Skånes utveckling

Region Skåne har ett samordnande ansvar för Skånes utveckling. Det handlar i mångt och mycket om att agera draglok och ta vara på de unika förutsättningarna och behoven Skåne har. Läs mer om hur vi arbetar med Skånes utveckling här.

Skånes regionala utvecklingsstrategi

Det öppna Skåne 2030

Just nu behandlar Region Skåne remissvaren till förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Skåne. Fram till den 23 mars har kommuner, myndigheter, organisationer och privatpersoner haft möjlighet att tycka till om strategin. Slutgiltigt beslut om utvecklingsstrategin fattas av regionfullmäktige i juni 2014.

Läs mer om Skånes regionala utvecklingsstrategi här.

Nyheter

 • Sidan uppdaterad
  2012-03-22 av Thomas Nilsson thomas.j.nilsson@skane.se
  Faktaägare: Mikael Stamming
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies