Smarta arbetssätt gav utrymme för fler operationer och kortare vårdtider

Lasarettet Trelleborg är ett litet sjukhus med en stor och effektiv operationsverksamhet. På fem år har antalet operationer ökat 35 procent. Förklaringen till att så många fler operationer kunnat utföras av en i stort oförändrad personalstyrka heter teamarbete, smartare planering och noggrann förberedelse. I oktober 2012 noterades en ”all time high” med 37 operationer på en dag. De postoperativa vårdtiderna har samtidigt sjunkit från 6,3 dagar 2007 till i dagens genomsnitt 3,1 dagar.

Lasarettet Trelleborg har i dag fem operationssalar och två behandlingsrum. Lasarettet Trelleborg är också ett skånskt centrum för ledplastiker. Under 2012 får cirka 610 patienter en ny höftledsprotes och 640 en knäledsplastik.

- Här har vi ett nära och mycket gott samarbete med Ortopedkliniken på SUS. Det är korta beslutvägar och effektiv problemlösning, säger Lars-Olof Ljungberg, chef för Verksamhetsområde Ortopedi.

Anita Kerrén, enhetschef för operation-anestesi-steril har de senaste åren sett verksamheten växa och utvecklas över hela linjen.

- Vi har tittat över hela vårdprocessen och flödena inom verksamhetsområdet Ortopedi. I dag spenderar patienterna mindre tid på avdelningen och kommer snabbare in till operation. Genom att arbeta tillsammans i team går såväl föreberedelser som avslutning smidigare och betydligt fortare än innan. Alla personalscheman är omgjorda för att få ihop verksamhetens flöden på bästa sätt.

Operationsverksamheten tar i dag också emot fler patienter med ökad vårdtyngd än tidigare.

- Vi planerar operationerna utifrån patienternas diagnoser och övriga behov. Till exempel opereras patienter med diabetes på morgonen liksom de som behöver tolk eller ska ta bort tonsiller som kräver 6 timmars eftervård.

Ett snabbt växande tillskott i verksamheten är tandoperationer i narkos.

- Här tar vi emot vi exempelvis personer med funktionsnedsättningar samt barn över två år som behöver omfattande tandbehandlingar. Vi har i höst tagit i bruk ett nytt behandlingsrum med kapacitet för 40 operationstimmar per vecka, säger Anita Kerrén.