Komplement och immunglobuliner

Komplementsystemet är en del av immunsystemet och består av olika samverkande proteiner i blodet och på cellytor. Komplementsystemet kan aktiveras av t.ex. antikroppar eller mikroorganismer i en kaskadformad reaktion. Aktivering leder till bl. a förbättrat omhändertagande i kroppen av kroppsegna nedbrytningsprodukter och andra ämnen samt försvar mot infektioner. Komplementbrist eller komplementdysfunktion kan vara medfödd eller sekundär och ge bl. a. ökad infektionsbenägenhet, risk för vissa njursjukdomar, autoimmuna sjukdomar och hereditärt/förvärvat angioödem, beroende på vilka komplementfaktorer som är inblandade. Överdriven aktivering av komplementsystemet kan ge skadlig inflammation.

Immunglobuliner eller antikroppar är en annan viktig löslig komponent i immunsystemet, som interagerar med komplementsystemet och immunceller. Brist på immunglobuliner medför infektionsbenägenhet och kan vara primär eller sekundär till andra sjukdomar eller behandlingar.

Laboratoriet har ett stort utbud av analyser av komplementsystemets funktion, kvantifiering av enskilda komplementfaktorer och autoantikroppar mot komplement, samt i viss utsträckning genetiska analyser av komplementfaktorer. Även totalhalter av IgG, IgA och IgM samt av IgG-subklasser kvantifieras vid laboratoriet. 

Kontakt

046 - 17 32 96
helgfri mån-fre 8-17
om vi inte kan svara,
vänligen lämna ett meddelande
  • Sidan uppdaterad
    2014-11-14 av labmedicin@skane.se
    Faktaägare: KIT
  • Kontakta Region Skåne

    • Labmedicin, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
    • Om cookies