Informationsbrev till matdistributionsmottagare

Bakgrund
En av våra medarbetare i NÄVER Zada Pajalic, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad, har undersökt den mat och matservice som äldre personer (≥65 år) får från äldreomsorgen i Kristianstads kommun. Vid denna undersökning framkom ett behov av kontinuerlig kunskapsuppdatering om nutritionens betydelse, för både mottagare av matlådan samt hos vårdgivare. Här uppkom förslaget om att utforma och dela ut ett gemensamt informationsbrev till alla kunder med matdistribution i de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Brevet följer kundernas matlåda, samt publiceras för vårdpersonal på diverse kommunala hemsidor i Nordöstra Skåne.

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp inom NÄVER utsågs och det första informationsbrevet med temat, Matens betydelse för dig, delades ut våren 2011. Gruppen har sedan publicerat ytterligare nio brev med olika teman.

Brevgruppen består av:
Therese Denker, Leg. Dietist, Kristianstad Kommun
Zada Pajalic, dr i medicinsk vetenskap, Högskolan Kristianstad
Andreas Arvidsson Rosenqvist, Kostchef, Osby kommun
Annika Hansson, Leg. dietist, Hässleholm Kommun

Nytt format
Under 2014 har vi utvecklat detta förslag ytterligare genom att sammanfatta informationen till tre foldrar med ett nytt utseende. Vi hoppas att detta ska tas emot väl och kunna användas i ännu fler sammanhang i våra verksamheter, både av kunder, patienter, anhöriga och personal.

Ta gärna del av våra tre foldrar, här till höger.

 

Matnyttigt 1 - Maten, måltiderna och kostråd vid ofrivillig viktnedgång
Matnyttigt 2 - Förebyggande råd för ett hälsosamt åldrande
Matnyttigt 3 - Viktiga näringsämnen för äldre samt så håller du magen i trim!

 • Sidan uppdaterad
  2015-03-20 av Anncatherine Moth Anncatherine.Moth@skane.se
  Faktaägare: Therese Denker therese.denker@kristianstad.se
 • Kontakta Region Skåne

  • Centralsjukhuset Kristianstad,
   291 85 KRISTIANSTAD
  • 044-309 10 00
  • Om cookies