Stort intresse för Region Skånes folkhälsoarbete på europeisk konferens

Närmare 400 politiker, forskare och praktiker träffades i förra veckan i S:t Petersburg, Ryssland. Ämnet var folkhälsa och välbefinnande och syftet var bland annat att dela erfarenheter och diskutera framtidens utmaningar. Region Skånes folkhälsochef, Elisabeth Bengtsson, var inbjuden för att presentera Region Skånes arbete med befolkningsenkäter.
 
2012-06-21
Det var det årliga nätverksmötet med WHO European Healthy Cities som i år ägde rum i S:t Petersburg. Temat i år handlade om hälsa och välbefinnande ur ett livsperspektiv.
 

Region Skånes arbete

Folkhälsochef Elisabeth Bengtsson var inbjuden till konferensen för att presentera Region Skånes arbete med befolkningsenkäter. Att systematiskt mäta, analysera och följa befolkningars hälsa och ojämlika hälsa är en grundförutsättning för ett strategiskt folkhälsoarbete. Intresset var stort för Region Skånes arbete och diskussionen kom också att handla om nya metoder för att kommunicera resultaten.

– Hälsa, precis som miljö, är en global fråga som inte egentligen har några nationella gränser. Att få mötas i internationella sammanhang för att lära och inspireras av varandra är oerhört betydelsefullt. Även inom folkhälsoområdet går utvecklingen snabbt och med hjälp av den här typen av nätverk där olika aktörer möts kan man snabbt lära sig vad som är på gång och få bekräftelse på att vi själva är på rätt väg, säger Elisabeth Bengtsson.
 
 • Sidan uppdaterad
  2012-06-25 av Cecilia Lindvall cecilia.j.lindvall@skane.se
  Faktaägare: Cecilia Lindvall
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies