Barn och unga - i fokus

Barn och unga är en grupp vars kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. I Skåne är cirka en tredjedel av befolkningen under 25 år.

Bild: Shutterstock

Konst och kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling, förmåga att uttrycka sig och för få förståelse för omvärlden. Att regelbundet få möta och skapa konst, kultur i olika former är därför särskilt viktigt under uppväxten.

Kulturmämndens strategi för barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella målen om barn och ungas rätt till kultur samt regional kulturplan för Skåne 2013-2015.

Syftet med kulturnämndens strategi för barn och unga är att säkerställa att ett barn- och ungaperspektiv får genomslag i nämndens hela verksamhet, vilket man kan utläsa via de bidrag, stödformer och prisutmärkelser som Kultur Skåne har.

AKTUELLT

 

Satsning på unga talanger inom film och crossmedia

Region Skånes kulturnämnd gör en stor satsning på unga talanger inom film och crossmedia. Nya sätt att berätta, nya berättelser och berättare är i fokus för BoostHbg och Film i Skåne då de får 2 miljoner för att stärka unga talangers kompetensutveckling och projekt. Crossmedia är ett relativt nytt område inom vilket skånska aktörer ligger i framkant.

 Läs mer BoostHbg och Film i Skåne i samarbete om film och crossmedia för unga talanger

 

En förmiddag med digitala satsningar för barn och unga

I juni samlades ett 70-tal bibliotekarier, kulturpedagoger och kultursamordnare barn och unga för att inspireras och ta del av sju projekt inom områdena musik, kulturarv och bibliotek som utvecklat digitala verktyg och lösningar för barn och unga.

 Läs mer om de projekt som presenterades

Tretton kommuner i Skåne får projektmedel inom "Med rätt att inspireras"

2014-06-03
Under hösten 2014 kommer 13 skånska kommuner att pröva metoder, modeller och olika sätt att arbeta med kreativa och innovativa lärprocesser i grundskolan. Kulturförvaltningar i de skånska kommunerna har fått kulturnämndens projektbidrag "Med rätt att inspireras". Tretton kommuner delar på sammanlagt 930 000 kronor.

Läs om de beviljade projekten!

 


Över 22 miljoner i Skapande skola-anslag till Skåne!

2014-04-01
Nu har Kulturrådet fördelat 180 miljoner Skapande skola-bidrag  till 369 skolhuvudmän i hela landet. Över 22 miljoner landar hos 31 kommuner och 16 friskolor i Skåne. Över 95 000 elever beräknas att ta del av medlen under läsåret 2014-2015. Malmös stadsdelar har för första gången gjort en gemensam ansökan och får därigenom mer medel än någonsin: 4 125 000 kr.

 Läs mer om fördelningen på Kulturrådets hemsida


 

Så kan skolorna resa mer med kollektivtrafik till kulturen

2014-02-13
Barns och ungas möjligheter att med kollektivtrafik besöka kulturinstitutioner i sydlänen kan förbättras. Det visar en rapport som belyst skolornas utbildningsresor i Skåne, Kronoberg och Blekinge.

Läs rapporten Tillgänglighet till kultur med kollektivtrafik för barn och unga

Kalender barn och unga 2014

Bibliotekens DUO-grupp, 10 sept
 
 
Bok- och biblioteksmässan, 25-28 sept, Göteborg

Nätverksmöte för kultursamordnare barn och unga, 25 sept, Kristianstad. Tema: Skapande skola

Skolscen Sydost, en dans- och teaterfestival, 21-22 okt, Ronneby

InnoCarnival Lund, 1-4 nov

Livsviktigt! 13 nov, Hässleholm

Innocarnival Malmö, 13-15 nov, Malmö

Författardag, 18 nov, Hässleholm

Kulturparlament med rantafej (utdelning av kulturpris och av kulturpalett), 27 nov

Bibliotekens DUO-grupp, 12 dec

Kontakt

Koordinator barn och unga
 • Sidan uppdaterad
  2014-06-23 av kultur@skane.se
  Faktaägare: Kultur Skåne
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
  • Telefon: 040-675 37 50
  • Om cookies