Barn och unga - i fokus

Barn och unga är en grupp vars kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. I Skåne är cirka en tredjedel av befolkningen under 25 år.

Bild: Shutterstock

Konst och kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling, förmåga att uttrycka sig och för få förståelse för omvärlden. Att regelbundet få möta och skapa konst, kultur i olika former är därför särskilt viktigt under uppväxten.

Kulturmämnden arbete med kultur för barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella målen om barn och ungas rätt till kultur samt regional kulturplan för Skåne 2013-2015.

Syftet med kulturnämndens strategi för barn och unga är att säkerställa att ett barn- och ungaperspektiv får genomslag i nämndens hela verksamhet, vilket man kan utläsa via de bidrag, stödformer och prisutmärkelser som Kultur Skåne har.

AKTUELLT

 

Drömmarnas Hus får Region Skånes kulturpalett 2014

Lotta Lundgren, verksamhetsledare och vd och Liza Fry, konstnärlig ledare, på Drömmarnas Hus i Malmö som får Region Skånes kulturpalett 2014. Foto: Felix Gerlach2014-11-27
Drömmarnas Hus får Region Skånes kulturpalett 2014 och premieras för sina konstnärliga och pedagogiska processer med, för och av barn och unga. Med sin tilltro till unga människors skaparkraft och med lyhördhet för deras behov visar Drömmarnas Hus på nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne. Prissumman är på 50 000 kronor 2014.

Drömmarnas Hus får Region Skånes kulturpalett 2014 

Höstens utvecklingsbidrag - och barn och unga

2014-12-05
Nu har höstens utvecklingsbidrag delats ut - till 33 olika mottagare. UKM-Regional Festival, Centrum för Dramatik, Teater JalaDa är några av de aktörer som vänder sig till barn och unga med olika projekt. Det finns också en rad spännande, digitala projekt och en hel del som kommer att utspelas på olika platser i Skåne.
Läs om projekten

Läsfrämjande-satsning i Skåne

2014-12-04
Kultur Skåne har utlyst projektmedel för läsfrämjande vid två tillfällen under 2014 som rör barn och unga. Folkbibliotek, studieförbund och folkhögskolor har kunnat söka för såväl samarbetsprojekt som egna projekt. Dessa kunde vara utveckling av läsfrämjande arbete, exempelvis en förstudie, metodutveckling eller utveckling av samarbete. Målgrupper för projekten var i omgång 1 barn 0-6 år, unga 13-18, unga vuxna 18-25, vuxna lässvaga eller vuxna förebilder och i omgång 2 barn, unga, unga vuxna samt vuxna lässvaga eller vuxna förebilder. Sammanlagt fick 16 projekt 725 000 kr. 

 Läs mer om projekten

Kultur för, med och av barn och unga

2014-09-30
Ett plus ett blir tre när utvecklingsbidrag som gäller barn och unga prioriteras. Region Skånes utvecklingsbidrag har haft barn och unga som en prioriterad målgrupp under åren 2010-2013. Kultur Skåne har tagit fram en rapport för att se hur prioriteringen utfallit och vilken betydelse den haft på kort och lång sikt när det gäller kulturprojekt för, med och av barn och unga.

Kultur för, med och av barn och unga 

Satsning på unga talanger inom film och crossmedia

2014-06-11
Region Skånes kulturnämnd gör en stor satsning på unga talanger inom film och crossmedia. Nya sätt att berätta, nya berättelser och berättare är i fokus för BoostHbg och Film i Skåne då de får 2 miljoner för att stärka unga talangers kompetensutveckling och projekt. Crossmedia är ett relativt nytt område inom vilket skånska aktörer ligger i framkant.

 Läs mer BoostHbg och Film i Skåne i samarbete om film och crossmedia för unga talanger

 

En förmiddag med digitala satsningar för barn och unga

I juni samlades ett 70-tal bibliotekarier, kulturpedagoger och kultursamordnare barn och unga för att inspireras och ta del av sju projekt inom områdena musik, kulturarv och bibliotek som utvecklat digitala verktyg och lösningar för barn och unga.

 Läs mer om de projekt som presenterades

Tretton kommuner i Skåne får projektmedel inom "Med rätt att inspireras"

2014-06-03
Under hösten 2014 kommer 13 skånska kommuner att pröva metoder, modeller och olika sätt att arbeta med kreativa och innovativa lärprocesser i grundskolan. Kulturförvaltningar i de skånska kommunerna har fått kulturnämndens projektbidrag "Med rätt att inspireras". Tretton kommuner delar på sammanlagt 930 000 kronor.

Läs om de beviljade projekten!

 

Kalender barn och unga 2014-2015


Mediarådets MIK-dag, 28 jan, Göteborg

SALTO!-utbudsdag, 2 feb, Hässleholm

Nätverksmöte för kultursamordnare barn och unga, 26 feb, Kävlinge

Musik i Syds utbudsdag för skola/Skapande skola , 4 mars, Palladium, Malmö

Musik i Syds utbudsdag för förskola, 5 mars, Kulturkvarteret, Kristianstad

Skånsk teaterdag, 9 mars, Helsingborg

BUFF, filmfestival för barn och unga, 9-14 mars, Malmö
I BUFF:s sammanhang: skolbiodagen med temat "Animation 100 år i Sverige", 11 mars

Ordning och reda, konsten på freda´ Om fostran, marknad och barnkultur. 18-20 mars, Stockholms Universitet
 

Kulturskolan och barnens perspektiv. SMOK:s rikskonferens 18-20 mars, Eskilstuna

Litteralund, 13-18 april, Lund

Pixelfestival, 24-25 april, Ystad (inskick av filmer 4-25 feb)

Bok- och biblioteksmässa, 24-27 sept, Göteborg

Nätverksmöte för kultursamordnare barn och unga, 24 sept, Bromölla

Riksteatern Skånes Scenkonstdagar barn och unga, 6-9 okt, Hässleholm

Bästa Biennalen; konstfestival för barn, unga och vuxna i hela Skåne, höstlovet

Kontakt

Koordinator barn och unga
 • Sidan uppdaterad
  2014-12-04 av kultur@skane.se
  Faktaägare: Kultur Skåne
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
  • Telefon: 040-675 37 50
  • Om cookies