Magnetkamera

Från och med i början av juni 2006 kommer vi att utföra magnetkamera undersökningar.

Vad är en Magnetkamera?

En magnetkamera (MR) framställer snittbilder av kroppen med hjälp av ett kraftigt magnetfält och radiovågor. Bilderna framställs alltså utan användning av röntgenstrålning.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen är helt smärtfri. Du får ligga på ett undersökningsbord som förs in i en tunnel till ett läge mitt i magneten. Tunneln är 70 cm i diameter och 125 cm lång. Detta är positivt för dig som patient, eftersom man känner sig mindre instängd. Tunneln är öppen i båda ändarna och har belysning.

Sjuksköterskan som utför undersökningen sitter i rummet intill och kan både se och höra dig. Du kan när som helst påkalla vår uppmärksamhet genom en signalanordning. Under tiden bilderna tas hörs ett kraftigt knackande ljud. Varje bildserie tar 1-10 minuter. Det är viktigt att ligga stilla.

Hela undersökningen tar 30-60 minuter. Om du vill kan någon anhörig eller god vän vara med i undersökningsrummet.

Ibland behöver vi ge kontrastvätska i ett blodkärl i armen.

Det finns möjlighet att lyssna på musik vid undersökningen, tag gärna med en egen CD-skiva.

Att tänka på innan undersökningen

Ta av dig:

 alla metallföremål såsom nycklar, bälten, smycken, hårspännen
      och hörapparater
 klocka
 bankkort och dylikt
 all kosmetika och hårvax
 kontaktlinser

Hos oss finns det låsbara skåp där du kan låsa in dina värdesaker.
 

Kom ihåg att noggrant fylla i bifogat frågeformulär och ta det med när du skall undersökas. Om du svarar JA på någon av frågornaär det viktigt att du snarast kontaktar oss på MR-avdelningen.

Telefonnummer 0451-29 68 88.

Vanliga frågor och svar

Varför kan jag inte undersökas med Magnetkamera om jag har metall inopererat i kroppen?

Metallföremål dras till magneten, dvs. de kan sättas i rörelse och orsaka skada inne i kroppen.


Varför kan jag inte undersökas om jag har pacemaker eller annan elektronisk utrustning inopererad i kroppen?


Elektroniken i t ex pacemaker, insulinpumpar och cytostatikapumpar slås ut av det kraftiga magnetfältet.


Varför måste jag ta bort lösa föremål såsom nycklar, bälten, smycken och bankkort?


Dessa föremål dras till magneten. Bankkorten avmagnetiseras och går ej att använda efteråt.


Varför får jag inte använda kosmetika om huvud- och halsområdet ska undersökas?


Kosmetika kan orsaka störningar i bilden.


Varför är det viktigt att ligga stilla?


Varje bildserie tar 1-10 minuter. Under den tiden måste du ligga helt stilla för att inte orsaka störningar i bilden.


Hur får jag svar på min undersökning?


Vi skickar ett svar inom en vecka till den läkare som skickat din remiss till oss. Du blir därefter kontaktad av din läkare.


Vi svarar gärna på frågor om det är något du undrar över.

Det går också bra att komma hit på besök före undersökningen.

Personalen på MR-avdelningen når du på telefon: 0451-29 68 88


Informationsbroschyren är utformad och faktagranskad av överläkare Olof Jarlman och röntgensjuksköterska Ulrika Wendell


Mars 2006

Broschyr

 • Sidan uppdaterad
  2014-12-09 av Per Sirén per.sirén@skane.se
  Faktaägare: Annett Velin annett.velin@skane.se
 • Kontakta Region Skåne

  • Hässleholms sjukhus, Box 351, 281 25 Hässleholm
  • vx 0451-29 60 00, fax 0451-29 61 15
  • Om cookies