Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

FIRS ska göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020. FIRS ska agera som en samlande kraft, en gemensam röst för regionens tillgångar, behov och möjligheter.
Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, består av representanter från ledningsnivå i Region Skåne, universitet och högskolor, kommunrepresentanter från Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg, näringsliv i regionen samt studenter. Region Skåne har ordförandeposten genom sin högste politiker och Lärosäten Syd* utser vice ordförande.
 
FIRS övergripande inriktning är att stärka den skånska forsknings- och innovationskraften för att nå den uppsatta visionen om att Skåne ska vara Europas mest innovativa kunskapsbaserade region 2020. Arbetsformerna kan variera och FIRS kan välja att ha ett antal arbetsgrupper/”task forces” som kan vara permanenta eller tillfälliga.
 
* Lärosäten Syd är ett fördjupat samarbete mellan lärosätena i Skåne och Blekinge – Blekinge Tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och SLU/Alnarp.  
 • Sidan uppdaterad
  2011-10-26 av Thomas Nilsson thomas.j.nilsson@skane.se
  Faktaägare: Thomas Nilsson
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies