Informationsbrev till matdistributionsmottagare

En av våra medarbetare i NÄVER Zada Pajalic, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad, har undersökt den mat och matservice som äldre personer (≥65 år) får från äldreomsorgen i Kristianstads kommun. Vid denna undersökning framkom ett behov av kontinuerlig kunskapsuppdatering om nutritionens betydelse, för både mottagare av matlådan samt hos vårdgivare.
Här uppkom förslaget om att utforma och dela ut ett gemensamt informationsbrev till alla kunder med matdistribution i de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Brevet följer kundernas matlåda, samt publiceras för vårdpersonal på diverse kommunala hemsidor i Nordöstra Skåne.

En arbetsgrupp inom NÄVER utsågs och det första informationsbrevet med temat, Matens betydelse för dig, delades ut i april 2011.
 
Brevgruppen består av:
Therese Skog, Leg. Dietist, Kristianstad Kommun
Zada Pajalic, Universitetslektor, Högskolan Kristianstad 
Andreas Arvidsson Rosenqvist, Kostchef/leg. dietist o Livsmedelssäkerhetsresurs Osby
Annika Hansson, Leg. dietist, Hässleholm Kommun 
 
Gruppen har enbart fått positiva reaktioner och till höger kan ni se breven som kommit ut/publicerats. 
Vår ambition är fyra brev per år och tack vare en dialog med mottagarna kan vi anpassa kommande tema efter deras önskemål. Detta projekt känns mycket stimulerande!
 
 • Sidan uppdaterad
  2014-04-07 av Anncatherine Moth Anncatherine.Moth@skane.se
  Faktaägare: Erika norberg Erika.Norberg@skane.se
 • Kontakta Region Skåne

  • Centralsjukhuset,
   291 85 KRISTIANSTAD
  • 044-309 10 00
  • Om cookies