Barn och unga - i fokus

Barn och unga är en grupp vars kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. I Skåne är cirka en tredjedel av befolkningen under 25 år.

Bild: Shutterstock

Konst och kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling, förmåga att uttrycka sig och för få förståelse för omvärlden. Att regelbundet få möta och skapa konst, kultur i olika former är därför särskilt viktigt under uppväxten.

Kulturmämnden arbete med kultur för barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella målen om barn och ungas rätt till kultur samt regional kulturplan för Skåne 2013-2015.

Syftet med kulturnämndens strategi för barn och unga är att säkerställa att ett barn- och ungaperspektiv får genomslag i nämndens hela verksamhet, vilket man kan utläsa via de bidrag, stödformer och prisutmärkelser som Kultur Skåne har.

AKTUELLT

 

Kultur för, med och av barn och unga

2014-09-30
Ett plus ett blir tre när utvecklingsbidrag som gäller barn och unga prioriteras. Region Skånes utvecklingsbidrag har haft barn och unga som en prioriterad målgrupp under åren 2010-2013. Kultur Skåne har tagit fram en rapport för att se hur prioriteringen utfallit och vilken betydelse den haft på kort och lång sikt när det gäller kulturprojekt för, med och av barn och unga.

Kultur för, med och av barn och unga 

Satsning på unga talanger inom film och crossmedia

2014-06-11
Region Skånes kulturnämnd gör en stor satsning på unga talanger inom film och crossmedia. Nya sätt att berätta, nya berättelser och berättare är i fokus för BoostHbg och Film i Skåne då de får 2 miljoner för att stärka unga talangers kompetensutveckling och projekt. Crossmedia är ett relativt nytt område inom vilket skånska aktörer ligger i framkant.

 Läs mer BoostHbg och Film i Skåne i samarbete om film och crossmedia för unga talanger

 

En förmiddag med digitala satsningar för barn och unga

I juni samlades ett 70-tal bibliotekarier, kulturpedagoger och kultursamordnare barn och unga för att inspireras och ta del av sju projekt inom områdena musik, kulturarv och bibliotek som utvecklat digitala verktyg och lösningar för barn och unga.

 Läs mer om de projekt som presenterades

Tretton kommuner i Skåne får projektmedel inom "Med rätt att inspireras"

2014-06-03
Under hösten 2014 kommer 13 skånska kommuner att pröva metoder, modeller och olika sätt att arbeta med kreativa och innovativa lärprocesser i grundskolan. Kulturförvaltningar i de skånska kommunerna har fått kulturnämndens projektbidrag "Med rätt att inspireras". Tretton kommuner delar på sammanlagt 930 000 kronor.

Läs om de beviljade projekten!

 

Kalender barn och unga 2014
Bästa Biennalen (tidigare Barnens Bästa Biennal) arrangerar en konferens om konstförmedling,  tillsammans med det regionala konstpedagogiska nätverket, 24 nov, Malmö konstmuseum, Malmö (info och program i nov)

Seminarie barns rätt till kultur och språkutveckling, 25 nov, Dunkers kulturhus i Helsingborg

Bobo14: Inspirationsdag om barnfilm, 20 nov, Svenska filminstitutet, Stockholm

Dialoger i filmens närvaro (för filmpedagoger, studenter och filmare), 26-27 nov, Filmhuset, Stockholm

Rikskonferens, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 4 -5 dec, Stockholm

Bibliotekens DUO-grupp, 12 dec

 

2015

Pixelfestival, 24-25 april, Ystad (inskick av filmer 4-25 feb)

Kontakt

Koordinator barn och unga
 • Sidan uppdaterad
  2014-09-30 av kultur@skane.se
  Faktaägare: Kultur Skåne
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
  • Telefon: 040-675 37 50
  • Om cookies