinansiering ska redovisas genom specifikation eller intyg.

Mål

● Minst 75 procent av de som inte har företag vid projektstart ska vid projektslut ha startat företag eller planerar att göra det inom tre år
● Minst 50 procent av de befintliga företagen ska vid projektslut eller inom tre år visa på tillväxt genom ökad omsättning, ökad lönsamhet, nyanställningar och/eller att fler har blivit heltidsföretagare
● Minst 15 procent av deltagarna ska ha utländsk bakgrund och minst 10 procent ska vara under 35 år.
 
I ansökan ska en klar koppling finnas mellan insats och resultat och det ska tydligt framgå hur projektet ska bidra till ökad tillväxt.

Utlysningstid, ansökan samt projektperiod

Programmet avslutas under 2014 och har ej mer medel tillgängliga att söka. 

Mer information

Kontaktperson

Christine Jersby 
christine.jersby@skane.se
Tel: 040-675 34 19
 

Kompetensutveckling

För dig som ska starta företag eller utveckla ditt befintliga företag erbjuder vi nu flera affärsutvecklingsutbildningar. Via länkarna hittar du också alla kontaktpersoner för anmälan till de olika utbildningarna.
Affärsutvecklingsprogram 2014Öppnas i nytt fönster.

Business Skåne - för besöksnäringenÖppnas i nytt fönster.

Makes Impact - för företagare som vill växa och göra bättre businessÖppnas i nytt fönster.


Boka en företagare. Till ambassadorer.se

Boka en inspiratör

Runt om i Skåne och Blekinge finns det ambassadörer som gärna kommer och föreläser och berättar som sin resa som företagare. Tag chansen att bli inspirerad. Att boka en ambassadör är helt gratis. Gå in på: www.ambassadorer.se 


Dokument

Kvinnors företagande och utvecklingen av Skåne som innovativ region
Förstudie kring Främja kvinnors företagande för Region Skåne
Öppnas i nytt fönster


Hämta rapporten "Främja kvinnors företagande i Skåne 2007-2011"Öppnas i nytt fönster


Länkar


Rekvisition

Partners