Barn och unga - i fokus

Barn och unga är en grupp vars kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. I Skåne är cirka en tredjedel av befolkningen under 25 år.

Bild: Shutterstock

Konst och kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling, förmåga att uttrycka sig och för få förståelse för omvärlden. Att regelbundet få möta och skapa konst, kultur i olika former är därför särskilt viktigt under uppväxten.

Kulturmämndens strategi för barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella målen om barn och ungas rätt till kultur samt regional kulturplan för Skåne 2013-2015.

Syftet med kulturnämndens strategi för barn och unga är att säkerställa att ett barn- och ungaperspektiv får genomslag i nämndens hela verksamhet, vilket man kan utläsa via de bidrag, stödformer och prisutmärkelser som Kultur Skåne har.

AKTUELLT

 

Över 22 miljoner i Skapande skola-anslag till Skåne!

2014-04-01
Nu har Kulturrådet fördelat 180 miljoner Skapande skola-bidrag  till 369 skolhuvudmän i hela landet. Över 22 miljoner landar hos 31 kommuner och 16 friskolor i Skåne. Över 95 000 elever beräknas att ta del av medlen under läsåret 2014-2015. Malmös stadsdelar har för första gången gjort en gemensam ansökan och får därigenom mer medel än någonsin: 4 125 000 kr.

 Läs mer om fördelningen på Kulturrådets hemsida


 

Så kan skolorna resa mer med kollektivtrafik till kulturen

2014-02-13
Barns och ungas möjligheter att med kollektivtrafik besöka kulturinstitutioner i sydlänen kan förbättras. Det visar en rapport som belyst skolornas utbildningsresor i Skåne, Kronoberg och Blekinge.

Läs rapporten Tillgänglighet till kultur med kollektivtrafik för barn och unga


 

En ny utvärdering av Skapande skola

2013-12-04
Kulturrådet presenterar i sin nya rapport om Skapande skola både framgångar och behov av utveckling av stödet. Rapporten bekräftar betydelsen av rektorns och skolledningens intresse för att elevernas möjlighet att ta del av kultur och att eleverna måste bjudas in till mer delaktighet. Rapporten som bygger på en utvärdering genomförd av Myndigheten för kulturanalys, visar att det finns behov av att utveckla Skapande skola för främja långsiktiga effekter av kulturverksamheten.

 Läs Kulturrådets rapport och Myndigheten för kulturanalys forskningsstudie
 Läs om vilka kommuner/stadsdelar/friskolor (pdf i högerspalten) i Skåne som fått Skapande skola-bidrag

Ett nytt projektbidrag: Med rätt att inspireras

2013-12-03
Utifrån erfarenheter av Med rätt att uttrycka sig! utlyser kulturnämnden ett nytt, tillfälligt projektbidrag: Med rätt att inspireras. Syftet är att främja insatser i skolan som stärker och utvecklar pedagogisk personals och elevers kreativa och innovativa kompetenser. Behöriga att söka är kommunala kulturchefer eller motsvarande, max 100 000 kronor kan beviljas. Sista ansöksningsdatum är den 1 april 2014.

 Läs mer om Med rätt att inspireras

Teater Sagohuset fick kulturpaletten!

2013-11-21
På mötesplatsen Kulturparlament med Rantafej den 21 november 2013 mottog Teater Sagohuset årets kulturpalett, ett pris för framgångsrik verksamhet för, med och av barn och unga.

 Läs mer om Teater Sagohusets utmärkelse och om gruppen som nominerar aktörer till priset

 

Filmer från projektet "Med rätt att uttrycka sig!"

2013-09-24
I samband med att Eurovision Song Contest arrangerades i Malmö 2013 avsatte kulturnämnden ett tillfälligt projektbidrag "Med rätt att uttrycka sig!". Syftet var att barn och unga skulle bli medvetna om sina rättigheter och få fler tillfällen att uttrycka sig med konst och kultur. 27 av Skånes 33 kommuner deltog i satsningen. En del av projekten finns nu dokumenterade på film.

Filmer från projektet "Med rätt att uttrycka sig!"

Vitt rum med röda flätor och sol

2013-09-05
2012 fick Dansstationen Region Skånes kulturpalett för framgångsrik verksamhet för, med, av och om barn och unga. Under 2013 har Dansstationens Turnékompani tillsammans med koreografen Martin Forsberg och klass 7D på Augustenborgsskolan i Malmö arbetat med projektet Ett högre allmänt läroverk. Läs om det i projektets blogg! Och med 600 000 kronor från Postkodslotteriets Kulturstiftelse har Dorte Olesen och Lucas Svensson gjort en dans- och teaterföreställning: Vitt rum med röda flätor och sol! 
Det är en föreställning, workshops och samtal för tusentals skånska barn kring temat kreativiteten som superkraft. Föreställningen är en samproduktion mellan Dansstationens Turnékompani, Månteatern och Dorte Olesen Production.

Läs mer om detta på Dansstationens blogg och om Vitt rum med röda flätor och sol!  

Barnens Bästa Biennal

2013-08-27
Det som tidigare hette ”Konstens vecka – barn och unga” heter nu ”Barnens Bästa Biennal, samtidskonst för unga i Skåne 2013” och arrangeras för första gången på höstlovet 2013. Årets festivaltema är berättelser och på 27 platser runt om i Skåne arrangeras workshops, performance och andra aktiviteter för barn och unga i anslutning till olika konstutställningar. Moderna Museet Malmö är projektägare.

Läs mer om Moderna Museet Malmös uppdrag

Stort engagemang på kulturpolitisk överläggning, tema barn och unga

2013-06-05
Den 29 maj träffades drygt 70 kulturpolitiker och kulturchefer från 25 skånska kommuner för att inhämta ny kunskap och diskutera samarbetsmöjligheter kring barn och unga i Skåne. Inbjuden föreläsare var Anna Lund, lektor vid centrum för kultursociologi vid Linnéuniversitetet, som utvecklade ämnet Kulturens roll för barn och unga. Sista passet innebar workshopar utifrån områdena Kultur och skola, Ung kultur och fritid, Kulturskolan och Former för inflytande och delaktighet. Dokumentation om dagen kommer att samlas på Kultur Skånes hemsida. Redan nu kan man ta del av  Skapande skola-utfall i Skåne och Folkhälsoenkätens material om Delaktighet och inflytande, Föreningsaktiva, Fritidsaktiviteter -  i skånska kommuner.

Läs mer om skapande skola-utfall i Skåne (länk, nytt fönster)

Folkhälsoenkätens kulturrelaterade material (länk, nytt fönster)

Kalender barn och unga 2014


Litteralund, Arena för barn- och ungdomslitteraturen, 23-26 april, Lund
Kulturpolitiska visioner och samtidskonst, 30 april, Medborgarhuset i Eslöv.

Regional UKM-festival, 10-11 maj, Höör

BIBU, Scenkonstbiennal för barn och unga, 14-17 maj, Helsingborg

Rösträtt - Nordisk konferens & Barnmusikfestival, 15-17 maj
I samarbete med Nordisk kulturfond och Malmö stad arrangeras en festival och konferens med avstamp i Barnrättskonventionens paragrafer 12 och 31 som handlar om barns rätt att göra sin röst hörd och om barns rätt till kultur och musik. 

Bibliotekens DUO-grupp, 15 maj

UKM-riksfestival, 14-17 juni, Halmstad

Bibliotekens DUO-grupp, 10 sept

Bok- och biblioteksmässan, 25-28 sept, Göteborg

Skolscen Sydost, en dans- och teaterfestival, 21-22 okt, Ronneby

InnoCarnival Lund, 1-5 nov

Livsviktigt! 13 nov, Hässleholm

Innocarnival Malmö, 13-15 nov, Malmö

Författardag, 18 nov, Hässleholm

Kulturparlament med rantafej (utdelning av kulturpris och av kulturpalett), 27 nov

Bibliotekens DUO-grupp, 12 dec

Kontakt

Koordinator barn och unga
 • Sidan uppdaterad
  2014-02-13 av kultur@skane.se
  Faktaägare: Kultur Skåne
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
  • Telefon: 040-675 37 50
  • Om cookies